Publicēts 06.04.2011
Maltas 1. un 2.vidusskolas un Kaunatas vidusskolas ēku renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvmateriālus un izstrādājumus
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 9.maijā plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Maltas 1. un 2.vidusskolas un Kaunatas vidusskolas ēku renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvmateriālus un izstrādājumus
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Alīda Jasmane, tālr.26578500, e-pasts: Alida.Jasmane@malta.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2011
Rēzeknes novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/18ESF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2011.gada 18.aprīlis, plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde, atbilstoši darba uzdevumiem
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Brigita Arbidāne, t. 64607189, 26582773, e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2011
Izturīgs un drošs bērnu rotaļu laukuma aprīkojums
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2011.gada 18.aprīlis
Pasūtītāja nosaukums - Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets – Izturīgs un drošs bērnu rotaļu laukuma aprīkojums
Iepirkuma piedāvājums jāiesniedz - elektroniskā veidā jāatsūta uz e-pastu livija.plavinska@inbox.lv un jāatsūta pa pastu uz adresi Nautrēnu pagasta pārvalde, c. Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV4652
Kontaktpersona - Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska t. 64628805, 29468107
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.03.2011
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/17ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 22.marts plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā" ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Eduards Grišuļonoks, tālr.64644683, e-pasts: info@silmala.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.03.2011
Ceļu rekonstrukcijas darbi Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/15ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 17.marts plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Ceļu rekonstrukcijas darbi Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Sergejs Bašmakovs, tālr.29224840, e-pasts: info@makonkalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.03.2011
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/13ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 4.aprīlī plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Eduards Grišuļonoks, tālr.64644683, e-pasts: info@silmala.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.02.2011
Kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde 2011.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 8.marts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde 2011.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.02.2011
Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu tehniskā projekta izstrāde (ietverot skiču projektus atsevišķām telpu grupām)
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/11ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 31.martā plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu tehniskā projekta izstrāde (ietverot skiču projektus atsevišķām telpu grupām)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Anita Bringule, tālr.64607205, e-pasts: anita.bringule@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.02.2011
Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas izstrāde, siltumsūkņu un saistīto tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, siltumsūkņu vertikālā ģeotermālā kolektora būvniecība Tiskādu SI – psk. ēkās
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 1.aprīlī plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas izstrāde, siltumsūkņu un saistīto tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, siltumsūkņu vertikālā ģeotermālā kolektora būvniecība Tiskādu speciālās internātpamatskolas ēkās
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Brigita Arbidāne, tālr.64607189, e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.02.2011
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/10ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 24.martā plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Eduards Grišuļonoks, tālr.64644683, e-pasts: info@silmala.lv
 Lasīt vairāk