Publicēts 17.02.2017
Autoceļu pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/8
Ar iepirkumu komisijas 31.03.2017. lēmumu iepirkuma procedūra pārtraukta, sakarā ar radušos nepieciešamību vekt būtiskus grozījumus būvprojektos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.02.2017
Degvielas iegāde 2017. gadam Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: OPP 2017/1
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2017. gada 27. februārim plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde, „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde 2017.gadam Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldē: „Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads LV-4633, pie grāmatvedes (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst.12.30)
Kontaktpersona: Ozolmuižas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Marija Petrovska, tālrunis: 64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.02.2017
Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Ar iepirkuma komisijas 06.03.2017. lēmumu iepirkums ir pārtraukts, jo noteiktajā termiņā netika iesniegti piedāvājumi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.02.2017
Degvielas iegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.:ASI 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:27.02.2017. līdz plkst. 12.00
Pasūtītāja nosaukums: Adamovas speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām..
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Adamovas speciālā internātpamatskola, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Kontaktpersona: Jānis Puriņš, tel.29487740, e-pasts: ruderen@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.02.2017
Bērzgales kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.02.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Bērzgales kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Arvīds Dunskis, tel.28378899, e-pasts: info@berzgale.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.02.2017
Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.02.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Larisa Vinogradova, tel.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.02.2017
„Kurināmās malkas iegāde Rikavas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām” identifikācijas Nr. RPP 2017/1
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RPP 2017/01
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.02.2017. līdz plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: Rikavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Kurināmās malkas iegāde Rikavas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts ,Rēzeknes novads, LV-4648
Kontaktpersona: Andrejs Tārauds , tel. 29388271 , e-pasts: info@rikava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2017
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas vienkāršotās atjaunošanas projektu izstrāde energoefektivitātes uzlabošanai un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.02.2017. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas vienkāršotās atjaunošanas projektu izstrāde energoefektivitātes uzlabošanai un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.02.2017
Degvielas iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes transportam
Iepirkuma identifikācijas nr.: GaPP 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.02.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes transportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Kontaktpersona: Voldemārs Vabals, tel.26334750, e-pasts: info@gaigalava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.01.2017
Malkas iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: KPP 2017/03
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.02.2017. līdz plkst. 9:00
Pasūtītāja nosaukums: Kaunatas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Kaunatas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rāznas iela 38, Kaunata ,Rēzeknes novads, LV-4622
Kontaktpersona: Juris Cipruss , tel. 29285629 , e-pasts: info@kaunata.lv
 Lasīt vairāk