Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu