Skatīt "Pabalsti, sociālie pakalpojumi"

Pabalsti, sociālie pakalpojumi

Saistošie noteikumi
* – spēkā neesoši

SN izdošanas datums SN
numurs
SN
nosaukums
SN precizēšanas datums SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)
Publikācijas
datums
vai parakstīšanas datums
SN spēkā stāšanas datums
Publikācijas avots
presē
SN
spēkā esamība
01.10.2009. Nr.7. Par palīdzību dzivoklu_jautājumu risināšanā
19.11.2009.
atkārtoti -21.01.2010.
vēlreiz -18.03.2010.
grozīti ar -
Nr.29
Nr.58
18.11.2011. publicēti – 21.04.2010. 22.04.2010.   izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
15.10.2009. Nr.9. „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”
03.12.2009.
grozīti ar – Nr.59 (2011)
Nr.80 (2017)
Nr.37 (2019)
04.06.2019. publicēti – 22.02.2010. 23.02.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
16.11.2017. Nr.9. “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 54″Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” (paskaidrojuma raksts) Saistošie noteikumi  21.12.2017.  -  -  publicēti 29.12.2017.  01.01.2018.  laikraksts “Rēzeknes Vēstis”Nr. 153-154 (11700-11701) spēkā esoši
17.10.2013. Nr.11. „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””(Pielikums) *  -  atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)   -  publicēti – 21.11.2013.  01.01.2014.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5(21)
 spēkā neesoši no 08.08.2015.
03.12.2009. Nr.12. “Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” * 29.12.2009. grozīti ar -Nr.19
Nr.22
Nr.48
Nr.50
Nr.60
Nr.64
Nr.70
Nr.82
Nr.98
Nr.11 (2013)
Nr.29 (2014)
Nr.34 (2014)
atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
06.09.2014. publicēti – 22.02.2010. 23.02.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(01) spēkā neesoši no 08.08. 2015.
03.12.2009. Nr.13. “Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” - grozīti ar -Nr.61 18.11.2010. publicēti – 22.02.2010. 23.02.2010.  izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1(01) spēkā esoši
15.02.2018. Nr.14.  03.05.2018.
07.06.2018.
 -  - publicēti 13.06.2018.  14.06.2018.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (53) spēkā esoši
17.10.2013. Nr.16.  -  -  -  publicēti – 21.11.2013.  01.01.2014.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
17.10.2013. Nr.17.  -  -  -  publicēti – 21.11.2013.  01.01.2014.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
04.03.2010. Nr.19. - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)  - publicēti – 25.03.2010.
atkārtoti publicēti -
21.04.2010
26.03.2010. laikraksts “Rēzeknes Vēstis”
Nr.36 (10495),
atkārtoti -
izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.2 (02)
spēkā neesoši no 08.08.2015.
17.10.2013. Nr.19.  -  - -  publicēti – 21.11.2013.  01.01.2014.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
15.04.2010. Nr.22.  -  atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)  -  publicēti 18.06.2010.  19.06.2010.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”  spēkā neesoši no 08.08.2015.
19.12.2013. Nr.22. - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti 23.01.2014. 01.01.2014. izdevums “Rēzeknes Vēstis” Nr.10 (11094) spēkā neesoši no 08.08.2015.
30.04.2014. Nr.29.  -  atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)  - publicēti-
18.06.2014.
 19.06.2014.  Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.2(24)
 Spēkā neesoši no 08.08.2015.
17.06.2010. Nr.29. 15.07.2010. - - publicēti 20.07.2010. 21.07.2010. Laikraksts “Rēzeknes Vēstis” spēkā esoši
17.06.2010. Nr.32 - - - publicēti – 13.09.2010. 14.09.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
17.07.2014. Nr.33  07.08.2014. grozīti ar Nr.57 (2015)
Nr.40 (2019)
26.07.2019. publicēti 05.09.2014.
publicēti 26.09.2014.
 06.09.2014.  izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.106 (11190)
izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (26)
 spēkā esoši
07.08.2014. Nr.34 - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti 05.09.2014.publicēti 26.09.2014. 06.09.2014. izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.106 (11190)izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (26) spēkā neesoši no 08.08.2015.
07.08.2014. Nr.35 - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti – 29.08.2014.publicēti 26.09.2014. 01.09.2014. izdevums “Rēzeknes Vēstis” Nr. 103 (11187)izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (26) spēkā neesoši no 08.08.2015.
19.04.2019. Nr.37. - - - publicēti 03.06.2019. 04.06.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61) spēkā esoši
18.09.2014. Nr.38. 02.10.2014. publicēti 12.11. 2014.  13.11.2014. Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (27)  spēkā esoši
18.04.2019. Nr.38. publicēti 25.07.2019. 26.07.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5 (62)
spēkā esoši
02.05.2019. Nr.39.  20.06.2019. publicēti 25.07.2019. 26.07.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5 (62)
spēkā esoši
02.05.2019. Nr.40. publicēti 25.07.2019. 26.07.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5 (62)
spēkā esoši
19.09.2019. Nr.43. 03.10.2019.    -  publicēti 17.10.2019. 01.11.2019. Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.6 (63) spēkā esoši
19.09.2019. Nr.45. - - - publicēti 17.10.2019. 01.11.2019. Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.6 (63) spēkā esoši
06.11.2014 Nr.46.         -  atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)  - publicēti 11.12.2014.  12.12.2014.  izdevums “Rēzeknes Vēstis” Nr.148 (11232)  spēkā neesoši no 08.08.2015.
06.01.2011 Nr. 48 - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti – 25.02.2011. 26.02.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā neesoši no 08.08.2015.
03.02.2011. Nr.50 03.03.2011. atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) -
publicēti –
20.04.2011.
21.04.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā neesoši no 08.08.2015.
17.02.2011 Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”
(paskaidrojuma raksts) *
07.04.2011.
grozīti ar – Nr.62
Nr.65
Nr.99
Nr16 (2013)
Nr.22 (2013)
Nr.35 (2014)
atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
01.09.2014.
publicēti –
20.04.2011.
21.04.2011.
izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.2 (08)
spēkā neesoši no 08.08.2015.
06.04.2015. Nr.54. - grozīti ar
Nr.77 (2016)
Nr.9 (2017)
Nr.14 (2018)
Nr.39 (2019)
Nr.45. (2019)
Nr.62. (2020)
17.04.2020. publicēti
07.08.2015.
08.08.2015. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (33) spēkā esoši
06.08.2015. Nr.57. „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”” (paskaidrojuma raksts)  20.08.2015.  -  - publicēti
15.10.2015.
 16.10.2015. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (34)  spēkā esoši
20.10.2011. Nr.58  -  -  - publicēti 17.11.2011.  18.11.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
20.10.2011. Nr.59  -  -  - publicēti 17.11.2011.  18.11.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
20.10.2011. Nr.60  - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)  - publicēti 17.11.2011.  18.11.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5 (10)
spēkā neesoši no 08.08.2015.
20.10.2011. Nr.61 -  -  - publicēti 17.11.2011.  18.11.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
20.10.2011. Nr.62  -  atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)  - publicēti 17.11.2011.  18.11.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā neesoši no 08.08.2015.
16.04.2020. Nr.62. - - parakstīti 16.04.2020. 17.04.2020. - spēkā esoši
23.04.2020. Nr.63. - - - parakstīti 23.04.2020.  24.04.2020.    - spēkā esoši
01.12.2011. Nr.64 - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti 05.01.2012. 06.01.2012. avīze “Rēzeknes Vēstis” Nr.2. spēkā neesoši no 08.08.2015.
01.12.2011. Nr.65 - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti 05.01.2012. 06.01.2012. avīze “Rēzeknes Vēstis” spēkā neesoši no 08.08.2015.
02.02.2012. Nr.69 - grozīti ar Nr.17 (2013)
Nr.38(2019.)
26.07.2019. publicēti 15.03.2012. 16.03.2012.
laikraksts “Rēzekne Vēstis”
Nr.32,
izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas ” Nr.8 (14)
spēkā esoši
 01.03.2012  Nr.70

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”                                                            (paskaidrojuma raksts) *

 05.04.2012  atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
publicēti
28.05.2012
 29.05.2012  izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.8 (14)
spēkā neesoši no 08.08.2015.
15.12.2016. Nr.77.

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” (paskaidrojuma raksts)

 -  -  -  publicēti 16.02.2017.  17.02.2017.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (43) spēkā esoši
05.01.2017. Nr.80.

 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”” (paskaidrojuma raksts)

- - - publicēti 16.02.2017. 17.02.2017. izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (43) spēkā esoši
21.06.2012 Nr.82 “Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 “Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstam”” (paskaidrojuma raksts) * 02.08.2012 atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti 07.08.2012 08.08.2012 izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr 9.(15)
spēkā neesoši no 08.08.2015.
07.02.2013 Nr.97 „Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Rēzeknes novadā”(paskaidrojuma raksts) - - - publicēti   26.03.2013. 27.03.2013. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(18) spēkā esoši
07.02.2013 Nr.98 „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””(paskaidrojuma raksts) *
- atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti   26.03.2013. 27.03.2013. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(18) spēkā neesoši no 08.08.2015.
07.02.2013 Nr.99 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”” (paskaidrojuma raksts) * - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti   26.03.2013. 27.03.2013. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(18) spēkā neesoši no 08.08.2015.