Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana Dricānu vidusskolas sporta zālē

Publicēts 19.01.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/3ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 30.janvāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana Dricānu vidusskolas sporta zālē
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0