Publicēts 01.03.2011
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/13ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 4.aprīlī plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Eduards Grišuļonoks, tālr.64644683, e-pasts: info@silmala.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.02.2011
Kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde 2011.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 8.marts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde 2011.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.02.2011
Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu tehniskā projekta izstrāde (ietverot skiču projektus atsevišķām telpu grupām)
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/11ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 31.martā plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu tehniskā projekta izstrāde (ietverot skiču projektus atsevišķām telpu grupām)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Anita Bringule, tālr.64607205, e-pasts: anita.bringule@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.02.2011
Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas izstrāde, siltumsūkņu un saistīto tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, siltumsūkņu vertikālā ģeotermālā kolektora būvniecība Tiskādu SI – psk. ēkās
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 1.aprīlī plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas izstrāde, siltumsūkņu un saistīto tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, siltumsūkņu vertikālā ģeotermālā kolektora būvniecība Tiskādu speciālās internātpamatskolas ēkās
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Brigita Arbidāne, tālr.64607189, e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.02.2011
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/10ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 24.martā plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Eduards Grišuļonoks, tālr.64644683, e-pasts: info@silmala.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.02.2011
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam 2011.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 21.martā plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam 2011.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.02.2011
Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzībai
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011. gada 22. februāris plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV - 4601
Iepirkuma priekšmets - Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzībai
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Brigita Arbidāne, tālr. 64607189, e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.02.2011
Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rikavas pagasta iedzīvotāju vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/7ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 22.februāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rikavas pagasta iedzīvotāju vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andrejs Tārauds, tālr.64607080, e-pasts: info@rikava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.02.2011
Dricānu vidusskolas sporta zāles jaunbūve
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/6ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011. gada 11.marts plkst.11.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Dricānu vidusskolas sporta zāles jaunbūve
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2011
Traktora Belarus -1025 un sniega lāpstas iegāde Nautrēnu pagasta komunālās saimniecības vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - Nr. NPP 2011/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 14.februārim plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde, c.Rogovka Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652
Iepirkuma priekšmets – traktora un sniega lāpstas iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Pretendents iesniedz piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldē pēc adreses: c.Rogovka Nautrēnu pag., Rēzeknes nov, pirmajā stāvā pie lietvedes
Kontaktpersona - Līvija Plavinska, tālr.29468107, e-pasts: livija.plavinska@inbox.lv
 Lasīt vairāk