LEARN

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Pašvaldības nodibinājuma “LEARN” izpilddirektore
Daina Butlere 26543286 learn@rezeknesnovads.lv Atbrīvošanas alejā 95C