NVA vakances un paziņojumi

24. martā NVA Rēzeknes filiālē aktuālās vakances

• apkopējs/a Patversmē-atskurbtuvē darbam uz bērna kopšanas atvaļinājuma laiku (Prasības pretendentam: pamatizglītība vai pamata pakāpes profesionālā izglītība; prasme pielietot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus un telpu uzkopšanas inventāru; saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem; valsts valodas zināšanas un spēja sazināties krievu valodā. Galvenie amata pienākumi: veikt telpu uzkopšanu un dezinfekciju atbilstoši higiēnas prasībām; zināt un stingri ievērot lietošanas instrukcijas (datu lapas), jaucot un lietojot šķīdumus telpu mitrajai uzkopšanai un dezinfekcijai; saudzīgi izturēties pret uzticēto darba inventāru, uzturēt to kārtībā, glabāt tikai šim nolūkam paredzētās vietās; piedalīties telpu kosmētiskā remonta veikšanā. Iesniedzamie dokumenti: dzīves gaitas apraksts (CV); izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas; citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto kvalifikāciju un prasību izpildi.) – Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”, Patversme-atskurbtuve, pretendentu pieteikumus līdz 2017.gada 24.martam plkst. 16.00 iesūtīt elektroniski: socialais.dienests@rezekne.lv vai iesniegt personīgi Rēzeknes pilsētas pārvaldes “Sociālais dienests” 130.telpā. Tel.: 64622979;

apsardzes pults dežurants AR APSARGA SERTIFIKĀTU. Darbs Rēzeknē. – SIA “ALFA iSG”, Rēzekne, Latgales 87, CV sūtīt: alfa.latgale@inbox.lv;

apsardzes dežurants veikalā “top!” VIĻĀNOS – SIA “LEKON”, Viļāni, Brīvības iela 2, CV sūtīt: andrejs@sialekon.lv, vai zvanīt: 26317369;

autoatslēdznieks motorists – SIA “Veda S”, Rēzekne, tel.: 26467732;

autoatslēdznieks - automobiļu izjaukšana – SIA “Geras Auto”, Rēzekne, Jupatovkas iela 9 D, tel.: 26346848;

autoatslēdznieks (nodrošinām transportu no Rēzeknes līdz darba vietai. Stabila alga.) – SIA “Faskon”, Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, tel. 26216666;

autoatslēdznieks ar pieredzi – SIA “Lenda M”, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 22/2, tel.: 29472939;

• autoatslēdznieks (vēlama pieredze.) – SIA “Valters & GR”, Rēzeknes novads, Griškānu pagasts, Jupatovka, Autocentrs, tel.: 29111192;

• autoatslēdznieks ar darba pieredzi - SIA „RDK service”, Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 2, pieteikties, zvanot pa tālr.: 29410510;

• autoelektriķis – SIA “Veda S”, Rēzekne, tel.: 26467732;

• automehāniķis ar pieredzi vai profesionālo izglītību (transporta nosūtīšana un pieņemšana uz līnijas ) – Rēzeknes autobusu parks, Rēzekne, Jupatovkas iela 5, interesēties personīgi personāldaļā;

• automehāniķis - vieglo automobiļu un mikroautobusu remonts (kvalificēts, ar attiecīgu darba pieredzi ne mazāku par 2 gadiem, bez kaitīgiem ieradumiem.) – SIA “Senāts V”, Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 7a, tel.: 26824570; 29279219;

automobiļu mazgātājs bez kaitīgiem ieradumiem, atbildīgs, vēlama darba pieredze – SIA „Veda S”, Rēzekne, Latgales 51, tel.: 29358248;

• automobiļa vadītājs ar savu transportu - kravas busiņu (Prasības: godīgums, precizitāte, vēlme strādāt un nopelnīt, būt draudzīgam kolektīva darbiniekam. Piedāvā: stabilu un godīgu atalgojumu, draudzīgu kolektīvu, pastāvīgu darbu no 1. maija) – SIA “Faktors X Brīvs”, CV sūtīt:  salvis272@inbox.lv, tel.: 27739500;

ārsta palīgs patversmē atskurbtuvē Rēzekne, Bukmuižas iela 3 (Prasības pretendentam: profesionālā vidējā izglītība, pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība - ārsta palīga (feldšera) kvalifikācija; reģistrācija Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā. Pēcdiploma izglītība atbilstoši ārsta palīga amatam, sertifikāts (uzsākts sertifikācijas process); zināšanas par ārsta palīga profesionālās darbības pienākumiem, tiesībām; praktiskā darba pieredze veselības aprūpē; komunikabilitāte, labas organizatoriskās prasmes, prasme strādāt stresa situācijā, spēja analizēt un rīkoties kritiskās situācijās; spēja patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus; saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem; valsts valodas zināšanas un spēja sazināties krievu valodā. Galvenie amata pienākumi: nodrošināt neatliekamo medicīnisko un pirmo palīdzību klientu traumu un ekstremālu situāciju gadījumā sadarbībā ar policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, veikt vispusīgu klienta izmeklēšanu, novērtēšanu un diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu vai veikšanu veselības stāvokļa stabilizēšanai; patversmes-atskurbtuves klientu uzņemšanas laikā veikt klientu apskati, novērtēt sākotnējo veselības un uzvedības stāvokli, veikt medicīnisko aprūpi; vadīt izglītojošas nodarbības Patversmes klientiem; veikt intramuskulārās, zemādas, intravenozās injekcijas Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” struktūrvienību klientiem saskaņā ar maksas pakalpojuma cenrādi; veikt telpu sanitāro kontroli, atbildēt par higiēnas prasību un paškontroles sistēmas ievērošanu visās telpās; organizēt un nodrošināt dezinfekcijas un higiēnas plāna ieviešanu, kontrolēt tā izpildi; veikt infekciju novēršanas un ierobežošanas pasākumus aprūpes darbā. Iesniedzamie dokumenti: dzīves gaitas apraksts (CV); izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas; citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto kvalifikāciju un prasību izpildi.) - Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”, pretendentu pieteikumus līdz 2017.gada 24.martam plkst. 16.00 iesūtīt elektroniski uz e-pastu: socialais.dienests@rezekne.lv vai iesniegt personīgi Rēzeknes pilsētas pārvaldes “Sociālais dienests” 130.telpā. Tālrunis informācijai: 646 22979;

• bārmenis/viesmīlis, vēlama pieredze (uzņēmuma darbības paplašināšanās) – SIA “Alterra Plus”, Rēzekne, Stacijas 30 B, tel.: 26381524;

• būvstrādnieki darbam Rīgā un Dobelē (Prasības: pieredze darbā ar betonēšanu, armatūru, montāžu; augsta atbildības sajūta par veicamā darba kvalitāti; labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, precizitāte; iespēja strādāt komandējumos. Piedāvā: darbu komandējumos (šobrīd Rīgā un Dobelē); dzīvesvietu nodrošina; pieredzei un zināšanām atbilstošu atalgojumu. Atalgojums stundā no 4.50eur – 5.00 EUR (brutto) – SIA “Tilts”, CV sūtīt uz e-pastu: a.beinare@tilts.lv;

• ceļojošie pārdevēji – vasaras izbraukuma tirdzniecības profesionāļi (Prasības kandidātiem: spēja sarunāties latviešu un krievu valodā (citas valodas prasmes būs bonuss), pozitīva pieredze apkalpojošā sfērā, patika strādāt ar cilvēkiem, atbildības sajūta, godīgums un spēja strādāt komandā, B kategorijas autovadītāja apliecība (ieteicama, bet ne obligāta). Piedāvā: interesantu un dinamisku darbu komandā, konkurētspējīgu, stabilu un motivējošu atalgojumu, darba uzsākšanas datums - 1.maijs, darbs vasaras sezonā nedēļas nogalēs un svētku dienās pa visu Latviju, kopīgi kolektīvie pasākumi, draudzīgu un saliedētu kolektīvu.) – SIA “Faktors X Brīvs”, CV sūtīt salvis272@inbox.lv ar norādi ''IELU PĀRDEVĒJS VASARA SEZONĀ'' (obligāti);

cepējs (picu cepšana) - SIA “LaPizza”, Rēzekne, Dārzu iela 23, interesēties personīgi darba laikā no plkst. 10.00 līdz 17.00 vai zvanīt pa tel.: 26162206;

• CNC frēzēšanas darbgalda operators (ARTCAM) ar pieredzi – SIA “DANA”, Rēzekne, tel: 26319094;

datu ievades operators (pavadzīmju ievadīšana) – SIA “EsJu”, Rēzekne, K. Barona iela 3, tel.: 64624775, CV sūtīt: sia-albatross@inbox.lv;

• dežurants patversmē atskurbtuvē, Rēzekne, Bukmuižas iela 3 (Prasības pretendentam: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība. Vēlams apsardzes darbinieka sertifikāts; praktiskā darba pieredze apsardzes jomā; spēja orientēties apsardzes, ugunsdrošības signalizācijas, videonovērošanas sistēmas darbībā; spēja patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus; komunikabilitāte, labas organizatoriskās prasmes, prasme strādāt stresa situācijā, spēja analizēt, risināt konfliktsituācijas; saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem; valsts valodas zināšanas un spēja sazināties krievu valodā. Galvenie amata pienākumi: nodrošināt iekšējo kārtību un drošību Patversmes telpās un teritorijā, nepieļaut un novērst zādzības un vardarbību; uzņemt Patversmes un atskurbtuves klientus, pastāvīgi uzraudzīt un kontrolēt viņu uzvedību un vizuāli – veselības stāvokli, veicot videonovērošanu un regulāras apgaitas; novērst konflikta situācijas un censties atrisināt tās mierīgā ceļā; sadarboties ar policiju, apsardzes pakalpojuma sniedzējiem, neatliekamo medicīnisko palīdzību, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu; nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo medicīnisko palīdzību. Iesniedzamie dokumenti: dzīves gaitas apraksts (CV); izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas; citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto kvalifikāciju un prasību izpildi.) - Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”, pretendentu pieteikumus līdz 2017.gada 24.martam plkst. 16.00 iesūtīt elektroniski uz e-pastu: socialais.dienests@rezekne.lv vai iesniegt personīgi Rēzeknes pilsētas pārvaldes “Sociālais dienests” 130.telpā. Tālrunis informācijai: 646 22979;

elektriķis (ar atslēdznieka iemaņām maizes ražošanas iekārtu apkalpošanai un remontam) – SIA “Vecā maiznīca”, Rēzekne, Brīvības iela 14, tālr.: 29485125;

• elektriķis (darbs kokapstrādes uzņēmumā. Vēlama darba pieredze.) – SIA “RITAL”, Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Tēviņi, tel.: 29294334;

• elektriķis/-e (darba pienākumi: iekšējo elektrības un vājstrāvu sistēmu un tīklu izbūve. Prasības kandidātiem: izglītība ar elektriķa kvalifikāciju vai otrā līmeņa profesionālās kvalifikācijas apliecība (elektrozinībās); iemaņas, kas tiks uzskatītas par priekšrocību; iepriekšēja darba pieredze. Piedāvājam: aizraujošu un dinamisku darbu uzticamā Latvijas uzņēmumā; stabilu un regulāru atalgojumu, sociālās garantijas; izaugsmes iespējas; izaicinājumiem bagātu darbu uz attīstību vērstā uzņēmumā) - SIA “RECK”, CV sūtīt uz e-pastu: eva.kola@reck.lv, papildu informācija pa telefoni 67726151;

elektromontieris/-e (darba pienākumi: izbūves, ekspluatācijas un remonta darbi elektroietaisēs (0,4 kV - 330 kV). Prasības kandidātiem: izglītība ar elektromontiera kvalifikāciju vai otrā līmeņa profesionālās kvalifikācijas apliecība (elektrozinībās); iemaņas, kas tiks uzskatītas par priekšrocību, iepriekšēja darba pieredze; B elektrodrošības grupa. Piedāvājam: aizraujošu un dinamisku darbu uzticamā Latvijas uzņēmumā; stabilu un regulāru atalgojumu, sociālās garantijas; izaugsmes iespējas; izaicinājumiem bagātu darbu uz attīstību vērstā uzņēmumā) – SIA “RECK”, CV sūtīt uz e-pastu: eva.kola@reck.lv, papildu informācija pa telefoni 67726151;

• elektromontieris apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu ierīkošanai un apkalpošanai (Prasības: izglītība elektronikas, elektrotehnikas, telekomunikācijas vai enerģētikas jomā, labas datorprasmes; vēlme mācīties un attīstīties; atbildības sajūta; vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība. Palīdzam ar apmācībām apsardzes, ugunsdzēsības, videonovērošanas sistēmu ierīkošanai.) – SIA „Apsargs R”, Rēzekne, Zemnieku iela 16 a, tel.:  64622891, CV sūtīt: apsargs7@inbox.lv;

• elektromontieris un elektromontieris/brigadieris (Darba pienākumi: elektroietaišu un elektroiekārtu izbūves, montāžas un remonta darbu veikšana, brigādes darba organizēšana, vadīšana un uzraudzība. Prasības kandidātam: vidējā profesionālā izglītība atbilstošā jomā - Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība (otrais vai trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis). Valsts valodas prasme: Augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1). Papildapmācība: ED grupa "C"; papildapmācība elektroietaišu un elektroiekārtu izbūves, montāžas un remonta darbu veikšanai. Pieredze un tiesības veikt ADI un pielaidēja pienākumus. Darba pieredze: pieredze AS "Sadales tīkls" elektroietaišu izbūvē 5 gadi – obligāti!) - SIA „Eltel Networks”, Rēzekne, tel.: 67317500, darbs.latvija@eltelnetworks.lv;

elektronikas inženieris - Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA "IRBIS Technology", Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts, tel.: 25969165, CV sūtīt: january@inbox.lv;

farmaceits (prasības pretendentiem: atbilstoša izglītība; vēlme palīdzēt; spējas labi saprasties ar dažādiem cilvēkiem; prasme sniegt farmaceitisko aprūpi; latviešu un krievu valodas zināšanas; augsta atbildības sajūta, precizitāte darbā ar receptēm; vēlme apgūt jauno, mācīties un pilnveidoties; pozitīva pieeja darbam. Piedāvā: stabilu un labu atalgojumu; apmaksātus pārcelšanās un dzīvokļa īres izdevumus; sociālās garantijas, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, dažādus motivējošus pasākumus; apmaksātus ceļa izdevumus; dinamisku, interesantu vidi, kur realizēt un attīstīt savu profesionalitāti; draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus) – SIA “EUROAPTIEKA”, darbs Liepājā, CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Farmaceits Liepājā” sūtīt uz e-pastu: darbs@euroaptieka.lv, t.: 27025554;

farmaceita asistents (prasības pretendentiem: atbilstoša izglītība; vēlme palīdzēt; spējas labi saprasties ar dažādiem cilvēkiem; prasme sniegt farmaceitisko aprūpi; latviešu un krievu valodas zināšanas; augsta atbildības sajūta, precizitāte darbā ar receptēm; vēlme apgūt jauno, mācīties un pilnveidoties; pozitīva pieeja darbam. Piedāvā: stabilu un labu atalgojumu; apmaksātus pārcelšanās un dzīvokļa īres izdevumus; sociālās garantijas, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, dažādus motivējošus pasākumus; apmaksātus ceļa izdevumus; dinamisku, interesantu vidi, kur realizēt un attīstīt savu profesionalitāti; draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus) – SIA “EUROAPTIEKA”, darbs Liepājā, CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Farmaceita asistents Liepājā” sūtīt uz e-pastu: darbs@euroaptieka.lv, t.: 27025554;

• frizieris (prasības: profesionālā izglītība, labas latviešu un krievu valodas zināšanas) – IK "SANLUKSS", Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 111- 4, tel.: 26442566;

• frizieris – SIA “Etjud”, Rēzekne, Dārzu 44, tel. 28764952;

• frizieris – IK “Innas salons”, Rēzekne, Dārzu iela 60, tel. 26443360;

gaļas izcirtējs – SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, Rēzekne, Rīgas iela 22, CV un pieteikuma vēstuli sūtīt: personals@rgk.lv, tel.: 64607302 vai ierasties personīgi kadru daļā;

gludinātāji/as darbam VĀCIJĀ (Darba vieta - uzņēmums, kas nodarbojas ar OUTLET preču tirdzniecību. Pienākumi - virsdrēbju gludināšana. Darba stundu skaits mēnesī - pēc grafika. Mēneša darba alga ~ 1400 EUR/mēnesī. Darba alga pēc nodokļu atskaitīšanas. Dzīvesvieta - apmaksāta. Ēdināšanā - apmaksāta. Vācu valodas zināšanas nav obligātas! Tiešais darba devējs. Darba piedāvājums saistīts ar izbraukšanu oficiālā komandējumā uz Vāciju. Komandējuma ilgums un alga atkarīgi no līguma nosacījumiem un darbinieka vēlmes.) – SIA “Miateks”, papildus informācijas saņemšanai zvanīt no 10:00 - līdz 18:00 uz tālr.: 26710076 vai 20006650, CV un pieteikuma vēstules sūtīt uz e-pastu: anzelika.zaharova@inbox.lv, edgar.zaharov@inbox.lv;

• grāmatvedis – bilancspējīgs (obligāta prasība: prasme strādāt ar programmu Tildes Jumis. Darbs ofisā no plkst. 8.00 - 17.00) – SIA “AUTOsprint”, Rēzekne, Upes iela 38a, tel.: 26661666, e-pasts: intra-r@inbox.lv;

kasieris – SIA “Maxima Latvija”, Rēzekne, MAXIMA XX veikals, Atbrīvošanas aleja 144 A, pieteikties, sūtot CV: olga.reinicane@maxima.lv, aizpildot anketu veikalā vai, zvanot pa tel.: 64607390. Sazināsies ar pretendentiem, kuru CV tiks izvirzīti uz tālāku konkursu;

• komplektētāji darbam Ķekavas pagastā, 20 km no Rīgas. (Transports: 1 reizi nedēļā Ķekava-Daugavpils-Rēzekne-Ludza-Jēkabpils-Ķekava; katru darba dienu no dienesta viesnīcas uz darba vietu un atpakaļ. Darba apstākļi: noliktavā ir virs 15*C, gaišs. Darbiniekiem tiek izsniegti darba aizsargapavi un signālvestes. Nepieciešams silts un ērts darba apģērbs. Darbiniekiem tiek piedāvāta divreizēja ēdināšana (kompleksās pusdienas divas reizes dienā par samaksu 0,57 eiro katra). Dienesta viesnīca: Ķekava, 3- vai 4-vietīgi numuri. Numuros ir dušas, tualetes. Ir kopējā atpūtas telpa un neliela virtuve (mikroviļņu krāsnis, 2 tējkannas, ledusskapis). Par dzīvošanu viesnīcā ir jāmaksā 4 eiro darba dienā. Līdzi obligāti jāņem gultas veļa. Ja nav savas gultas veļas, dienesta viesnīcā to var izīrēt par 7 eiro nedēļā. Blakus viesnīcai ir 2 supermarketi, viens no veikaliem strādā no 8 līdz 22, pasts. Grafiks: 1 reize nedēļā - ierašanās no Latgales viesnīcā, 6 darba dienas, atgriešanās Latgalē. Apmaksa: 2,40 EUR stundā bruto (1,64 EUR neto) + 2 līmeņu piemaksas par padarīto darbu.) – SIA “HR Factor”, zvanīt: 25722479, oksanasidorova79@gmail.com;

• konditors (Darba vieta: Produkcijas Ražošanas un pārstrādes cehs.) – SIA “Lekon”, Rēzekne, Varoņu iela 36 B, CV sūtīt: razosana@sialekon.lv, t. 26611681;

konditora palīgs (darba devējs nodrošina apmācību darba vietā) - Z/S "Kugreņi", mājas virtuve "Pienenīte", Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 174, pieteikties, zvanot pa tel. 20207824;

konditors (darba devējs nodrošina apmācību darba vietā) - Z/S "Kugreņi", mājas virtuve "Pienenīte", Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 174, pieteikties, zvanot pa tel. 20207824;

• kravas automobiļa vadītājs/ekspeditors (Darba pienākumi: veikt preču piegādi klientiem Rīgā un Rīgas rajonā, Latgalē; nodrošināt pavaddokumentiem atbilstošu preču iekraušanu noliktavā un izkraušanu pie klienta; jāpiedalās pie preču iekraušanas un izkraušanas noliktavā; uzraudzīt autotransporta tehnisko stāvokli. Prasības kandidātiem: 95 kods un C,E kategorija autovadītāja apliecība; obligāta spēja brīvi sarunāties latviešu un krievu valodā; laba fiziskā sagatavotība; precizitāte darbā ar dokumentāciju; obligāta iepriekšēja pieredze ekspeditora darbā. Mēs piedāvājam: darbu vienā no vadošajiem uzņēmumiem savā nozarē; investīcijas Jūsu personības attīstībā; konkurētspējīgu atalgojumu; darba alga 900 eur / menesī (neto)) – SIA “TRANS SPEED”, e-pasts info@trans-speed.lv, tel.: 26300793, www.evholding.lv;

kravas automobiļa vadītājs – starptautiskie pārvadājumi uz Krieviju (B un C kategorija, 95. kods, ar vīzu vai nepilsonis. Darbs uz mašīnām ar kravietilpību 3,5 t.) – SIA “Lenda M”, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 22/2, tel.: 29472932;

kravas automobiļa vadītāji - starptautiskie pārvadājumi (CE kategorija, pieredze līdzīgā darbā, TIR, CMR, ciparu tahogrāfa čips, 95. kods, remontspējīgs. Vēlamas rekomendācijas no iepriekšējām darba vietām. Darbs uz automobiļiem VOLVO FH + tents.) – SIA “SEV Auto”, tel.: 29666889;

kravas automobiļa vadītājs - Baltijas valstis - Krievija (CE kategorija, 95. kods) – SIA “Alikon”, tel. 22022553, CV sūtīt: info@kaitrans.lv;

kravas automobiļa vadītājs (CE kategorija, 95. kods. Kravu pārvadājumi - Latvija, Krievija, Eiropa) – SIA “Omuss”, Rēzekne, Ventspils iela 9-16, tel.: 26362263;

• kravas automobiļa vadītājs – tālbraucējs (Vācija-Krievija) (Prasības: CE autovadītāja kategorija, 95.kods) – SIA “VELME”, Rēzekne, Jupatovkas 11, tel. 29415123;

• kravas automobiļa vadītājs (CE kategorija, ar vismaz 2 gadu pieredzi starptautiskajos pārvadājumos (Еiropa, Krievija). 95. kods. Tahogrāfs. Derīga medicīnas komisija. Bez kaitīgiem ieradumiem!) – SIA “BestLim”, Rēzekne, zvanīt: 26111110;

kravas automobiļa vadītājs ar autoiekrāvēja vadīšanas iemaņām (C kategorija, automašīna GAZ 5307) - SIA "Rital", Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Tēviņi, tel.: 29294334;

• lentzāģa operators (Tiek nodrošināts transports no Rēzeknes līdz darba vietai.) – z.s. “AVIASI”, Rēzeknes novads, Ilzeskalns, tel.: 26489014;

lentzāģa operators ar pieredzi (nodrošinām transportu no Rēzeknes līdz darba vietai. Stabila alga.) – SIA “Faskon”, Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, tel. 26216666;

• malkas skaldīšanas operatori darbam Viļānu novadā (nodrošinās ar transportu no Rēzeknes.) – SIA „NORSK RESOURCE”, Viļānu novads, Aleksandropole, tel.: 29297154;

• manikīra un pedikīra speciālists – SIA “Etjud”, Rēzekne, frizētava “Rilana”, Dārzu 44, tel. 28764952;

manikīrs – IK “Innas salons”, Rēzekne, Dārzu iela 60, tel. 26443360;

mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (kūpinātas gaļas vitrīna) – SIA “Maxima Latvija”, Rēzekne, MAXIMA XX veikals, Atbrīvošanas aleja 144 A, pieteikties, sūtot CV: olga.reinicane@maxima.lv, aizpildot anketu veikalā vai, zvanot pa tel.: 64607390. Sazināsies ar pretendentiem, kuru CV tiks izvirzīti uz tālāku konkursu;

mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (darbs traktortehnikas rezerves daļu veikalā. Prasības: labas latviešu un angļu valodas zināšanas) – SIA “Saviž”, Rēzekne, Viļakas iela 20, pieteikties pa tālr.: 26447738;

• medicīnas māsa uz darbinieka prombūtnes laiku - Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests", Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs, CV sūtīt: lidija.apeinane@rezekne.lv;

• metālapstrādes darbgaldu operators (prasības pretendentam: datorzināšanas; vēlama darba pieredze metālapstrādē. Darba devējs nodrošina apmācību darba vietā, maiņu darbs.) - SIA "PARITETS", Rēzekne, Meža iela 17, interesēties personīgi pie darba devēja, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālr.: 29285203;

meža mašīnu operators - Harvestera un Forvardera operatori (atalgojums pēc padarītā darba. Darba vieta var mainīties Latgales reģiona ietvaros, atkarībā no darba uzdevuma.) – SIA “PRIME-MOVER”, CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: pm2000@inbox.lv;

• mežstrādnieki ar vismaz 1 gada pieredzi jaunaudžu kopšanas darbos, sertificēti (autovadītāja (B kategorijas) apliecība tiks uzskatīta par prioritāti. Darba alga atkarīga no padarītā apjoma. Parasti 400 - 600 eiro/ mēnesī. Samaksa vismaz divas reizes mēnesī. Par termiņā paveiktu kvalitatīvu darbu iespējamas piemaksas.) – SIA “AnReTa”, pieteikumu ar norādēm par iepriekšējām darba vietām, rekomendācijas vēstules sūtiet uz e-pastu: urgas@inbox.lv;

• mežstrādnieks darbam Latgalē (Katru dienu nodrošina ar transportu līdz objektam un līdz mājām. Nodrošina ar nepieciešamo darba inventāru. Samaksa atkarīga no padarītā.) – IK Viktors G, tel. 22312257;

mežstrādnieks (vēlama: darba pieredze, pašnodarbinātās personas statuss. Darbs Rēzeknes, Jēkabpils, Ērgļu novados) - SIA "AnReTa", pieteikties, zvanot pa tālr.: 28362111;

miesnieks darbam kautuvē – SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, Rēzekne, Rīgas iela 22, CV un pieteikuma vēstuli sūtīt: personals@rgk.lv, tel.: 64607302 vai ierasties personīgi kadru daļā;

motorzāģa operators - meža kopšana, darbs AS " Latvijas valsts meži" (Darba vieta var mainīties Latgales reģiona ietvaros. Iespējamas piemaksas pie darba algas par darba kvalitāti.) – SIA “PRIME-MOVER”, CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: pm2000@inbox.lv;

• nepārtrauktas darbības iekārtu operators - darbs biogāzes ražotnē – SIA “Sprūževa M”, Rēzeknes novads, Griškānu pagasts, Sprūževa, tel. 26396570;

• palīgstrādnieks darbam kokapstrādes uzņēmumā - SIA „Rital”, Rēzeknes novads, Tēviņi, tel.: 29294334; 64600888;

• palīgstrādnieks kokzāģētavā (Tiek nodrošināts transports no Rēzeknes līdz darba vietai.) – z.s. “AVIASI”, Rēzeknes novads, Ilzeskalns, tel.: 26489014;

palīgstrādnieki/ces (nodrošinām transportu no Rēzeknes līdz darba vietai. Stabila alga.) – SIA “Faskon”, Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, tel. 26216666;

• pasūtījumu pieņemšanas operators (Valodu zināšanas: latviešu vai krievu. Ar vai bez datorzināšanām, ar vai bez pieredzes. Galvenie pienākumi: zvanīšana klientiem pēc uzņēmuma datu bāzes; klientu konsultēšana par preču priekšrocībām un to pārdošana; pasūtījumu noformēšana sistēmā. Ieguvumi: darba laiks darba dienās pēc pašu sastādīta grafika; zvanīšana klientiem pa visu Latviju pēc uzņēmuma klientu datu bāzes; bezmaksas apmācības un atbalsts visā darba laikā; mūsdienīga darba vide, jauki kolēģi, darba pasākumi, iespēja strādāt sev vēlamā valodā. Uzņēmums piedāvā: fiksēto stundas likmi un procentus no apgrozījuma, papildus bonusus; darba laiku darba dienās; bezmaksas apmācības un iespēju saņemt sertifikātu par telemārketinga kursa apguvi, ko izsniedzis Izglītības un Zinātnes ministrijā oficiāli reģistrēts institūts; mūsdienīgu darba vidi operatoru centrā, pieredzes gūšanu un izaugsmes iespējas.) – SIA “TVSHOPEXTRA.lv”, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155, CV sūtīt: operatoradarbs@gmail.com

pavārs darbam ķīniešu restorānā (vēlams ar darba pieredzi) – SIA "Bruslī", Rēzekne, Latgales iela 28, tel.: 26168603;

• pavārs (prasības pretendentam: profesionālā izglītība; vēlme apgūt jauno; novitātes ēdienu pagatavošanā.) - SIA "Tasse-LV", Atbrīvošanas aleja 81, CV sūtīt uz e-pastu: gailane@inbox.lv, tālrunis uzziņām: 26533132;

• pavārs, vēlama pieredze (uzņēmuma darbības paplašināšanās) – SIA “Alterra Plus”, Rēzekne, Stacijas 30 B, tel.: 26381524;

• pavārs kafejnīcā picērijā – SIA “LaPizza”, Rēzekne, Dārzu iela 23, tel. 26162206;

pavārs bārā-restorānā “GURU” (Piedāvā: apmācības atbilstoši restorāna standartiem; stabilu atalgojumu; labus darba apstākļus; izaugsmes iespējas - atbilstoši Jūsu ieguldījumam. Prasības: profesionalitāte, meistarība un vēlama pieredze virtuves darbā) – SIA “AV Baltic Restaurant”, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 100, CV ar norādi „Pavārs” sūtīt uz e-pastu: info@gurubars.lv;

• pavārs bērnudārzā "Auseklītis" (Prasības: attiecīga izglītība, valsts valodas zināšanu vidējais līmenis, vēlama pieredze.) – Rēzekne, K. Valdemāra iela 18, CV iesniegt personīgi bērnudārza vadītājai, tel.: 28302925;

pavārs (darba devējs nodrošina apmācību darba vietā) - Z/S "Kugreņi", mājas virtuve "Pienenīte", Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 174, pieteikties, zvanot pa tel. 20207824;

Pārdevējs konsultants Deko nodaļā veikalā-noliktavā Depo (Prasības: uz klientu orientēta, pozitīva un atsaucīga personība, labas latviešu un krievu valodas zināšanas, gatavība mācīties un apgūt jaunas zināšanas. Pienākumi: pārdot un rūpēties par klientu, izvietot preces un cenu zīmes, uzturēt kārtību un tīrību nodaļā.) – SIA “Depo Diy”, Rēzekne, Stacijas iela 31, aizpildīt pieteikuma anketu veikala Informācijas centrā vai sūtīt CV uz e-pastu norādot “Pārdevējs Rēzeknē, Stacijas ielā 31”: сv@dеро.lv;

pārdošanas speciālists (SIA MS-IDI ir viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem ar 6 gadu darbības pieredzi. Nodrošina: labu, stabilu darba algu, piemaksas par mērķu sasniegšanu; mūsdienīgus darba apstākļus; profesionālu kolektīvu; iespēju attīstīties, papildināt savas zināšanas un prasmes. Prasības: nepabeigta augstākā vai augstākā izglītība datorzinātnēs (vai līdzvērtīgā nozarē); vēlama pieredze komunicējot ar klientiem pa telefonu, e-pastu, tiekoties klātienē (B2B); labas latviešu, krievu, vēlams, angļu valodas zināšanas; prasme organizēt pārrunas; interese un zināšanas par IT; vēlme strādāt komandā un individuāli; mērķtiecīga, uz augstiem rezultātiem orientēta atbildīga personība. Darba pienākumi: apstrādāt klientu ienākošās plūsmas pieprasījumus, sniegt ierosinājumus, piedāvāt atbilstošāko risinājumu; zvanīt esošajiem/jauniem klientiem, piedāvāt SIA MS-IDI pakalpojumus, apkalpot klientus, tiekoties ar klientu klātienē; sagatavot tehnisko un finanšu piedāvājumus, slēgt darījumus; sasniegt mērķus; uzņemties atbildību, organizēt savu darba laiku un darbu saskaņā ar uzņēmuma mērķiem; esošās datu bāzes uzturēšana, ilglaicīgas sadarbības uzturēšana ar B2B klientiem; atskaišu un dokumentācijas sagatavošana uzņēmuma vadītājam.) – SIA “MS – IDI”, Rēzekne, Maskavas iela 22, pieteikumu un CV sūtīt: career@ms-idi.eu, tel.: 26437795, www.ms-idi.eu. Sazināsies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju martā;

pārdošanas vadītājs (darbs lauksaimniecības tehnikas rezerves daļu veikalā, vēlama darba pieredze) – SIA “Saviž”, Rēzekne, Viļakas iela 20, t.: 26447738;

• preču/ielas pārdevējs vasaras sezonai darbam Rēzeknē (Prasības kandidātiem: atbildības sajūta, godīgums un spēja strādāt komandā, labas komunikācijas spējas, labas prezentēšanas un pārdošanas prasmes, ļoti labas latviešu un labas krievu valodas zināšanas, iepriekšēja pieredze klientu apkalpošanas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību, B kategorijas autovadītāja apliecība (ieteicama, bet ne obligāta). Piedāvā: interesantu un dinamisku darbu komandā, konkurētspējīgu, stabilu un motivējošu atalgojumu, darba uzsākšanas datums - 1.maijs, darba vieta - āra tirdzniecība, kopīgi kolektīvie pasākumi.) – SIA “Faktors X Brīvs”, CV sūtīt salvis272@inbox.lv ar norādi ''IELU PĀRDEVĒJS VASARA SEZONĀ'' (obligāti);

psihologs individuālo konsultāciju sniegšanai (Darbs Latgales reģionā - Maltā, Viļānos, Zilupē, Ludzā, Rēzeknē, kā arī pagastos. Stundas tarifa likme: 8 EUR/h) - SIA “Lira D. V”, Rēzekne, Latgales20, tel.: 26028768, CV sūtīt: liramacibas@inbox.lv;

psihoterapeits individuālo konsultāciju sniegšanai (Darbs Latgales reģionā - Maltā, Viļānos, Zilupē, Ludzā, Rēzeknē, kā arī pagastos. Stundas tarifa likme: 15 EUR/h) - SIA “Lira D. V”, Rēzekne, Latgales20, tel.: 26028768, CV sūtīt: liramacibas@inbox.lv;

• remontatslēdznieks (darba pienākumi: metālapstrādes iekārtu un darbgaldu remonts.) - SIA "PARITETS", Rēzekne, Meža iela 17, pieteikties pa tālr.: 29285203; 64625317;

sporta speciālists – Valsts Robežsardzes koledžas Sporta mācību centra speciālists uz nenoteiktu laiku (Galvenie pienākumi: nodrošināt VRK Sporta mācību centra objektu sagatavošanu nodarbību un sporta pasākumu savlaicīgai un kvalitatīvai norisei; pārzināt VRK nodarbību sarakstu un VRK Sporta mācību centra objektu noslodzes grafiku; kontrolēt VRK Sporta mācību centra objektu izmantošanas noslodzi, informēt VRK Sporta mācību centra vadītāju par papildus noslodzes iespējām; reģistrēt apmeklētājus un mācību grupas, kas apmeklē VRK Sporta mācību centra objektus un ierodas uz nodarbībām, saskaņā ar nodarbību sarakstu un VRK Sporta mācību centra noslodzes grafiku; uzraudzīt uzstādīto aprīkojumu, sporta inventāru objektos (sporta nodarbību vietās) un to izmantošanu, savlaicīgi sagatavot inventāru sporta (šaušanas) nodarbībām, informējot nodarbību vadītājus par aprīkojuma drošas izmantošanas nosacījumiem; pārzināt aprīkojuma, ierīču, sporta inventāra, informatīvā tablo un šaušanas stendu tehnisko raksturojumu, iespējas un ekspluatācijas noteikumus. Strādāt ar informatīvo tablo (datoru) un noformēt sacensību protokolus; kontrolēt un savlaicīgi informēt pakļautības kārtībā par visām aprīkojuma un sporta inventāra tehniskā stāvokļa izmaiņām un nepieciešamajiem apkopes vai remontdarbiem, par sporta mācību nodarbību un treniņu nodrošināšanai nepieciešamajiem materiāliem un inventāru; nepieciešamības gadījumā prast sniegt pirmo medicīnisko palīdzību apmeklētājiem; pārzināt, ievērot, kā arī kontrolēt, lai apmeklētāji nepārkāpj VRK Sporta mācību centra iekšējās kārtības, darba aizsardzības, elektrodrošības, darba kārtības noteikumus un profesionālās ētikas normas sporta objektu izmantošanas laikā; kontrolēt un rūpēties par VRK Sporta mācību centra telpu (sporta nodarbību vietās) uzkopšanu un atbilstību sanitārajām normām u.c. Prasības pretendentiem: vidējā vai vidējā profesionālā izglītība; vēlamas praktiskās iemaņas sporta aktivitāšu jomā; zināšanas sporta inventāra, aprīkojuma darbībā; prasme strādāt lietotāja līmenī ar datorprogrammām MS Office produkti, Windows, Excel, Internet Explorer u.c.; informācijas iegūšanas prasme; plānošanas prasme; problēmu risināšanas prasme. Amatam noteiktā mēnešalga sākot no EUR 525.) – Valsts robežsardzes koledža, pretendentiem līdz 2017.gada 3.aprīlim pieteikumus un CV sūtīt uz e-pastu: dina.belinska@rs.gov.lv vai iesniegt personīgi Valsts robežsardzes koledžas Administratīvajā nodaļā 229.kabinetā, Rēzeknē, Zavoloko ielā 8. Sīkāka informācija pa telefoniem: 64603676; 64603686. Pretendentu atlasi un piemērotību konkrētajam amatam veic Valsts robežsardzes koledžas Administratīvā nodaļa;

• šuvēji/as darbam Rēzeknē (Uzņēmums nodrošina: sociālās garantijas (nodokļu nomaksa, apmaksāts atvaļinājums, u.c.); divu nedēļu apmaksātu apmācību kursu šūšanā darbiniekiem sākot strādāt; kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas; daļēji apmaksā transporta izmaksas; daļēji apmaksātas pusdienas; daļēju medicīnas/ veselības apdrošināšanas izdevumu kompensāciju; gaišas telpas, labiekārtotu darba vidi, mūsdienīgu darba aprīkojumu.) – SIA “Spectre Latvia”, Rēzekne, Strādnieku šķērsiela 19, tālrunis: 29363433, e-pasts: julija.cakova@spectre.lv;

• tirdzniecības pārstāvis - VEIKALA MENEDŽERIS/-E - nepārtikas preču nodaļa (Pienākumi: kontrolēt nodaļas preču apriti, sistematizēt dokumentu apriti, darbu ar personālu. Prasības: vidējā speciālā vai augstākā izglītība, latviešu valodas zināšanas atbilstoši B1 līmenim, labas datorprasmes (MS Office), pieredze darbā ar atbilstošo pārtikas produktu grupu, labas organizatora iemaņas, vēlme un spēja aktīvi strādāt. Piedāvā: stabilu atalgojumu vienmēr laikā, bezmaksas ēdināšanu, apmācības veiksmīgai darba uzsākšanai, veselības apdrošināšanu (pēc 1 nostrādāta gada), apmaksātu pirmreizējo obligāto veselības pārbaudi.) - SIA “Maxima Latvija”, Rēzekne, MAXIMA XX veikals, Atbrīvošanas aleja 144 A, pieteikties, sūtot CV: olga.reinicane@maxima.lv, aizpildot anketu veikalā vai, zvanot pa tel.: 64607390. Sazināsies ar pretendentiem, kuru CV tiks izvirzīti uz tālāku konkursu;

• tirdzniecības zāles darbinieks nepārtikas nodaļā - Maxima XX veikals Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 141A, CV sūtīt: olga.reinicane@maxima.lv , aizpildīt pieteikuma anketu veikalā vai zvanīt: 64607390;

• traktortehnikas vadītājs (Prasības: prasme izmantot jaunākās lauksaimniecības tehnoloģijas; nepieciešama traktortehnikas vadītāja B kategorija, vēlama arī traktortehnikas vadītāja D kategorija, jābūt autovadītāja apliecībai - vismaz B kategorija; profesionālā pieredze lauksaimniecības tehnikas sagatavošanā, regulēšanā un izmantošanā; sapratne par to, ka augkopības saimniecībā bez traktora vadīšanas ir vēl citi darbi darāmi; spējas darbu izdarīt kvalitatīvi, sasniedzot mērķus noteiktā laikā; ieinteresētība jaunu tehnoloģiju apguvē; piemīt iniciatīva arī citu darba uzdevumu izpildē; remontspējīgs; vēlama prasme metināt. Amata pienākumos ietilpst: darbs uz lauka no sējas līdz ražas novākšanai; tehnikas uzturēšana darba kārtībā, tās sakopšana, atbildība par to; darbi, kas veicami optimālas darba vides uzturēšanai. Piedāvā: stabilu, uz darba rezultātiem balstītu atalgojumu; sociālās garantijas; iespēju pilnveidoties.) – z.s. “Zelmeņi”, Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, tel.: 20285554, CV sūtīt līdz 20. martam uz e-pastu: abernans@inbox.lv;

traktortehnikas vadītājs ar pieredzi (darbs uz mūsdienīgas tehnikas) – SIA “Sprūževa M”, Rēzeknes novads, Griškānu pagasts, Sprūževa, tel. 26557804; 29334844;

• transportlīdzekļu krāsotājs (obligāta darba pieredze) – SIA “Elīna”, Rēzekne, Brīvības iela 45A, interesēties personīgi pie darba devēja vai zvanīt.: 26686060;

veikala kasieris – SIA “Lekon”, Rēzekne, tel.: 25445535, CV sūtīt: personals@sialekon.lv;

• velmētājs (ar labu fizisku sagatavotību, darba devējs nodrošina apmācību darba vietā.) - SIA "PARITETS", Rēzekne, Meža iela 17, pieteikties pa tālr.: 29285203; 64625317;

viesmīlis kafejnīcā “Hot pizza”(Prasības: darba pieredze ēdināšanas pakalpojumu sfērā, atsaucīgums, godīgums un vēlme strādāt, spēja patstāvīgi strādāt un organizēt savu darbu.) - SIA „GRAND LATGALE”, viesnīcas „Latgale” ēkā, CV sūtīt: info@hotellatgale.lv;

• vilcējautomobiļa vadītājs (reisi Latvija-ES valstīs (apļi), Latvija-Krievija. Prasības: CE kategorija, 95.kods, latviešu, krievu, angļu valodas zināšanas.) – SIA “P un K”, Rēzekne, Jupatovkas iela 3, CV vai pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: ismi7punk@gmail.com;

virpotājs ar prasmēm profesijā – SIA “AUTOsprint”, Rēzekne, Upes iela 38, interesēties personīgi pie darba devēja, tālr.: 26661666;

virtuves darbinieks kafejnīcā “Hot pizza” (Prasības: darba pieredze ēdināšanas pakalpojumu sfērā, atsaucīgums, godīgums un vēlme strādāt, spēja patstāvīgi strādāt un organizēt savu darbu.) - SIA „GRAND LATGALE”, viesnīcas „Latgale” ēkā, CV sūtīt: info@hotellatgale.lv;

zāģu asinātājs kokapstrādes uzņēmumā - SIA “Rital”, Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Tēviņi, tel.: 29294334

zemes lietu speciālists Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienestā. Pamatdarba vieta - Silmalas pagasta pārvalde (prasības: vismaz vidējai izglītība; izpratne par zemeslietu speciālista darbu; pašvaldības nekustamo īpašumu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties; augsta atbildības sajūta un precizitāte; labas datora un darbam nepieciešamo programmu un internetresursu lietošanas prasmes; amata pildīšanai atbilstošas valsts valodas zināšanas; atalgojums EUR 480; 1 likme. Plānotais amata pienākumu pildīšanas uzsākšanas laiks – ne vēlāk kā 15.05.2017.) – Rēzeknes novada pašvaldība, dokumentus iesniegt līdz 2017. gada 7. aprīļa plkst.16.30, Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, tel.: 64622238; 64607202. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām. Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus, uz otro kārtu – darba interviju un praktisko iemaņu pārbaudi, tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām