Pašvaldības administrācija

Administrācijas vadītājs

Janis_TroskaRēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors: Jānis Troška
Kontaktinformācija: t.: 64607174, e-pasts: Janis.Troska@rezeknesnovads.lv
Pilnvaras
Administrācijas nolikums (konsolidētā redakcija)


Juridiskā un lietvedības nodaļa

Ilona TurkaNodaļas vadītāja: Ilona Turka
Kontaktinformācija: t.: 64607200, e-pasts: Ilona.Turka@rezeknesnovads.lv
Pārskats par padarīto 2017. gadā
Pārskats par padarīto 2016. gadā
Pārskats par padarīto 2015. gadā

Pārskats par padarīto 2014. gadā
Pārskats par padarīto 2013. gadā
Pārskats par padarīto 2012. gadā
Nodaļas nolikumsBūvvalde

Inga AleksandrovičaNodaļas vadītāja: Inga Aleksandroviča
Kontaktinformācija: t.: 26531328, e-pasts: Inga.Aleksandrovica@rezeknesnovads.lv
Pārskats par padarīto 2017. gadā
Pārskats par padarīto 2016. gadā

Pārskats par padarīto 2015. gadā

Pārskats par padarīto 2014. gadā
Pārskats par padarīto 2013. gadā
Pārskats par padarīto 2012. gadā
Nodaļas nolikums


Finanšu un grāmatvedības nodaļa

  Silvija AnčikovskaNodaļas vadītāja: Silvija Ančikovska
Kontaktinformācija: t.: 64607180, e-pasts: Silvija@Ancikovska@rezeknesnovads.lv
Pārskats_par padarīto 2017. gadā
Pārskats par padarīto 2016. gadā
Pārskats par padarīto 2015. gadā

Pārskats par padarīto 2014. gadā
Pārskats par padarīto 2013. gadā
Pārskats par padarīto 2012. gadā
Nodaļas nolikums160502_002Izglītības pārvalde
Vadītājs
: Guntars Skudra


Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa

Andris KoļčsNodaļas vadītājs: Andris Koļčs
Kontaktinformācija: t.: 64607170, e-pasts: Andris.Kolcs@rezeknesnovads.lv
Pārskats par padarīto 2017. gadā
Pārskats par padarīto 2016. gadā

Pārskats par padarīto 2015. gadā
Pārskats par padarīto 2014. gadā
Pārskats par padarīto 2013. gadā
Pārskats par padarīto 2012. gadā
Nodaļas nolikums


Zemes pārvaldības dienests

Juris ZvīdriņšNodaļas vadītājs: Juris Zvīdriņš
Kontaktinformācija:  t.: 64607188, e-pasts: Juris.Zvidrins@rezeknesnovads.lv
Nodaļas nolikums
Pārskats par padarīto 2017. gadā
Pārskats par padarīto 2016. gadā


Dzimtsarakstu nodaļa

160502_007Nodaļas vadītāja: Marija Deksne
Kontaktinformācija: t.: 64607178, e-pasts: Marija.Deksne@rezeknesnovads.lv
Pārskats par padarīto 2017. gadā
Pārskats par padarīto 2016. gadā

Pārskats par padarīto 2015. gadā
Pārskats par padarīto 2014. gadā
Pārskats par padarīto 2013. gadā
Pārskats par padarīto 2012. gadā
Nodaļas nolikums


Ārpus administrācijas struktūrvienībām esošie speciālisti:

Rēzeknes novada pašvaldības vecākais iekšējais auditors: Oskars Vasiļjevs
Kontaktinformācija: t. 64607195, e-pasts oskars.vasiljevs@rezeknesnovads.lv

Vecākā vides aizsardzības speciāliste: Terēzija Kruste
Kontaktinformācija: t.:64607195, mob. 29162083, e-pasts: terezija.kruste@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides speciālista darbības nolikums

Auditore-revidente: Jolanta Koškorjova

Tālruņa numurs 64607175  jolanta.koskorjova@rezeknesnovads.lv

Datu aizsardzības speciālisti:
Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, epasts: raivis@grubesbirojs.lv
Viesturs Grūbe, +371 67419000 viesturs@grubesbirojs.lv