Publicēts 14.01.2011
Uļjanovas ciema parka labiekārtošana, bērnu rotaļu laukuma iekārtošana un brīvdabas vasaras estrādes būvniecība
Iepirkuma identifikācijas numurs: RNP 2011/1ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011.gada 24.janvāris plkst.12.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets: Uļjanovas ciema parka labiekārtošana, bērnu rotaļu laukuma iekārtošana un brīvdabas vasaras estrādes būvniecība
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna ielā 2, Sakstagalā Sakstagala pagastā Rēzeknes novadā
Kontaktpersona: Olga Muravjova, tālr. 64640550, e-pasts: info@sakstagals.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.01.2011
Viļānu slimnīcas infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot slimnīcas pārprofilēšanu no stacionāro uz ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSL 2011/1ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 21. janvāris plkst. 12.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rīgas iela 57, Viļāni, Viļānu novads, LV - 4650
Iepirkuma priekšmets: Viļānu slimnīcas infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot slimnīcas pārprofilēšanu no stacionāro uz ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: SIA "Viļānu slimnīca", Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā, LV - 4650, 24. kabinetā
Kontaktpersona: Juris Vidiņš, tālr. 29418767, e-pasts: vilhospital@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.01.2011
Viļānu slimnīcas infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot slimnīcas pārprofilēšanu no stacionāro uz ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSL 2011/1ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 21. janvāris plkst. 12.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rīgas iela 57, Viļāni, Viļānu novads, LV - 4650
Iepirkuma priekšmets: Viļānu slimnīcas infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot slimnīcas pārprofilēšanu no stacionāro uz ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: SIA "Viļānu slimnīca", Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novadā, LV - 4650, 24. kabinetā
Kontaktpersona: Juris Vidiņš, tālr. 29418767, e-pasts: vilhospital@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.10.2010
(Русский) Lūznavas muižas ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un uzmērīšana”
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/29ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2010. gada 10.novembris plkst.11.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Lūznavas muižas ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un uzmērīšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, 17.kabinets (pieņemamā telpa),
Kontaktpersona – Anita Bringule, tālr.26531982, e-pasts: anita.bringule@rdc.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.10.2010
Lokālo datortīklu attīstība Rēzeknes novada izglītības iestādēs
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/28ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2010. gada 1.novembris plkst.11.00;
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601;
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, 17. kabinets (pieņemamā telpa),
Kontaktpersona – Eduards Medvedevs, tālr.29878631, e-pasts: Eduards.Medvedevs@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2010
Bērnu sporta rotaļu laukuma izveide Čornajas pagastā
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/27EZF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2010. gada 26.oktobris plkst.10.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Bērnu sporta rotaļu laukuma izveide Rēzeknes novada Čornajas pagasta Čornajas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde, Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona – Oļegs Kvitkovskis, tālr.26136507, e-pasts:info@cornaja.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.10.2010
Būvdarbu veikšana pašvaldības projekta „Ilzeskalna ciemata centra ielu rekonstrukcija” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/25ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2010. gada 12.oktobris plkst.10.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Ielu seguma atjaunošana un auto stāvvietas izbūve Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasta ciemā Ilzeskalns
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, 17.kabinets (pieņemamā telpa),
Kontaktpersona – Juris Gailums, tālr.64644580, e-pasts:info@ilzeskalns.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2010
Tehniskā projekta izgatavošana ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/078 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā" ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/23ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2010. gada 29.septembris plkst.15.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Tehniskā projekta izgatavošana ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, 17.kabinets (pieņemamā telpa),
Kontaktpersona – Eduards Grišuļonoks, tālr.64644683, e-pasts: info@silmala.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2010
Tehniskā projekta izgatavošana ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/077 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā" ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/22ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2010. gada 29.septembris plkst.14.00,
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Tehniskā projekta izgatavošana ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, 17.kabinets (pieņemamā telpa),
Kontaktpersona – Eduards Grišuļonoks, tālr.64644683, e-pasts: info@silmala.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.08.2010
Viļānu slimnīcas infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot slimnīcas pārprofilēšanu no stacionāro uz ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
Iepirkuma identifikācijas numurs - VSL2010/1ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2010.gada 16.augusts līdz 2010. gada 31. decembrim
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rīgas iela 57, Viļāni, Viļānu novads, LV 4650
Iepirkuma priekšmets - “Viļānu slimnīcas infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot slimnīcas pārprofilēšanu no stacionāro uz ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu“.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – SIA "Viļānu slimnīca" 24. kabinets
Kontaktpersona - SIA "Viļānu slimnīca" valdes priekšsēdētājs Juris Galerijs Vidiņš
Tālrunis: 29418767, 64662284
Fakss: 64662620
e-pasts: vilhospital@inbox.lv
 Lasīt vairāk