Publicēts 25.11.2016
Lāzera iekārtas noma radošajām darbnīcām Lūznavas muižā
epirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/25
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.12.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: lāzera iekārtas noma radošajām darbnīcām Lūznavas muižā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Iveta Balčūne, tel.29390701, e-pasts: iveta.balcune@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2016
Malkas iegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SPP 2016/03
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.12.2016. līdz plkst. 14:00
Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Stoļerovas pagasta pārvaldes apkures vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Skolas iela 1, Stoļerova, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona: Aivars Lukša , tel. 29423522 , e-pasts: info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.11.2016
Stoļerovas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2017.-2018. gadā
Iepirkuma identifikācijas Nr.: SPP 2016/02
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.12.2016 līdz plkst. 15:00
Pasūtītāja nosaukums: Stoļerovas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Stoļerovas pagastā pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbu veikšana vasaras un ziemas sezonā 2017.-2018. gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Skolas iela 1, Stoļerova, Rēzeknes novads, LV-4642
Kontaktpersona: Aivars Lukša , tel. 29423522 , e-pasts: info@stolerova.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.10.2016
Kancelejas preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2016/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –31.10.2016
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – KANCELEJAS PREČU IEGĀDE STRUŽĀNU PAGASTA PĀRVALDES IESTĀŽU VAJADZĪBĀM
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV -4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, iveta.misjune@inbox.lv, tālr. 22018676
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.10.2016
„Bīstamo koku zāģēšana Dricānu pagasta pārvaldes teritorijā esošajās kapsētās”
Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2016/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - līdz 2016. gada 17. oktobrim plkst.11-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Bīstamo koku zāģēšana Dricānu pagasta pārvaldes teritorijā esošajās kapsētās
Kontaktpersona - Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.10.2016
„Ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei”
Iepirkuma identifikācijas nr. GPP 2016/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.10.2016.. līdz plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums: Griškānu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: „Ielu apgaismojumu tīklu izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei”.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: c. Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersona: Iveta Rutkovska tel. 29128206, 64640462, 64640431
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.09.2016
Autoceļu pārbūve projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2016/23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.11.2016. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Autoceļu pārbūve projekta "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.09.2016
Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2016/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –12.10.2016
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV -4643
Kontaktpersona: Iveta Misjūne, iveta.misjune@inbox.lv, tālr. 22018676

 Lasīt vairāk
Publicēts 26.09.2016
Būvprojekta “Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Ar iepirkumu komisijas 11.10.2016. lēmumu (protokols Nr.2) veikti precizējumi un papildinājumi iepirkuma procedūras nolikumā, sakarā ar ko ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2016. gada 31. oktobrim plkst.11-00. Tādējādi, atklāta konkursa nolikumā ir veikti sekojošie grozījumi: apakšpunktā 5.1.1. vārdi un skaitļi "līdz 2016. gada 27. oktobrim plkst.11-00" aizstāti ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2016. gada 31. oktobrim plkst.11-00"; apakšpunktā 5.1.2. skaitļi un vārdi "2016. gada 27. oktobrī plkst.11-00" aizstāti ar skaitļiem un vārdiem "2016. gada 31. oktobrī plkst.11-00"; apakšpunktā 5.2.6.3. vārdi un skaitļi "neatvērt līdz 2016.gada 27.oktobrim plkst.11-00" aizstāti ar vārdiem un skaitļiem "neatvērt līdz 2016.gada 31.oktobrim plkst.11-00"; 7.3.1. un 7.3.2.apakšpunkts izteikts jaunajā redakcijā; nolikums papildināts ar apakšpunktu 7.3.3.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.09.2016
Nautrēnu pagasta pašvaldības autoceļa Dekteri – Kōrklinīki – Bliseņi seguma atjaunošana
Iepirkuma identifikācijas Nr.: NPP 2016/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.09.2016. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Nautrēnu pagasta pašvaldības autoceļa Dekteri - Korklinīki - Bliseņi seguma atjaunošana
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: "Pagastmāja", Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
Kontaktpersona: Līvija Plavinska, tel.29468107, e-pasts: livija.plavinska@inbox.lv
 Lasīt vairāk