Publicēts 28.01.2013
Saistošo noteikumu projekts „Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociālā dienesta vadītājai Silvijai Stramkalei uz e-pastu silvija.strankale@rezeknesnovads.lv līdz 2013.gada 5.februārim plkst.14.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.01.2013
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociālā dienesta vadītājai Silvijai Stramkaleiuz e-pastu silvija.strankale@rezeknesnovads.lv līdz 2013.gada 5.februārim plkst.14.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.01.2013
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociālā dienesta vadītājai Silvijai Stramkaleiuz e-pastu silvija.strankale@rezeknesnovads.lv līdz 2013.gada 5.februārim plkst.14.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.01.2013
Saistošo noteikumu projekts „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā 2013.gadā”
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.01.2013
Saistošo noteikumu projekts „Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2012
Saistošo noteikumu projekts „Par dzīvu cūku tirdzniecības ierobežojumiem Rēzeknes novadā”
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2012
Saistošo noteikumu projekts „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv līdz 2012.gada 14.novembrim plkst.15.00.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.10.2012
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumu 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”"
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastuilona.turka@rdc.lv līdz 2012.gada 30.oktobrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.09.2012
Saistošo noteikumu projekts „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastuilona.turka@rdc.lv līdz 2012.gada 18.septembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.07.2012
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.67 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novada pašvaldībā 2012.gadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 27.07.2012.Sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv.
 Lasīt vairāk