Pretkorupcijas pasākumu plāni

Apstiprināšanas datums
Nosaukums
Aktualizēšanas datums
Spēkā esamība
19.12.2013 Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns - spēkā esošs
30.10.2015. Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2013. – 2015.gads - spēkā esoša
 13.10.2017. Kaunatas vidusskolas Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2019. gadam  -  spēkā esošs
16.10.2017. Maltas vidusskolas Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam  -  spēkā esošs
17.10.2017. Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam - spēkā esošs
17.10.2017. Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam - spēkā esošs
18.10.2017. Maltas Mūzikas skolas Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020.gadam  - spēkā esošs
26.02.2016. P/i “RSEZ pārvalde” korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.-2017. gadam - spēkā esošs
20.10.2017. Dricānu vidusskolas korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020. gadam   -  spēkā esošs