Publicēts 11.08.2017
Paziņojums par pasažieru autobusa SETRA S309HD izsoli
SIA „Strūžānu Siltums”, reģistrācijas numurs 42403006333, juridiskā adrese: Miera iela 14, Strūžāni, Rēzeknes nov., paziņo par rakstisku izsoli ar noteiktu zemāko slepeno cenu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.07.2017
Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsole
1. Pašvaldības nekustamais īpašums „Krustu bērzi” atrodas Rēzeknes novada Dricānu pagastā ar kadastra Nr.7850 002 0042, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 002 0114.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.07.2017
Par adrešu maiņu Gaigalavas pagastā
Gaigalavas pagasta pārvalde 2017. gada 21. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu “Par ielas nosaukuma piešķiršanu Gaigalavas ciemā”
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2017
Automašīnu HYUNDAI TUCSON un FORD RANGER pārdošana izsolē Vērēmu pagastā
Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli automašīnas HYUNDAI TUCSON, valsts reģistrācijas Nr.AT6633 un FORD RANGER, valsts reģistrācijas Nr.EP8259.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.07.2017
Izsole
Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvalde, NMK 90000025380 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu - 2-istabu dzīvokli Miera ielā 6-8, kadastra Nr.7894 900 0063 adrese: Miera iela 6-8, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.07.2017
Izsole
Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvalde, NMK 90000025380 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu - 2-istabu dzīvokli Miera ielā 6-3, kadastra Nr.7894 900 0062, adrese: Miera iela 6-3, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.07.2017
Izsole
Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvalde, NMK 90000025380 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu - 1-istabu dzīvokli Miera ielā 6-13, kadastra Nr.7894 900 0065, adrese: Miera iela 6-13, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.07.2017
Izsole
Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvalde, NMK 90000025380 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu - 3-istabu dzīvokli Miera ielā 6-11, kadastra Nr.7894 900 0066, adrese: Miera iela 6-11, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.07.2017
Izsole
Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvalde, NMK 90000025380 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu - 2-istabu dzīvokli Miera ielā 6-4, kadastra Nr.7894 900 0064, adrese: Miera iela 6-4, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.07.2017
Par 2 (divu) nekustamo īpašumu izsoli Pušas pagastā
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Pušas pagasta pārvaldes kasieres-lietvedes kabinetā, Parka ielā 1, Pušā, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv
 Lasīt vairāk