Publicēts 27.07.2016
„Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai Līgai Romančukai uz e-pastu iliga.romancuka@rezeknesnovads.lv un Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 2. augustam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.07.2016
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Būvvaldes vadītājai Ingai Aleksandrovičai uz e-pastu inga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv un Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 2. augustam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.07.2016
„Par Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem”
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.03.2016
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 16.martam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.03.2016
„Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas pilnīgi vai daļēji sagruvušas, bīstamas vai ainavu bojājošas būves Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Būvvaldes vadītājai Ingai Aleksandrovičai uz e-pastu inga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 16. martam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.03.2016
„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 4. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 16.martam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.02.2016
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Būvvaldes vadītājai Ingai Aleksandrovičai uz e-pastu inga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv līdz 2016.gada 1.martam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.01.2016
„Par Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.01.2016
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 4. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums””
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.12.2015
Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada __.janvāra saistošie noteikumi Nr.__ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 4. janvārim.
 Lasīt vairāk