Ozolaines pagasta pārvalde rūpējas par Kampišķu lūgšanu nama saglabāšanu

2015. gada gada maijā Rēzeknes novada pašvaldība izsludināja projektu konkursu par Rēzeknes novada domes līdzfinansējuma piešķiršanu valsts aizsargājamo vietējās un valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai, sabiedrības interesēs nodrošinot vēsturisko ēku izmantošanu, radot daudzkulturālas vides veidošanos un sabiedrības integrāciju. Ozolaines pagasta pārvalde sagatavoja un iesniedza projektu, kura mērķis bija veikt pilnu Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nama tehnisko apsekošanu un sagatavot plānu secīgiem lūgšanu nama atjaunošanas un restaurācijas darbiem.
Konkursa ietvaros tika atbalstīti pieci projekti, tai skaitā Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nama projekts, kurš iecerēts divās daļās.
Pirmajā projekta kārtā tiek plānots: ēkas vispārējais kultūrvēsturiskais apsekojums; ieteikumi neatliekamo saglabāšanas un stāvokļa uzlabošanas darbu veikšanai, prioritārie darbi vēlamajā secībā; saglabātības, nepilnību riska faktoru apsekojums; ēkas konstrukciju (pamati, sienas, pārsegumi, jumta konstrukcijas, logi un durvis, grīdas, vēdināšana, apkure u.c.) tehniskā stāvokļa apsekojums; ēkas inženiertehniskā nodrošinājuma apzināšana u.c. Par šo darbu veikšanu tiek noslēgts līgums ar SIA "KONVENTS" , arhitektu Pēteri Blūmu, kas ir arī Rīgas pils atjaunošanas padomes pārstāvis. Līguma summa -- 2650,53 EUR. Darbus plānots pabeigt šī gada 17. novembrī.
Otrajā projekta kārtā ir plānota deviņu koka logu atjaunošana/izgatavošana un uzstādīšana. Projektā ietvertās plānoto darbu izmaksas sastāda 5136,00 EUR. Darbus plānots uzsākt šī gada novembrī.
Vietējās nozīmes valsts aizsardzības kultūras piemineklis Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams atrodas Ozolaines pagasta teritorijā. Pirmais vecticībnieku lūgšanu nams Ozolaines pagasta apkaimē bija uzcelts 1791. gadā. Revolūcijas laikā draudzes arhīvs nodega, tāpēc 19. gadsimta notikumi un nama nodegšanas iemesli paliek nezināmi. Jaunais Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams (valsts aizsardzības Nr.5840) uzbūvēts laikā no 1931 – 1937.g. pēc arhitekta Vladimira Šervinska projekta.
Inga Drele
Ozolaines pagasta pārvaldes projektu vadītāja

Foto no Ozolaines pagasta pārvaldes arhīva
IMG_0037 BN_IMG_0015 BN_IMG_0024

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!