Pašvaldību vēlēšanas 2017

Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas sēdes protokols (15.05.2017.)
Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas sēdes protokols (21.04.2017.) 

Rēzeknes novada vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvi pašvaldību vēlēšanu organizēšanai 2017. gada 3. jūnijā

29. maijā darbu uzsāks Rēzeknes novada vēlēšanu iecirkņi

Paziņojums par Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas darba laiku deputātu kandidātu sarakstu 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām pieņemšanai

30. martā Rīgā notiks seminārs deputātu kandidātu sarakstu sagatavotājiem un iesniedzējiem

PAZIŅOJUMS par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos
Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma veidlapa (interaktīva)

Informācija Rēzeknes novada domes deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem! 

Iesniedzot deputātu kandidātu sarakstu dokumentus, jāpievieno arī bankas dokuments par Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums 18.pantā noteiktās drošības naudas – EUR 180,00 – iemaksu.

Par speciālo Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas depozīta kontu deputātu kandidātu sarakstu drošības naudas iemaksai noteikts šāds pašvaldības konts:

konts Nr.LV56HABA0551026407356,
AS Swedbank, kods HABALV22,
Rēzeknes novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr.90009112679