Publicēts 10.05.2011
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Griškānu pagasta Janapoles ciemā
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2011/2ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 20.maijam plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Griškānu pagasta Janapoles ciemā, CPV kods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi).
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalda, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktpersona - Aivars Vigups, tālrunis: 6460431, e-pasts: Zoja.Lipska@griskani.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.05.2011
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”, līguma KPFI-7/7 ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/25
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 16.maijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās", līguma KPFI-7/7 ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Alīda Jasmane, tālr.26578500, e-pasts: Alida.Jasmane@malta.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.05.2011
Autoruzraudzības pakalpojumi projekta “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”, līguma KPFI-7/7 ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/26
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 16.maijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Autoruzraudzības pakalpojumi projekta "Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās", līguma KPFI-7/7 ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Alīda Jasmane, tālr.26578500, e-pasts: Alida.Jasmane@malta.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.04.2011
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes autotransportam 2011.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - MPP 2011/01
Pasūtītājs - Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvalde
Piedāvājums jāiesniedz - līdz 2011.gada 17.maijam plkst.10.00 Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldē, c.Lipuški, Skolas ielā 3, grāmatvedības nodaļā.
Kontaktpersona - Sergejs Bašmakovs, tālr. 29224840, e-pasts: sergejs.basmakovs@makonkalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.04.2011
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Dricānu vidusskolas sporta zāles celtniecība” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/23ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 9.maijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Dricānu vidusskolas sporta zāles celtniecība" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.04.2011
Iekšējā audita pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldībā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/22
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 3.maijs plkst.13.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Iekšējā audita pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldībā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Larisa Vinogradova, tālr.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.04.2011
Sakstagala pagasta veidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācija – papildus darbi
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNPSPP 2011/8
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna iela 2, Sakstagals, LV-4638
Iepirkuma priekšmets - Sakstagala pagasta veidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācija - papildus darbi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2011.gada 28.aprīlis plkst 10.00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta- Rēzeknes novada pašvaldībā Sakstagala pagasta Kalna iela 2, Sakstagals, LV-4638
Kontaktpersona - Olga Muravjova, T. 64640550, info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.04.2011
Ilzeskalna pagasta ceļu uzturēšana 2011.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - IPP 2011/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 20.aprīlī plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Ilzeskalna pagasta pārvalde, „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Iepirkuma priekšmets – pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi Ilzeskalna pagastā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Ilzeskalna pagasta pārvaldē, „Pagastmāja”, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4619
Kontaktpersona – Anna Kūkoja, tālr.64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.04.2011
Mēbeļu iegāde Ūdenstūrisma attīstības centram “BĀKA”
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/20ERAF/LAT LIT
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 26.aprīlis plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Mēbeļu iegāde Ūdenstūrisma attīstības centram "BĀKA"
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Ineta Brizga, tālr.64607183, e-pasts: ineta.brizga@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.04.2011
Autobusa pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 29.aprīlis plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Autobusa pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Larisa Vinogradova, tālr.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rdc.lv
 Lasīt vairāk