Publicēts 30.11.2016
Autoceļu pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/24
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.01.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.11.2016
Degvielas piegāde Stružānu pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2016/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –12.12.2016
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Degvielas piegāde Stružānu pagasta pārvaldei
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV -4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, iveta.misjune@inbox.lv, tālr. 22018676
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.11.2016
Lāzera iekārtas noma radošajām darbnīcām Lūznavas muižā
epirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/25
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.12.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: lāzera iekārtas noma radošajām darbnīcām Lūznavas muižā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Iveta Balčūne, tel.29390701, e-pasts: iveta.balcune@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2016
Malkas iegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SPP 2016/03
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.12.2016. līdz plkst. 14:00
Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Skolas iela 1, Stoļerova, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona: Aivars Lukša , tel. 29423522 , e-pasts: info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2016
Stoļerovas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2017.-2018. gadā
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SPP 2016/02
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.12.2016 līdz plkst. 15:00
Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Stoļerovas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2017.-2018. gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Skolas iela 1, Stoļerova, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona: Aivars Lukša , tel. 29423522 , e-pasts: info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2016
Kancelejas preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2016/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –31.10.2016
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – KANCELEJAS PREČU IEGĀDE STRUŽĀNU PAGASTA PĀRVALDES IESTĀŽU VAJADZĪBĀM
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV -4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, iveta.misjune@inbox.lv, tālr. 22018676
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.10.2016
„Bīstamo koku zāģēšana Dricānu pagasta pārvaldes teritorijā esošajās kapsētās”
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2016/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2016. gada 17. oktobrim plkst.11-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Bīstamo koku zāģēšana Dricānu pagasta pārvaldes teritorijā esošajās kapsētās
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.10.2016
„Ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei”
Iepirkuma identifikācijas nr. GPP 2016/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.10.2016.. līdz plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums: Griškānu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: c. Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Iveta Rutkovska tel. 29128206, 64640462, 64640431
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.09.2016
Autoceļu pārbūve projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.11.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Autoceļu pārbūve projekta "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.09.2016
Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2016/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –12.10.2016
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV -4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, iveta.misjune@inbox.lv, tālr. 22018676

 Lasīt vairāk