Paaudžu sasaukšanās Kaunatas vidusskolā

Publicēts 08.02.2018

Kad Jaunais gads sagaidīts pēc visiem kalendāriem, var aut kājas uz Absolventu salidojumu, kas Kaunatā tradicionāli notiek pirmajā februāra sestdienā. Šogad pasākuma devīze bija „Paaudžu sasaukšanās”.

Pēc absolventu ekskursijām pa skolas gaiteņiem, iepazīstoties ar atjaunotajiem kabinetiem, iepazīstoties ar novadpētniecības darbnīcas ekspozīcijām, priecājoties par jaunajām tehnoloģijām, vakara svinīgo daļu atklāja divu paaudžu vadītāji: Toni Anželo ar Dainu Kudravsku – topošie absolventi – un Ēriks Silovs ar Antoņinu Gaveiku – jau esošie absolventi. Ciemiņus skolā sveica direktore Alīna Gendele ar uzrunu, kā arī pašvaldības priekšsēdētājs Sergejs Bašmakovs (arī vidusskolas absolvents) apsveica skolu un skolotāju kolektīvu, kā arī uzstājās skolēnu radošie kolektīvi. Absolventi varēja vērot, kā turpinās tautas tradīcijas gan tautiskajā dejā, gan dziesmā, gan arī jaunākas vēsmas – gotu dejas izpildījumu. Klātesošos priecēja arī nesen izveidotās skolēnu vokālās grupas sniegums. Arī absolventiem tika dots vārds – „brīvais mikrofons”, lai varētu kavēties spilgtākajās skolas atmiņās, salīdzināt, kā ir mainījušies laiki (piemēram, Staņislava Viša atmiņās, kurš ir 1960. gada absolvents). Daudzi izmantoja šo iespēju, lai pateiktu paldies skolai par sniegto ceļamaizi un skolotājiem par sniegto atbalstu, kā arī novēlētu skolai un tās kolektīvam izaugsmi un tradīciju turpināšanu. Noslēgumā visi vienojās, dziedot skolas himnu.

Pēc oficiālās daļās pasākums turpinājās Kaunatas TN, kur absolventiem spēlēja „Dvinskas muzikanti”. Kopīgās dejās, sarunās un atmiņās absolventi kārtējo reizi apliecināja tradīciju spēku.

Ināra Paramonova
Foto: Anita Proveja

DSC_0054 DSC_0057 DSC_0084 DSC_0091 DSC_0101 DSC_0106 DSC_0110

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0