Skatīt "Personas tiesības"

Personas tiesības

Pakalpojums  Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv
Iesniegums par informācijas sniegšanu par iesnieguma virzību Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Ja klients ir iesniedzis Rēzeknes novada pašvaldībai adresētu iesniegumu, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas darbinieki noskaidro iesnieguma virzību (kam ir nodots izpildei, kurā Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā tas pašlaik atrodas, vai ir bijuši attiecīgā klienta iesniegumi iepriekš u.tml.).  www.latvija.lv
Iesniegums par atkārtotu novada domes, pastāvīgās komitejas un komisijas sēdes protokola izraksta un/vai lēmuma izsniegšanu   Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Pamatojoties uz saņemto informāciju pa pastu, faksu, telefonu un e-pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavoti Rēzeknes novada domes sēžu, pastāvīgo komiteju un komisiju protokolu izraksti un/vai lēmumi. Sagatavotie dokumenti tiek nosūtīti adresātam pa pastu, e-pastu, faksu vai sagatavoti izsniegšanai  www.latvija.lv
Dokumentu noformēšana nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanai
Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa  Rēzeknes novada domes izveidota komisija izskata iesniegumu un sniedz atzinumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai šī statusa piešķiršanas atteikumu. Atbilstoši komisijas pieņemtajam atzinumam tiek sagatavots Rēzeknes novada domes lēmuma projektu. Pēc Rēzeknes novada domes lēmuma pieņemšanas tiek sagatavoti dokumenti apliecības un krūšu nozīmītes izgatavošanai. Apliecība un krūšu nozīmīte saņemama Rēzeknes novada pašvaldībā.  www.latvija.lv
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atkārtota izsniegšana

 

Juridiskā un lietvedības nodaļa  Iesnieguma veidlapa  Apliecības nozaudēšanas gadījumā Rēzeknes novada pašvaldība laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievieto sludinājumu par apliecības atzīšanu par nederīgu un gatavo pieprasījumu atkārtotas apliecības izgatavošanai. Apliecība saņemama Rēzeknes novada pašvaldībā.  www.latvija.lv
Izrakstu, norakstu, kopiju un izziņu izsniegšana no Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas arhīva fondos esošajiem dokumentiem Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesniegums brīvā forma Pieprasītājam izsniedz Rēzeknes novada pašvaldības arhīva fondos esošo dokumentu atvasinājumus (apliecinātas un neapliecinātas kopijas, izrakstus un norakstus) vai izziņas. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: 1) personas iesniegums; 2) personu apliecinošs dokuments; 3) atkarībā no pieprasījuma veida, balstoties uz iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, var tikt pieprasīts uzrādīt radniecību pierādošu dokumentu (ģenealoģija); 4) jebkuru dokumentu kopijas, kas palīdz informācijas meklēšanā. www.latvija.lv