Publicēts 14.07.2011
Rēzeknes novada Griškānu pagasta autoceļu “Janapole – Janapoles ciems”, “Staroščiki – Tuči – Janapole”, Dreizi – Vipinga” un Jaunās ielas rekonstrukcija
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/31ELFLA
Iepirkuma priekšmets - Rēzeknes novada Griškānu pagasta autoceļu "Janapole - Janapoles ciems", "Staroščiki - Tuči - Janapole", "Dreizi - Vipinga" un Jaunās ielas rekonstrukcija
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 25.jūlijs plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzeknes, LV - 4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Irēna Gžibovska, t. 29465766
E pasts - info@griskani.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.07.2011
Kokskaidu granulu iegāde 2011./2012. gada apkures sezonai
Iepirkuma identifikācijas numurs - PPP 2011/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 20. jūlijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada Pušas pagasta pārvalde
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldē, lietvedei.
Kontaktpersona - Vitālijs Butlers, t. 26334066
E pasts - valija.jekimova@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.06.2011
Degvielas piegāde un palīgpakalpojumu sniegšana Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam 2011.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/28
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 28.jūlijs plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzeknes, LV - 4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andris Koļčs, t.64607170
E pasts - andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.06.2011
Griškānu pagasta autoceļu “Janapole – Janapoles ciems”, “Staroščiki – Tuči – Janapole”, Dreizi – Vipinga” un Jaunās ielas rekonstrukcija (pārtraukts)
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/29ELFLA
Iepirkuma priekšmets - Griškānu pagasta autoceļu "Janapole - Janapoles ciems", "Staroščiki - Tuči - Janapole", "Dreizi - Vipinga" un Jaunās ielas rekonstrukcija
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 4.jūlijs plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzeknes, LV - 4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Irēna Gžibovska, t.29465766
E pasts - info@griskani.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.06.2011
Griškānu pagasta autoceļu Nr.1 “Staroščiki – Račeva” un Nr.48 “Staroščiki – Račeva” rekonstrukcija (pārtraukts)
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/30ELFLA
Iepirkuma priekšmets - Griškānu pagasta autoceļu Nr.1 "Staroščiki - Račeva" un Nr.48 "Staroščiki - Račeva" rekonstrukcija
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 4.jūlijs plkst.15.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzeknes, LV - 4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Irēna Gžibovska, t. 29465766
E pasts - info@griskani.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.06.2011
Degvielas iegāde Rēzeknes novada Pušas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas numurs - PPP 2011/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 5.jūlijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada Pušas pagasta pārvalde
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldē, sekretārei.
Kontaktpersona - Vitālijs Butlers, t. 26334066
E pasts - valija.jekimova@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.06.2011
Bērnu rotaļu laukuma izveide Ūdenstūrisma attīstības centrā “BĀKA”
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/27ERAF/ LAT LIT
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 20.jūnijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzeknes, LV - 4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Ineta Brizga, t. 64607183
E pasts - ineta.brizga@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.05.2011
Biomasas apkures katla piegāde un uzstādīšana Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP2011/7
Pasūtītājs - Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde
Piedāvājums jāiesniedz līdz 13.06.2011 plkst. 9.00 Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldē, Rāznas 38, sekretārei.
Kontaktpersona - Marija Rukmane t. 28330703
E pasts - rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.05.2011
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam 2011. gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP2011/5
Pasūtītājs - Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde
Piedāvājums jāiesniedz līdz 06.06.2011 plkst. 10.00 Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldē, Rāznas 38, sekretārei.
Kontaktpersona - Marija Rukmane t. 28330703
E pasts - rukmane2@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.05.2011
Tehniskā projekta izstrāde ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā”
Identifikācijas numurs - KPP 2011/1ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 31.maijs plkst.10.00
Iepirkuma priekšmets – tehniskā projekta izstrāde ūdenssaimniecības infrastruktūras Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasts, reģistrācijas Nr. 90000014550, adrese: c.Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV-4621
attīstības projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvaldē, c.Liuža, LV-4152, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktpersona - Marija Vasiļjeva, Kantinieku pagasta sekretāre, tālr. 64640644, e-pasta adrese: marija.vasiljeva@kantinieki.lv
 Lasīt vairāk