Publicēts 22.01.2018
Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. –2025. gadam izstrāde
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.02.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Līga Romančuka, tel.64607205, e-pasts: liga.romancuka@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.01.2018
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi ar izmitināšanu pilngadīgām personām
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi ar izmitināšanu pilngadīgām personām Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.01.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi ar izmitināšanu pilngadīgām personām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Silvija Strankale, tel.64607194, e-pasts: silvija.strankale@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.01.2018
Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 19.01.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Andris Koļčs, tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.01.2018
Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldei”
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2018. gada 17.janvāris plkst.11-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldei
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.01.2018
Autoceļu pārbūve projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1.kārta” īstenošanai
Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1.kārta" īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/52
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 07.02.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1.kārta" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.01.2018
Pārtikas produktu piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas un bērnu nama vajadzībām
Pārtikas produktu piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas un bērnu nama vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.01.2018. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu speciālā internātpamatskola
Iepirkuma priekšmets: pārtikas produktu piegāde Tiskādu speciālās internātpamatskolas un bērnu nama vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ezera ielā 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontaktpersona: Žanis Feldmanis, tel.64646126, e-pasts: tiskadiint@saskarsme.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.12.2017
ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana
ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/51
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.01.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Juris Dombrovskis, tel.27878199, e-pasts: juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.12.2017
Pārtikas produktu piegāde Stoļerovas pagasta izglītības iestādēm
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SPP 2017/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.01.2018. līdz plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Stoļerovas pagasta izglītības iestādēm
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Skolas iela 1, Stoļerova, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona: Anna Matisāne , e-pasts: anna.matisane@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.12.2017
„Apskaņošanas aparatūras un inventāra iegāde Stružānu pagasta pārvaldes kultūras namam”
„Apskaņošanas aparatūras un inventāra iegāde Stružānu pagasta pārvaldes kultūras namam”
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –28.12.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets - „Apskaņošanas aparatūras un inventāra iegāde Stružānu pagasta pārvaldes kultūras namam”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV - 4643
Kontaktpersona: Sarmīte Stepiņa, info@struzani.lv, tālr. 64667552
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2017
„Akmens šķembu un grants šķembu maisījuma piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta ceļu uzturēšanai”
Iepirkums „Akmens šķembu un grants šķembu maisījuma piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta ceļu uzturēšanai”
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2017/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2017. gada 27. decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Pašvaldības autoceļu atjaunošanas darbi Rēzeknes novada Dricānu pagastā
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk