Ozolaines jauniešu projekts saņem finansējumu savu ideju realizācijai

Publicēts 13.02.2015

2014. gada nogalē, saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” savstarpēji noslēgto līgumu (Nr.5.1-8-34) par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros, tika izsludināta Latgales NVO projektu programma, kuras mērķis ir veicināt Latgales plānošanas reģionā pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību aktivitātes.  Šajā projektu konkursā jomā „starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvas” atbalstu guva Ozolaines pagasta jauniešu projekts “Jaunietis. Rīcība. Dialogs”.

Projekts izstrādāts, sadarbībā ar Ozolaines pagasta biedrību „Latgales Multimediju darbnīca”, konkursa atbalstāmajā jomā „starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvas”. Projekta mērķis: sekmēt Rēzeknes novada mazākumtautību jauniešu aktīvas pilsoniskās apziņas veidošanu, veicinot vienotību un attīstot sadarbību ar pamatnācijas jauniešiem, kā arī apgūt iemaņas starpkultūru dialoga veicinošu pasākumu, kas vērsti uz sabiedrības savstarpējās sapratnes un saliedētības veidošanu un stereotipu mazināšanu, organizēšanā.

Projekts dos ieguldījumu Ozolaines jauniešu saliedēšanā un savstarpējās sapratnes veidošanā, veicinot piederības sajūtu Latvijai, vienlaicīgi aktivizējot visu vietējo sabiedrību starpkultūru dialogam un savstarpējai cieņas un sapratnei. Šim mērķim projektā ir iecerētas vairākas aktivitātes, piem., interaktīvs seminārs – diskusija „Starpkultūru dialogs”; apmācību kursi foto un video prasmju un datorprasmju apgūšanai jauniešiem ar mērķi projekta noslēgumā izveidot video klipu projekta tēmas kontekstā; iesaistot vietējos iedzīvotājus sarunā par projekta tēmām, organizēt triju dienu ekspedīciju – velobraucienu pa Rēzeknes novadu ar mērķi intervēt iedzīvotājus par tēmu „Raksturo savu kaimiņu” u.c.

No 23 iesniegtiem projektiem starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu projekta apakšprogrammā, finansējumu savām idejām saņēma piecas Latgales biedrības. Starp veiksminiekiem, kuri saņēma finansējumu savu ideju realizācijai ir arī Ozolaines pagasta biedrība „Latgales Multimediju darbnīca” (1102,00 EUR).

Projekts “Jaunietis. Rīcība. Dialogs” tiks uzsākts 2015. gada februārī un noslēgsies 2015. gada jūnijā. Aktivitātes paredzēts realizēt Rēzeknes novada Ozolaines pagastā, Rēzeknē un Rēzeknes novadā.

 

Informāciju sagatavoja Leila Rasima

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0