Publicēts 14.02.2011
Saistošo noteikumu projekts Nr.51 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2011.gadam”
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.02.2011
Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 12

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektos.
Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 03.02.2011. plkst. 10.00 var sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv, vai iesniegt tos savā pagasta pārvaldē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.01.2011
Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 12
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.01.2011
Saistošo noteikumu projekts “Par kārtību, kādā tiek tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektos.
Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 19.01.2011. var sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv ,vai iesniegt tos savā pagasta pārvaldē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.01.2011
Saistošo noteikumu projekts “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektos.
Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 19.01.2011. var sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv, vai iesniegt tos savā pagasta pārvaldē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.05.2010
Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 31
 Lasīt vairāk