Publicēts 26.02.2018
Autostāvvietas izbūve F.Trasuna muzeja “Kolnasāta” teritorijā un muzeja dzīvojamās mājas protezēšana
Ar iepirkuma komisijas 13.03.2018. lēmumu iepirkums Sak.p.p 2018/1 “AUTOSTĀVVIETAS IZBŪVE F.TRASUNA MUZEJA “KOLNASĀTA” TERITORIJĀ UN MUZEJA DZĪVOJAMĀS MĀJAS PROTEZĒŠANA” ir pārtraukts, jo pretendentu piedāvātās līgumcenas ievērojami pārsniedz pasūtītāja pieejamo finansējumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.02.2018
Iepirkums malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: APP 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.03.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Audriņu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611
Kontaktpersona: Aleksandrs Bindemanis, tel.64628222, e-pasts: info@audrini.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.02.2018
Iepirkums “Dolomīta šķembu, smilts, grants piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2018.’gadam”
Iepirkuma identifikācijas numurs - GPP 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018.gada 7.marts, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Griškānu pagasta pagasta pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževas ciems, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641
Iepirkuma priekšmets -"Dolomīta šķembu, smilts,grants piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2018.gadam"
Kontaktpersona - Aivars Vigups, mob.t. 27870340; 64640462, sekretāre tel. 64640431, e-pasts: aivars.griskani@inbox.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.02.2018
Malkas piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām
1. Kaunatas pagasta pārvalde izsludināja Atklāto konkursu "Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes vajadzībām"
2. Identifikācijas Nr. KPP2018/1
3. Publicēšanas datums IUB 20.02.2018.
4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldē, Rāznas ielā 38., Kaunata, Kaunatas pagasts grāmatvedībā
5. Piedāvājumu iesniegt līdz 13.03.2018. plkst.11.00
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.02.2018
Iepirkums “Kurināmās malkas iegāde Rikavas pagasta iestāžu vajadzībām”.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RPP 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 5.martam plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Rikavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „ Kurināmās malkas iegāde Rikavas pagasta iestāžu vajadzībām”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4648
Kontaktpersona: Andrejs Tārauds tel.64607080, e-pasts: info@rikava.lv

 Lasīt vairāk
Publicēts 19.02.2018
Degvielas piegāde Rikavas pagasta pārvaldei
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RPP 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 2. martam plkst.10:00
Pasūtītāja nosaukums: Rikavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „ Degvielas piegāde Rikavas pagasta pārvaldei”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4648
Kontaktpersona: Andrejs Tārauds tel.64607080, e-pasts: info@rikava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.02.2018
Pārtikas produktu piegāde izglītības iestādēm Gaigalavas pagastā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.02.2018. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Pārtikas produktu piegāde izglītības iestādēm Gaigalavas pagastā”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Kontaktpersona: Ilga Švarce, tel.64644531, e-pasts: gaigalavapii@saskarsme.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.02.2018
Dolomīta šķembu un smilts maisījuma, dolomīta šķembu un grants piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta ceļu uzturēšanai
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RPP 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 27. februārī plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rikavas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „ Dolomīta šķembu un smilts maisījuma, dolomīta šķembu un grants piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta ceļu uzturēšanai”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4648
Kontaktpersona: Andrejs Tārauds tel.64607080, e-pasts: info@rikava.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.02.2018
Degvielas iegāde 2018. gadam Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: OPP 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.02.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Ozolmuižas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde 2018.gadam Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Laimas, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Kontaktpersona: Rita Baranovska, tel.64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.02.2018
Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.02.2018. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Terēzija Kruste, tel.64607195, e-pasts: terezija.kruste@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk