Publicēts 12.09.2011
Kokskaidu granulu iegāde 2011./2012. gada apkures sezonai
Iepirkuma identifikācijas numurs – PPP 2011/03
Pasūtītājs - Rēzeknes novada Pušas pagasta pārvalde
Piedāvājums jāiesniedz līdz 26.09.2011 plkst. 10.00 Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldē, lietvedei
Kontaktpersona - Vitālijs Butlers, t. 26334066
E pasts – valija.jekimova@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.09.2011
Pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2011. – 2012. gadam
Iepirkuma priekšmets - Pārtikas produktu piegāde Kaunatas vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2011.-2012gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs – KPP2011/12
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde, Kaunata, Rāznas 38,, Rēzeknes novads, LV-4622
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada 21.septembrim plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldē: Kaunatai, Rāznas38, Rēzeknes novads LV-4622 pie sekretāres (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.13.00.)
Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Rukmane, tālrunis: 28330703 e-pasts: rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.09.2011
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/37
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 7.oktobris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.08.2011
Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2011. – 2012. gadam
Iepirkuma priekšmets - Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un bērnudārza vajadzībām 2011.-2012gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2011/1
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada 7.septembrim plkst.11-00 Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldē: Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads LV-4615, pie sekretāres (darbdienās no plkst.8-00 līdz plkst.16-30, pusdienu pārtraukums no plkst.12-00 līdz plkst.12-30)
Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Modris Kojārs, tālrunis: 64644069, e-pasts: modris.kojars@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.08.2011
Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu pirmā kārta
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/36ELFLA
Iepirkuma priekšmets – Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu pirmā kārta
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 19.septembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Aivars Skrebinskis, tālr.64607185, e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.07.2011
Vieglās automašīnas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/34
Iepirkuma priekšmets - Vieglās automašīnas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama vajadzībām
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 22.augusts plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Larisa Vinogradova, t. 64607171
E pasts - larisa.vinogradova@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.07.2011
Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/35ELFLA
Iepirkuma priekšmets - Nautrēnu pagasta sporta halles - kultūras nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 22.augusts plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Līvija Plavinska, t. 29468107
E pasts - livija.plavinska@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.07.2011
Administratīvās ēkas jumta un iekštelpu remontdarbi
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/32
Iepirkuma priekšmets - Administratīvās ēkas jumta un iekštelpu remontdarbi
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 26.jūlijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Jānis Volks, t. 64607175
E pasts - janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.07.2011
Ūdensvada tīklu paplašināšana un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, esošo kanalizācijas tvertņu rekonstrukcija projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta ciemā Lipuški”
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/33ERAF
Iepirkuma priekšmets - Ūdensvada tīklu paplašināšana un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, esošo kanalizācijas tvertņu rekonstrukcija projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta ciemā Lipuški" ietvaros
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 26.jūlijs plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Sergejs Bašmakovs, t. 64646741
E pasts - info@makonkalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.07.2011
Malkas piegādei Bērzgales pagasta pārvaldes iestādēm 2011./2012. g. apkures sezonai
Iepirkuma identifikācijas numurs - BPP2011/1m
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 25. jūlijs plkst.17.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvalde, Rītupes ielā 34, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV – 4612
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgles pagasta pārvaldē.
Kontaktpersona - Arvīds Dunskis, t. 28378899
 Lasīt vairāk