Publicēts 07.09.2018
Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7862 012 0404 atsavināšanas izsole Kaunatas pagastā
Izsoles objekts – nekustamais īpašums – katlumāja, Kalna iela 1.,c.Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0404.


 Lasīt vairāk
Publicēts 07.09.2018
Kustamā īpašuma – traktorpiekabes ROU 6 atsavināšanas izsole Kaunatas pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldībai, Kaunatas pagasta pārvaldei turēšanā nodotā, traktorpiekabe ROU 6, valsts Nr. P9040LZ, brūnā krāsā .
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.09.2018
Kustamā īpašuma – pasažieru autobusa MAN FRH 422 atsavināšanas izsole Kaunatas pagastā
Izsoles objekts – Rēzeknes novada pašvaldībai, Kaunatas pagasta pārvalde turēšanā nodotais, pasažieru autobuss MAN FRH 422, valsts Nr. HH9699, gaiši pelēkā krāsā .
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.08.2018
Par nekustamā īpašuma “Kruķu feldšeru vecmāšu punkts” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu ar ģimenes ārsti Ainu Tjarvi
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Kruķu feldšeru vecmāšu punkts “, Viļānu iela 30, c.Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 007 0087 005 , lietošanas mērķis – ģimenes ārstes Ainas Tjarves, reģ. Nr.90720010668, darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.08.2018
Par nekustamā īpašuma “Štikānu feldšeru vecmāšu punkts” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA “Ružinas doktorāts”
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Štikānu feldšeru vecmāšu punkts “, Preiļu iela 9, c.Štikāni, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 012 0267 003 , lietošanas mērķis- SIA “Ružinas doktorāts”, reģ. Nr. 42403010362, darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.08.2018
Par nekustamā īpašuma “Silmalas feldšeru vecmāšu punkts” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA “Ružinas doktorāts”
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Silmalas feldšeru vecmāšu punkts “, Skolas iela 2, c. Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 014 0062 007 , lietošanas mērķis- SIA “Ružinas doktorāts”, reģ. Nr. 42403010362, darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.08.2018
Par nekustamā īpašuma “Kruķu feldšeru vecmāšu punkts” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA “Ružinas doktorāts”
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Kruķu feldšeru vecmāšu punkts “, Viļānu iela 30, c. Kruķi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 007 0087 005 , lietošanas mērķis- SIA “Ružinas doktorāts”, reģ. Nr. 42403010362, darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.08.2018
Par nekustamā īpašuma “Ružinas doktorāts” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu ar SIA “Ružinas doktorāts”
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Ružinas doktorāts “, Ezera iela 30, c.Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 004 0023 001 , lietošanas mērķis- SIA “Ružinas doktorāts”, reģ. Nr. 42403010362, darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.08.2018
Par nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas līguma slēgšanu
Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas“, Ezermalas iela 2, c.Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7888 004 0221 001, lietošanas mērķis – mednieku biedrības “Latgales Vilki”, reģ. Nr. 40008015771, darbībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.08.2018
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Lūznavas pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde paziņo, ka Lūznavas pagastā plānots veikt 9 (deviņu) koku izciršanu.
 Lasīt vairāk