Publicēts 15.02.2011
Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam 2011.gadam
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 21.martā plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas autotransportam 2011.gadam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.02.2011
Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzībai
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011. gada 22. februāris plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV - 4601
Iepirkuma priekšmets - Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzībai
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Brigita Arbidāne, tālr. 64607189, e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.02.2011
Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rikavas pagasta iedzīvotāju vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/7ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 22.februāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija Rikavas pagasta iedzīvotāju vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andrejs Tārauds, tālr.64607080, e-pasts: info@rikava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.02.2011
Dricānu vidusskolas sporta zāles jaunbūve
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/6ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011. gada 11.marts plkst.11.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Dricānu vidusskolas sporta zāles jaunbūve
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.02.2011
Traktora Belarus -1025 un sniega lāpstas iegāde Nautrēnu pagasta komunālās saimniecības vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs - Nr. NPP 2011/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 14.februārim plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde, c.Rogovka Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652
Iepirkuma priekšmets – traktora un sniega lāpstas iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Pretendents iesniedz piedāvājumu Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldē pēc adreses: c.Rogovka Nautrēnu pag., Rēzeknes nov, pirmajā stāvā pie lietvedes
Kontaktpersona - Līvija Plavinska, tālr.29468107, e-pasts: livija.plavinska@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.01.2011
Nautrēnu pagasta sporta halles – kultūras nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/5ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011. gada 4.marts plkst.11.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Nautrēnu pagasta sporta halles - kultūras nama rekonstrukcija un skatuves daļas būvniecība
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Līvija Plavinska, tālr.29468107, e-pasts: livija.plavinska@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.01.2011
Rēzeknes novada pašvaldības plānošanas dokumentu izstrāde
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/4ESF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 28.februāris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Rēzeknes novada pašvaldības plānošanas dokumentu izstrāde: novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Brigita Arbidāne, tālr.64607189, e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.01.2011
Būvniecības tehnisko projektu izstrāde projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta ciemā Lipuški”
Iepirkuma identifikācijas numurs: RNP 2011/3ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011.gada 31.janvāris plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Ieprikuma priekšmets: Būvniecības tehnisko projektu izstrāde projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta ciemā Lipuški"
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē
Kontaktpersona: Larisa Vinogradova, tālr.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.01.2011
Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas izstrāde, siltumsūkņu un saistīto tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, siltumsūkņu vertikālā ģeotermālā kolektora būvniecība Tiskādu vidusskolas ēkā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 28.janvāris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas izstrāde, siltumsūkņu un saistīto tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, siltumsūkņu vertikālā ģeotermālā kolektora būvniecība Tiskādu vidusskolas ēkā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, 28.kabinets
Kontaktpersona - Brigita Arbidāne, tālr.64607189, e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.01.2011
Uļjanovas ciema parka labiekārtošana, bērnu rotaļu laukuma iekārtošana un brīvdabas vasaras estrādes būvniecība
Iepirkuma identifikācijas numurs: RNP 2011/1ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011.gada 24.janvāris plkst.12.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets: Uļjanovas ciema parka labiekārtošana, bērnu rotaļu laukuma iekārtošana un brīvdabas vasaras estrādes būvniecība
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna ielā 2, Sakstagalā Sakstagala pagastā Rēzeknes novadā
Kontaktpersona: Olga Muravjova, tālr. 64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk