Publicēts 21.03.2012
Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 02.04.2011. plkst. 10.00 var sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2012
Saistošo noteikumu projekts „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 02.04.2011. plkst. 10.00 var sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2012
Saistošo noteikumu projekts „Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 02.04.2011. plkst. 10.00 var sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2012
Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 02.04.2011. plkst. 10.00 var sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2012
Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 02.04.2011. plkst. 10.00 var sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.02.2012
Grozījumu projekts saistošajos noteikumos Nr.5 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt priekšlikumus papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus līdz 29.februārim var sūtīt Izglītības pārvaldes vadītājai Lilijai Žukovskai uz e-pastu lilija.zukovska@saskarsme.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.02.2012
Grozījumu projekts saistošajos noteikumos Nr. 41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 29.februārim var sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.01.2012
Grozījumu projekts saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt priekšlikumus papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektos. Savus priekšlikumus līdz 1.februāra plkst. 12.00 var sūtīt Sociālā dienesta vadītājai Jevģēnijai Gruzinskai uz e-pastu jevgenija.gruzinska@rdc.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.01.2012
Saistošo noteikumu projekts par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt priekšlikumus papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektos. Savus priekšlikumus līdz 1.februāra plkst. 12.00 var sūtīt Attīstības plānošanas nodaļas speciālistei Ingai Zapānei uz e-pastu inga.zapane@rdc.lv.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.11.2011
Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektos. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 30.11.2011. plkst. 16.30 var sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv, vai iesniegt tos savā pagasta pārvaldē.
 Lasīt vairāk