Publicēts 09.07.2009
Papilddarbi pašvaldības projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta ciematā Ilzeskalns”, (identifikācijas Nr.IPP 2009/ 3)
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.04.2009
Biroja preču iegāde
Iepirkuma izziņošanas datums - 23.04.2009.
Pasūtītājs - Rēzeknes rajona padome LAT-LIT sadarbības programmas projekta Nr. LLI – 010 „Ilgtspējīgā tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē” ietvaros
Iepirkuma līguma priekšmets Biroja preču iegāde (iepirkuma identifikācijas Nr. RRP 2009 /08 )
Paredzamā līgumcena (bez PVN, LVL) – 1395.00
Kontaktpersona – Ineta Brizga t.: 64607205, Ineta.Brizga@rdc.lv

Līguma slēgšanas izziņošanas datums - 28.04.2009.
Līguma izpildītājs - SIA "ALBA LTD"
Līgumcena (bez PVN, LVL) - 1395,00
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.04.2009
Projekta pieteikuma sagatavošana
Iepirkuma izziņošanas datums - 04.03.2009.
Pasūtītājs - Nautrēnu pagasta padome
Iepirkuma līguma priekšmets - Projekta pieteikuma sagatavošana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projekta iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" (iepirkuma identifikācijas Nr.: Nautrēnu pagasts 2009/1)
Specifikācija
Kontaktpersona - Līvija Plavinska, t.: 64628805, 29468107
 Lasīt vairāk