Publicēts 06.08.2018
Par jaundzimušo personu un jubilāru publisku apsveikšanu
Datu valsts inspekcijas skaidrojums attiecībā par jaundzimušo sveikšanu un apaļo jubileju apsveikšanu. Ņemot vērā Datu valsts inspekcijas skaidrojumu, jaundzimušo identificēšana (meklēšana) Iedzīvotāju reģistrā un / vai publiska apsveikšana ir atļauta tikai tad, ja ir saņemta atbilstoša piekrišana no datu subjekta. Ja šādas piekrišanas nav pirms tam iegūtas, šāda apstrāde nav likumīga.

 Lasīt vairāk
Publicēts 26.07.2018
Administratīvo pārkāpumu uzskaite
Pārziņa darbiniekiem, kuri veic datu apstrādi personas datu apstrādes nolūkam „Administratīvo pārkāpumu uzskaite” nav nepieciešams informēt datu subjektu ar 6.1.punktā minēto informāciju, ko nosaka Vispārīgās datu aizsardzības regulas 23.panta 1.punkta d) apakšpunkta ierobežojuma nosacījumi attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai saukšanu pie atbildības par tiem vai kriminālsodu izpildi, tostarp aizsardzību pret sabiedriskās drošības apdraudējumiem un to novēršanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.07.2018
Būvvaldes lietu uzskaite
Personas datu apstrādes nolūks: Būvvaldes lietu uzskaite.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.07.2018
Sociālās palīdzības uzskaite
Personas datu apstrādes nolūks: Sociālās palīdzības uzskaite.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.07.2018
Bāriņtiesas lietu uzskaite
Personas datu apstrādes nolūks: Bāriņtiesas lietu uzskaite.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.07.2018
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju uzskaite
Personas datu apstrādes nolūks: Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju uzskaite.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.07.2018
Dzimtsarakstu uzskaite
Personas datu apstrādes nolūks: Dzimtsarakstu uzskaite.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.07.2018
Iedzīvotāju uzskaite
Personas datu apstrādes nolūks: Iedzīvotāju uzskaite.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.07.2018
Video novērošana
Personas datu apstrādes nolūks: Video novērošana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.07.2018
Lietvedības dokumentu uzskaite (t.sk. Personas datu apstrāde, kas nav iekļauta nevienā no citiem apstrādes nolūkiem)
Personas datu apstrādes nolūks: Lietvedības dokumentu uzskaite (t.sk. Personas datu apstrāde, kas nav iekļauta nevienā no citiem apstrādes nolūkiem).
 Lasīt vairāk