Pašvaldības administrācija

Administrācijas vadītājs

Jānis TroškaRēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors: Jānis Troška
Kontaktinformācija: t.: 64607174, e-pasts: Janis.Troska@rezeknesnovads.lv
Pilnvaras
Iestādes „Rēzeknes novada pašvaldības administrācija” nolikums


Juridiskā un lietvedības nodaļa

Ilona TurkaNodaļas vadītāja: Ilona Turka
Kontaktinformācija: t.: 64607200, e-pasts: Ilona.Turka@rezeknesnovads.lv

Pārskats par padarīto 2016. gadā
Pārskats par padarīto 2015. gadā

Pārskats par padarīto 2014. gadā
Pārskats par padarīto 2013. gadā
Pārskats par padarīto 2012. gadā
Nodaļas nolikums


Attīstības plānošanas nodaļa

Anna JaudzemaNodaļas vadītāja: Anna Jaudzema
Kontaktinformācija: t.: 64607197, e-pasts: Anna.Jaudzema@rezeknesnovads.lv

Pārskats par padarīto 2016. gadā
Pārskats par padarīto 2015. gadā
Pārskats par padarīto 2014. gadā
Pārskats par padarīto 2013. gadā
Pārskats par padarīto 2012. gadā
Nodaļas nolikums


Būvvalde

Inga AleksandrovičaNodaļas vadītāja: Inga Aleksandroviča
Kontaktinformācija: t.: 26531328, e-pasts: Inga.Aleksandrovica@rezeknesnovads.lv


Finanšu un grāmatvedības nodaļa

  Silvija AnčikovskaNodaļas vadītāja: Silvija Ančikovska
Kontaktinformācija: t.: 64607180, e-pasts: Silvija@Ancikovska@rezeknesnovads.lv


Kultūras nodaļa

Informācijas tehnoloģiju nodaļa 

Juris DombrovskisVadītājs: Juris Dombrovskis
Kontaktinformācija: t.: 27878199, e-pasts: Juris.Dombrovskis@rezeknesnovads.lv

160502_002Izglītības pārvalde
Vadītājs
: Guntars Skudra

Kontaktinformācija: t.: 64607201, 29495624, e-pasts: izglitiba@saskarsme.lv

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa

Andris KoļčsNodaļas vadītājs: Andris Koļčs
Kontaktinformācija: t.: 64607170, e-pasts: Andris.Kolcs@rezeknesnovads.lv

Pārskats par padarīto 2016. gadā
Pārskats par padarīto 2015. gadā
Pārskats par padarīto 2014. gadā
Pārskats par padarīto 2013. gadā
Pārskats par padarīto 2012. gadā
Nodaļas nolikums


Zemes pārvaldības dienests

Juris ZvīdriņšNodaļas vadītājs: Juris Zvīdriņš
Kontaktinformācija:  t.: 64607188, e-pasts: Juris.Zvidrins@rezeknesnovads.lv
Nodaļas nolikums

Pārskats par padarīto 2016. gadā


Dzimtsarakstu nodaļa

160502_007Nodaļas vadītājas p.i.: Marija Deksne
Kontaktinformācija: t.: 64607178, e-pasts: Marija.Deksne@rezeknesnovads.lv

Pārskats par padarīto 2016. gadā
Pārskats par padarīto 2015. gadā
Pārskats par padarīto 2014. gadā
Pārskats par padarīto 2013. gadā
Pārskats par padarīto 2012. gadā
Nodaļas nolikums


Ārpus administrācijas struktūrvienībām esošie speciālisti:

Rēzeknes novada pašvaldības iekšējā audita speciāliste: Kristīne Fedorenkova
Kontaktinformācija: t.: 64607195, e-pasts: Kristine.Fedorenkova@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada pašvaldības iekšējā audita nolikums


Vecākā vides aizsardzības speciāliste: Terēzija Kruste
Kontaktinformācija: t.:64607195, mob. 29162083, e-pasts: terezija.kruste@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides speciālista darbības nolikums