Publicēts 16.03.2018
Iepirkums “Sporta laukuma izbūves 1.kārtas būvprojekta realizācija” Kaunatā
Iepirkuma nosaukums : iepirkums PIL 9.panta kārtībā "Sporta laukuma izbūves 1.kārtas būvprojekta realizācija"
Identifikācijas Nr. : KPP2018/2
Publicēšanas datums IUB : 16.03.2018.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pag. Rēzeknes novads līdz 2018.gada 28.marta plkst. 11.00
Piedāvājumu atvēršanas laiks: 2018.gada 28.marts plkst.11.00
Kontaktpersonas: Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs tālr.29224840
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika tālr. 64667002
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.03.2018
Iepirkums Stoļerovas pagasta pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbu veikšana
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SPP 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.04.2018. līdz plkst. 11:00
Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Stoļerovas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2018.- 2019. gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Skolas iela 1, Stoļerova, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona: Aivars Lukša , e-pasts: aivars.luksa@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2018
Iepirkums veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.03.2018. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2018
Iepirkums „ Kurināmās malkas iegāde Sakstagala pagasta iestāžu vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 27.marta plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets „ Kurināmās malkas iegāde Sakstagala pagasta iestāžu vajadzībām”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts,
Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: O.Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2018
“Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta” īstenošanai”
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta" īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.04.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2018
Degvielas piegāde Sakstagala un Kantinieku pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas nr.: Sak.p.p 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 27.marta plkst.11:00
Pasūtītāja nosaukums: Sakstagala pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Sakstagala un Kantinieku pagasta pārvaldei
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Kontaktpersona: O.Muravjova tel.64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.03.2018
Autotransporta pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu -jaunatnes sporta skolas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RN BJSS 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 23. martam plkst.14:00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skola
Iepirkuma priekšmets: Autotransporta pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu -jaunatnes sporta skolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldībā, 11. kabinetā, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Aldis Ciukmacis, tāl.nr. 64607181, e-pasts: sports@rdnet.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.03.2018
Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pirmskolas izglītības iestādei 2018.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018. gada 20. marts, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets -„Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pirmskolas izglītības iestādei 2018.gadam”
Kontaktpersona - Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 64640462, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: aivars.griskani@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.03.2018
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.03.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.03.2018
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.03.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk