Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Nodaļas vadītājs Andris Koļčs 64607170 andris.kolcs@rezeknesnovads.lv 24
Komunālinženieris Alberts Kindzulis 64607170 alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv 24
Būvdarbu vadītājs Jānis Volks 64607175 janis.volks@rezeknesnovads.lv Prokuratūras spārnā 2. stāvā 1. kab.
Dežuranti 64607192