Publicēts 08.06.2011
Bērnu rotaļu laukuma izveide Ūdenstūrisma attīstības centrā “BĀKA”
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/27ERAF/ LAT LIT
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 20.jūnijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzeknes, LV - 4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Ineta Brizga, t. 64607183
E pasts - ineta.brizga@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.05.2011
Biomasas apkures katla piegāde un uzstādīšana Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP2011/7
Pasūtītājs - Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde
Piedāvājums jāiesniedz līdz 13.06.2011 plkst. 9.00 Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldē, Rāznas 38, sekretārei.
Kontaktpersona - Marija Rukmane t. 28330703
E pasts - rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.05.2011
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam 2011. gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP2011/5
Pasūtītājs - Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde
Piedāvājums jāiesniedz līdz 06.06.2011 plkst. 10.00 Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldē, Rāznas 38, sekretārei.
Kontaktpersona - Marija Rukmane t. 28330703
E pasts - rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2011
Tehniskā projekta izstrāde ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā”
Identifikācijas numurs - KPP 2011/1ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 31.maijs plkst.10.00
Iepirkuma priekšmets – tehniskā projekta izstrāde ūdenssaimniecības infrastruktūras Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasts, reģistrācijas Nr. 90000014550, adrese: c.Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV-4621
attīstības projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvaldē, c.Liuža, LV-4152, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktpersona - Marija Vasiļjeva, Kantinieku pagasta sekretāre, tālr. 64640644, e-pasta adrese: marija.vasiljeva@kantinieki.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.05.2011
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Griškānu pagasta Janapoles ciemā
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2011/2ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 20.maijam plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Griškānu pagasta Janapoles ciemā, CPV kods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi).
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalda, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktpersona - Aivars Vigups, tālrunis: 6460431, e-pasts: Zoja.Lipska@griskani.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.05.2011
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”, līguma KPFI-7/7 ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/25
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 16.maijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās", līguma KPFI-7/7 ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Alīda Jasmane, tālr.26578500, e-pasts: Alida.Jasmane@malta.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.05.2011
Autoruzraudzības pakalpojumi projekta “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”, līguma KPFI-7/7 ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/26
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 16.maijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Autoruzraudzības pakalpojumi projekta "Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās", līguma KPFI-7/7 ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Alīda Jasmane, tālr.26578500, e-pasts: Alida.Jasmane@malta.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.04.2011
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes autotransportam 2011.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - MPP 2011/01
Pasūtītājs - Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvalde
Piedāvājums jāiesniedz - līdz 2011.gada 17.maijam plkst.10.00 Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldē, c.Lipuški, Skolas ielā 3, grāmatvedības nodaļā.
Kontaktpersona - Sergejs Bašmakovs, tālr. 29224840, e-pasts: sergejs.basmakovs@makonkalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.04.2011
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Dricānu vidusskolas sporta zāles celtniecība” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/23ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 9.maijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Dricānu vidusskolas sporta zāles celtniecība" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.04.2011
Iekšējā audita pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldībā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/22
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 3.maijs plkst.13.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Iekšējā audita pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldībā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Larisa Vinogradova, tālr.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rdc.lv
 Lasīt vairāk