Skatīt "Uzņēmējdarbība"

Uzņēmējdarbība

Pakalpojums  Atbildīgais Veidlapas Īss apraksts Pakalpojums pieejams latvija.lv
Publiska pasākuma saskaņošana Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Rēzeknes novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijā tiek izskatīts atsavināšanas ierosinājums un tam pievienotie dokumenti, komisija pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju publiska pasākuma rīkošanai. Atļauja tiek izsniegta publiska pasākuma rīkotājam.
Soļi pakalpojuma saņemšanai
www.latvija.lv
Iesniegums par atļaujas saņemšanu tirdzniecībai publiskajos pasākumos Finanšu un grāmatvedības nodaļa vai attiecīgā pagasta pārvalde Iesnieguma veidlapa Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.  www.latvija.lv
Iesniegums par atļaujas saņemšanu ielu tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta Finanšu un grāmatvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.  www.latvija.lv
Iesniegums par atļaujas saņemšanu ielu tirdzniecībai ikdienas izbraukumos Attiecīgā pagasta pārvalde Iesnieguma veidlapa Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.  www.latvija.lv
Apliecinājums par saimnieciskās darbības neveikšanu Apliecinājums
Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai  Juridiskā un lietvedības nodaļa  Iesnieguma veidlapa  Rēzeknes novada pašvaldībā tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

Soļi pakalpojuma saņemšanai

 www.latvija.lv
Šautuves atļauja (licence) Juridiskā un lietvedības nodaļa Iesnieguma veidlapa Rēzeknes novada domē tiek izskatīts iesniegums un tam pievienotie dokumenti, par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju norādītās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai. Atļauja tiek izsniegta noteiktās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) uzturētājam.
Soļi pakalpojuma saņemšanai
www.latvija.lv