Publicēts 26.09.2018
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr.45 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Zemes pārvaldības dienesta vadītājam Jurim Zvīdriņam uz e-pastu juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv līdz 2018. gada 2. oktobrim

 Lasīt vairāk
Publicēts 25.04.2018
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistei Diānai Seleckai uz e-pastu diana.selecka@rezeknesnovads.lv līdz 2018. gada 2. maijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.04.2018
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 3. decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2018. gada 2. maijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.03.2018
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā””
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.02.2018
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociāla dienesta vadītājai Silvijai Strankalei uz e-pastu: silvija.strankale@rezeknesnovads.lv līdz 2018. gada 14. februārim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.01.2018
„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Zemes pārvaldības dienesta vadītājam Jurim Zvīdriņam uz e-pastu: juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv līdz 2018. gada 16. janvārim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.12.2017
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Zemes pārvaldības dienesta vadītājam Jurim Zvīdriņam uz e-pastu: juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv līdz 2017. gada 20. decembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.11.2017
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā””
"Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociāla dienesta vadītājai Silvijai Strankalei vai vadītājas vietniecei Zitai Bautrei uz e-pastiem: silvija.strankale@rezeknesnovads.lv un zita.bautre@rezeknesnovads.lv līdz 2017. gada 14. novembrim."
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.09.2017
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „„RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2017
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr.45 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā””.
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Zemes pārvaldības dienesta vadītājam Jurim Zvīdriņam uz e-pastu juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv līdz 2017. gada 20. septembrim.
 Lasīt vairāk