Pašvaldības administrācija

Administrācijas vadītājs

Jānis TroškaRēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors: Jānis Troška
Kontaktinformācija: t.: 64607174, e-pasts: Janis.Troska@rezeknesnovads.lv
Pilnvaras
Iestādes „Rēzeknes novada pašvaldības administrācija” nolikums


Juridiskā un lietvedības nodaļa

Ilona TurkaNodaļas vadītāja: Ilona Turka
Kontaktinformācija: t.: 64607200, e-pasts: Ilona.Turka@rezeknesnovads.lv

Pārskats par padarīto 2015. gadā
Pārskats par padarīto 2014. gadā
Pārskats par padarīto 2013. gadā
Pārskats par padarīto 2012. gadā
Nodaļas nolikums


Attīstības plānošanas nodaļa

Anna JaudzemaNodaļas vadītāja: Anna Jaudzema
Kontaktinformācija: t.: 64607197, e-pasts: Anna.Jaudzema@rezeknesnovads.lv

Pārskats par padarīto 2015. gadā
Pārskats par padarīto 2014. gadā
Pārskats par padarīto 2013. gadā
Pārskats par padarīto 2012. gadā
Nodaļas nolikums


Būvvalde

Inga AleksandrovičaNodaļas vadītāja: Inga Aleksandroviča
Kontaktinformācija: t.: 26531328, e-pasts: Inga.Aleksandrovica@rezeknesnovads.lv


Finanšu un grāmatvedības nodaļa

  Silvija AnčikovskaNodaļas vadītāja: Silvija Ančikovska
Kontaktinformācija: t.: 64607180, e-pasts: Silvija@Ancikovska@rezeknesnovads.lv


Kultūras nodaļa

Ināra PleikšneVadītāja: Ināra Pleikšne
Kontaktinformācija: t.: 64607199, e-pasts: Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv

Pārskats par padarīto 2015.gadā
Pārskats par padarīto 2014. gadā
Pārskats par padarīto 2013. gadā
Pārskats par padarīto 2012. gadā
Nodaļas nolikums


Informācijas tehnoloģiju nodaļa 

Juris DombrovskisVadītājs: Juris Dombrovskis
Kontaktinformācija: t.: 27878199, e-pasts: Juris.Dombrovskis@rezeknesnovads.lv

160502_002Izglītības pārvalde
Vadītājs
: Guntars Skudra

Kontaktinformācija: t.: 64607201, 29495624, e-pasts: izglitiba@saskarsme.lv

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa

Andris KoļčsNodaļas vadītājs: Andris Koļčs
Kontaktinformācija: t.: 64607170, e-pasts: Andris.Kolcs@rezeknesnovads.lv

Pārskats par padarīto 2015. gadā
Pārskats par padarīto 2014. gadā
Pārskats par padarīto 2013. gadā
Pārskats par padarīto 2012. gadā
Nodaļas nolikums


Zemes pārvaldības dienests

Juris ZvīdriņšNodaļas vadītājs: Juris Zvīdriņš
Kontaktinformācija:  t.: 64607188, e-pasts: Juris.Zvidrins@rezeknesnovads.lv
Nodaļas nolikums


Dzimtsarakstu nodaļa

160502_007Nodaļas vadītājas p.i.: Marija Deksne
Kontaktinformācija: t.: 64607178, e-pasts: Marija.Deksne@rezeknesnovads.lv

Pārskats par padarīto 2015. gadā
Pārskats par padarīto 2014. gadā
Pārskats par padarīto 2013. gadā
Pārskats par padarīto 2012. gadā
Nodaļas nolikums


Ārpus administrācijas struktūrvienībām esošie speciālisti:

Rēzeknes novada pašvaldības iekšējā audita speciāliste: Kristīne Fedorenkova
Kontaktinformācija: t.: 64607195, e-pasts: Kristine.Fedorenkova@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada pašvaldības iekšējā audita nolikums


Vecākā vides aizsardzības speciāliste: Terēzija Kruste
Kontaktinformācija: t.:64607195, mob. 29162083, e-pasts: terezija.kruste@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides speciālista darbības nolikums