Zemes pārvaldības dienests

Dienesta vadītājs Juris Zvīdriņš  64607188 juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv 36
Vecākā zemes lietu speciāliste Marta Vizule 64607189 marta.vizule@rezeknesnovads.lv 28
Speciāliste zemes nomas jautājumos Anita Bringule 64607189 anita.bringule@rezeknesnovads.lv 28
Nodokļu administratore Indra Kroiče 64607188 indra.kroice@rezeknesnovads.lv 36

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālistu iedzīvotāju pieņemšanas laiki pagastos