Publicēts 23.08.2017
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „„RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas juristei Ivetai Ladnajai uz e-pastu iveta.ladna@rezeknesnovads.lv līdz 2017. gada 29. augustam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.07.2017
„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajos noteikumos Nr. 91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2017. gada 28. jūlijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.07.2017
„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai Silvijai Ančikovskai uz e-pastu silvija Ančikovska@rezeknesnovads.lv līdz 2017.gada 28.jūlijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.07.2017
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem””
"Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2017.gada 12.jūlijam."
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.02.2017
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas komunālinženierim Alberatm Kindzulim uz e-pastu alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv līdz 2017. gada 1. martam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 21.02.2017
Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 4. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.12.2016
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 4. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums””
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.12.2016
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009. gada 15. oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „ Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociāla dienesta vadītājas vietniecei Zitai Bautrei uz e-pastu zita.bautre@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 28. decembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.12.2016
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociāla dienesta vadītājas vietniecei Zitai Bautrei uz e-pastu zita.bautre@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 14. decembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.12.2016
„Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Izglītības pārvaldes vadītāja vietniekam Vilim Deksnim uz e-pastu vilis.deksnis@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 14. decembrim.
 Lasīt vairāk