Pagastu apvienības

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu pagastu apvienība”
 
Dricānu pagastu apvienības vadītājs: Andrejs Tārauds, t. 64607080, m.t. 29388271
RikavaGalvenā grāmatvede: Vija Dundeniece, t. 28703307
Galvenās grāmatvedes vietniece: Marina Rūbežniece, 26057184
Vecākā lietvede: Marija Zahare,  t. 64644069
Juridiskā adrese un rekvizīti: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615 Reģ.Nr.40900027407, Banka: AS “SEB banka”, Konts: LV83UNLA0055000968605 
E-pasts:
dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv
Dricānu pagastu apvienības nolikums


Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Rikavas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītājs: Andrejs Tārauds, t. 64607080, m.t.29388271
Lietvede: Valentīna Bebriša, t. 64607081
Vecākā grāmatvede: Antoņina Piļajeva, t. 64607082
Zemes lietu speciālists: Jānis Zelčs, pieņemšanas laiks: trešdien: 10.15 –16.30, tel. 26678123
Lauku attīstības konsultante: Sintija Šubrovska (mob.t. 28311079, e-pasts: sintija.subrovska@llkc.lv, pieņemšanas laiks:katra mēneša 3. otrdienā plkst.9.00 – 12.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Aleksandrs Cvetkovs, tel. 64662391, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 09:15 līdz 10:15.
Adrese: Jaunības iela 15, c. Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV - 4648
Darba laiks: 8.00 – 17.00
E-pasts: info@rikava.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Konta Nr. LV46UNLA0055000968689
Reģistrācijas kods: 90011987730
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Rikavas FVP (feldšeru-vecmāšu punkts), Jaunības 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648, t.: 64607085


008_ppfDricānu pagastu apvienības struktūrvienība Dricānu pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja: Diāna Saksone, t. 64644069, t. 29113368
Zemes lietu speciālists: Normunds Mozgis, t. 64644069 (Pieņemšanas laiks: Pirmd., O. 8.00 – 16.30, T. 8.00 – 12.00)
Lauku attīstības speciāliste: Anastasija Saleniece (mob.t. 25645875; e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv. Pieņemšanas laiks: katra mēneša 3. trešdienā plkst. 8.30 – 12.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Deniss Muravjovs, tel. 64603576. Pieņemšanas laiks: katra mēneša otrā un ceturtā trešdiena, no plkst. 9:30 līdz 10.30.
Adrese: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615
Darba laiks: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
E-pasts: dricani@rezeknesnovads.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV32UNLA0055000968650
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011987355
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārste Silva Kairiša – ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta),
“Kastaņi”, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615, t. 27885060.

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Stružānu pagasta pārvalde (www.struzani.lv)

Pārvaldes vadītāja : Diāna Saksone, t. 29113368
Vecākā grāmatvede: Iveta Misjūne, t. 64667552
Lietvede: Silvija Igaune, t.64667552, silvija.igaune@struzani.lv (Pieņemšanas laiks: darba dienās 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30)
Zemes lietu speciālists: Normunds Mozgis, t.27876886, pieņemšanas laiks: darba dienās 8:00 -12.00, 12.30 – 16.30, E-pasts: info@struzani.lv
Lauku attīstības konsultante: Anastasija Saleniece, t. 64667552 mob.t. 25645875. Pieņemšanas laiks: katra mēneša 1. trešdienā plkst. 8.00 – 12.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas  inspektors Stružānu pagastā: Arnis Omuls, telefons: 64603743. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena, no plkst.10:45 līdz 11.45.
Adrese: Miera 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4643
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@struzani.lv 
Rekvizīti:
AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV53UNLA0055000968854
Kods UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011987919
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Maksas pakalpojumu cenrādis

Ģimenes ārste Silva Kairiša – ģimenes ārsta prakse,
Slimnīcas 2, Strūžāni, Rēzeknes nov., LV-4643, t.:64658272


Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Gaigalavas pagasta pārvalde

002_ppPārvaldes vadītāja: Valentīna Puste, t. 64644537, 26334750
Lietvede: Laura Sarnovica, t. 64644537, laura.sarnovica@gaigalava.lv
Vecākā grāmatvede: Lilita Tāraude, t. 64644537
Zemes lietu speciālists: Jānis Zelčs, t. 26678123 (Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 8.00 līdz 16.00)
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Deniss Muravjovs, tel. 64603576. Pieņemšanas laiks: trešdienās, no plkst. 11.00 līdz 12.00.
Adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV – 4618
Darba laiks: 8.00 – 12.30, 13.00 – 16.30
E-pasts: info@gaigalava.lv; t. 64644537
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV53UNLA0055000968757
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011987444
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārste Antoņina Fedotova – ģimenes ārsta prakse,
Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618, t.:64644525

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Nagļu pagasta pārvalde (www.nagli.lv)

Pārvaldes vadītāja: Valentīna Puste, m.t. 26334750
Lietvede: Iveta Reble, m.t. 64644360, e-pasts iveta.reble@rezeknesnovads.lv
Zemes lietu speciālists: Jānis Zelčs, pieņemšanas laiks: trešdien: 8.00 – 10.00, tel. 26678123.
Lauku attīstības konsultants: Uldis Andrejevs (mob.t. 27885686, e- pasts: uldis.andrejevs@llkc.lv, pieņemšanas laiks katra mēneša 1. trešdienā plkst.8.30 – 12.00.
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa pilnvarotais: Sandris Jurčs tālr. 64603540, katru otrdienu no plkst.10.45-11.45;
Adrese:  ”Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@nagli.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV07UNLA0055000968809
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011988007
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Nagļu FVP,
“Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pag.,Rēzeknes nov., LV-4632, t.64644338

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Ozolmuižas pagasta pārvalde (www.ozolmuiza.mozello.lv)

OzolmuizaPārvaldes vadītāja: Velta Runča, t. 64640224, m.t.26197458, e-pasts: velta.runca@ozolmuiza.lv
Lietvede: Dzidra Troška, t. 64640224, e-pasts: dzidra.troska@ozolmuiza.lv
Zemes lietu speciāliste: Jana Jakuškina, t. 64640224, mob.t. 22020146
e-pasts: jana.jakuškina@rezeknesnovads.lv. Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 8.00-12.00 un 12.30-16.30; trešdiena no 8.00-12.00 un 12.30-16.30
Lauku attīstības konsultante: Anastasija Saleniece (mob.t. 25645875; e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā katra mēneša 3. ceturtdienā plkst. 8.00 – 12.00 pieņems Ozolmuižas pagasta iedzīvotājus.
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektorsEdgars Mitrevičs , tel. 64603580. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena, no plkst. 10:30 līdz 11:30.
Adrese: “Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov., LV-4633
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@ozolmuiza.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Norēķinu konts: LV41UNLA0055000969167
Reģistrācijas kods: 90011987641
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādisĢimenes ārsts Jānis Visockis – ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta),Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov., LV-4633, t.:64640233

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Sakstagala pagasta pārvalde

004_ppfPārvaldes vadītāja: Tamāra Tutina, t. 64640550
Lietvede: Marija Vasiļjeva, t. 64640550, m.t. 26480724
Vecākā grāmatvede: Vilhelmīne Kirilova, t. 64640551
Zemes lietu speciālists: Andris Laizāns, t. 28305701 (Pieņemšanas laiks: Pirmd., Ceturtd. 8.00 – 12.00)
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Aleksandrs Cvetkovs, tel. 64662391. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena, no plkst. 9:30 līdz 10:30.
Adrese: Kalna iela, 2, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes novads, LV – 4650
Darba laiks: 8.00-12.00; 12:30-16.30
E-pasts: info@sakstagals.lv
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV71UNLA0055000969112
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011987815
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis


Dricānu pagastu apvienības struktūrvienība Kantinieku pagasta pārvalde (www.kantinieki.lv)

Pārvaldes vadītāja: Tamāra Tutina, t. 64640644
Lietvede: Marija Vasiļjeva, m.t. 26480724
Zemes lietu speciālists: Andris Laizāns, t. 28305701 (Pieņemšanas laiks: Pirmd., Ceturtd. 13.30 – 16.00)
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Aleksandrs Cvetkovs, tel. 64662391,  pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 10:45 līdz 11:45.
Adrese: „Administratīvais centrs” c.Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@kantinieki.lv;
Rekvizīti:  AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV64UNLA0055000969141
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas kods: 90011987548

Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Kantinieku FVP, “Administratīvais centrs”, c.Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621, t.64640643


Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība”

Kaunatas pagastu apvienības vadītājs: Jānis Aleksāns, t. 64640431, m.t. 26451063
GalvenJānis Aleksānsā grāmatvede: Ināra Graudumniece – Viļuma, t. 64667002
Galvenās grāmatvedes vietniece: Iveta Broliša, t. 64667002
Vecākā lietvede: Janīna Kairiša, t. 64667000
Juridiskā adrese un rekvizīti: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, Reģistrācijas Nr. 40900027411, Banka: A/S „Swedbank”, Norēķinu konts: LV79HABA0551046070491, Kods: HABALV22 
E-pasts
: kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv
Kaunatas pagastu apvienības nolikums


Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība Griškānu pagasta pārvalde (www.griskani.lv)
Pārvaldes vadītājs: Jānis Aleksāns, t. 64640431, m.t. 26451063
Lietvede: Zoja Lipska, t. 64640431
Vecākā grāmatvede: Iveta Rutkovska, t. 64640462
Zemes lietu speciālists: Edgars Paškovs
Darba laiks: Piektdienās 8:00-12:00;  12:30-16:00
Tel. 28786267
Lauku attīstības konsultante: Sintija Šubrovska (mob.t. 28311079, e – pasts: sintija.subrovska@llkc.lv, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 304.kabinetā katra mēneša 3. ceturtdienā plkst. 8.00 – 12.00 pieņems Griškānu pagasta iedzīvotājus;
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Andris Marčuks, tel. 64603590, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no plkst. 09:15 līdz 10:15.
Adrese: Centrālā iela 27, c. Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV – 4641
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: Zoja.Lipska@griskani.lv;
Rekvizīti: Banka AS “Swedbank”
Norēķinu konts LV84HABA0551046070789
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995140
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Griškānu FVP
– Parka 3, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV-4616 t.64640490


Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība Čornajas pagasta pārvalde (www.cornaja.lv)

CornajaPārvaldes vadītājs: Oļegs Kvitkovskis, t. 64637598, m.t.26136507
Lietvede: Jūlija Greivule, t. 64637598
Vecākā grāmatvede: Natālija Kudrjavceva, t.64637558
Zemes lietu speciālists: Edgars Paškovs. Pieņemšanas laiks – pirmdienās plkst. 8.30 — 15.00, otrdienās plkst. 8:30 – 15:00.
Lauku attīstības konsultante Valija Jekimova (mob.t. 28373688, e – pasts: valija.jekimova@llkc.lv, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā katra mēneša 4. otrdienā plkst.8.30 – 12.00 pieņem Čornajas pagasta iedzīvotājus.
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Jānis Graudumnieks, tel.64603569. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena, no plkst. 9:30 līdz 10:30.
Adrese: Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4617
Darba laiks: 8.00 – 16.30, kasiere: 8.00 – 12.00, 12.30 – 14.00
E-pasts: info@cornaja.lv
Rekvizīti:  AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Norēķinu konts: LV63HABA0551046070682 (pamatbudžets)
Norēķinu konts: LV03HABA0551046070695 (speciālais budžets (ceļu fonds))
Norēķinu konts: LV61HABA0551046070718 (speciālais budžets (vides fonds))
Reģistrācijas kods: 90011995047
Pagasta pārvaldes nolikums  un citi dokumenti
Čornajas pagasta komunālo un citu pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārste Kristīne Taukule – ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta), Miera 7, Čornaja, Čornajas pag., Rēzeknes nov., LV-4617, t.:64605486

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība Kaunatas pagasta pārvalde (www.kaunata.lv)

   Pārvaldes vadītājs: Sergejs Bašmakovs, t. 64667000, m.t.29224840
Vecākā grāmatvede: Inese Batarevska, t. 64667002
Grāmatvede: Antonija Gaveika, t. 64667002
Zemes lietu speciālists:
Viktors Grišunovs, mob.t. 26415936 (Pieņemšanas laiks: pirmdien, trešdien no pl. 8:00 līdz pl. 15:00)
Lauku attīstības konsultante: Valija Jekimova (mob.t. 28373688, e – pasts: valija.jekimova@llkc.lv.  (Pieņemšanas laiks: katra mēneša 3. trešdienā  plkst. 9.00 – 12.30)
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Andris Marčuks, tel. 64603590, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 10:45 līdz 11:45)
Adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@kaunata.lv;
Rekvizīti: AS „Swedbank”
Norēķinu konts: LV26HABA0551046070572
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995206
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārste Inga Čerņavska  – ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta), Rāznas 7, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622., t.:26386620


Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība Mākoņkalna pagasta pārvalde  (www.makonkalns.lv)

Pārvaldes vadītājs: Sergejs Bašmakovs, m.t.29224840
Pagasta saimniecības vadītājs:
Rolands Kalvis, t. 64646741, m.t. 29299487
Lietvede – kasiere: Vilhelmīna Trūle, t. 64646726, m.t. 29163241
Zemes lietu speciālists: Viktors Grišunovs, mob.t. 26415936 (Pieņemšanas laiks:  ceturtdien no pl. 8:00 līdz pl. 15:00)
Lauku attīstības konsultante: Valija Jekimova, mob.t. 28373688, e-pasts: valija.jekimova@llkc.lv. Pieņemšanas laiks: katra mēneša 3. otrdienā plkst. 8.30 – 12.00.
Brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”, vadītāja: Jekaterina Itkača, e-pasts: strops@makonkalns.lv. Darba laiks: pirmdien, trešdien un ceturtdien no plkst.12.00 līdz 19.00, otrdien no plkst.10.00 līdz 18.00, piektdien no 10.00 līdz 17.00, sestdien un svētdien – brīvdiena.
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākais inspektors: Raimonds Viškers, tel. 64603569, pieņemšanas laiks: katra mēneša otrā trešdiena no plkst. 09:00 līdz 10:00
Adrese: Skolas iela 3, c. Lipuški, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov., LV – 4626
Juridiskā adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@makonkalns.lv
Rekvizīti: AS „Swedbank”
Norēķinu konts: LV33HABA0551046070640
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995263
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārste Mārīte Šļubure  – ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta)
Līgo 7-1, Ļipušku c., Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov., LV-4626 t.:64646735

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība Stoļerovas pagasta pārvalde (www.stolerova.lv)

  Pārvaldes vadītājs:  Aivars Lukša, t. 64644192, m.t. 29423522
Lietvede: Ausma Sprukte, t. 64644192
Vecākā grāmatvede: Nataļja Kovaļevska, t. 64644193
Zemes lietu speciālists: Edgars Paškovs, t. 64644192, (pieņemšanas laiks: trešdienās 8.00 – 15.00)
Lauku attīstības konsultante: Valija Jekimova (mob.t. 28373688, e-pasts: valija.jekimova@llkc.lv, pieņemšanas laiks: katra mēneša 3.ceturtdienā plkst.9.00– 13.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Andris Marčuks, tel. 64603590, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no plkst. 10:30 līdz 11:30)
Adrese: Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV - 4642
Darba laiks: 8.00 – 16.30, pusdienu pārtraukums – no 12.00 līdz 12.30.
E-pasts: info@stolerova.lv
Rekvizīti:  AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV77HABA0551046070721
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995314
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Stoļerovas FVP
– Skolas 4-15, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV-4642 t.64644133

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība”

Maltas pagastu apvienības vadītājs: Edgars Blinovs, t. 64640171, e-pasts: edgars.blinovs@ozolaine.lv
Galvenā grāmatvede: Janīna Otikova, t. 64634368, e-pasts: janina.otikova@malta.lvOzolaine
Galvenās grāmatvedes vietniece: Jevģēnija Grišuļonoka, t. 64644844, e-pasts: jevgenija.grisulonoka@silmala.lv
Vecākā lietvede: Ineta Skudra, t. 64634377, ineta.skudra@malta.lv
Juridiskā adrese un rekvizīti: Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība”, Reģistrācijas Nr. 40900027426 Juridiskā adrese: Brīvības iela 6, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630, Banka: AS “Swedbank” SWIFT kods: HABALV22, Konta Nr.: LV08HABA0551046064203
E-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv
Maltas pagastu apvienības nolikums
Maltas pagastu apvienības budžets 2019.


Maltas pagastu apvienības struktūrvienība Ozolaines pagasta pārvalde (www.ozolaine.lv)

Pārvaldes vadītājs: Edgars Blinovs, e-pasts: edgars.blinovs@ozolaine.lv
Lietvede: Liene Peļņa, t. 64640171, e-pasts: liene.pelna@ozolaine.lv
Vecākā grāmatvede: Svetlana Kuzņecova, t. 64640170, e-pasts: svetlana.kuznecova@ozolaine.lv
Zemes lietu speciāliste: Jana Jakuškina, t. 64640424, m.t.22020146 (Pieņemšanas laiks: otrdienās un ceturtdienās 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30), e-pasts: jana.jakuskina@rezeknesnovads.lv
Lauku attīstības konsultante: Valija Jekimova (mob.t. 28373688, e-pasts: valija.jekimova@llkc.lv, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā katra mēneša 4. otrdienā plkst. 8.30 – 12.00 tiks pieņemti Ozolaines pagasta iedzīvotāji.
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Viktors Kuprijanovs, tel. 64603580, 110, 112 (Pieteikties iepriekš zvanot)
Adrese: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4633
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@ozolaine.lv; Fakss: 64640171
Sociālie tīkli: draugiem.lv/ozolainefacebook.com/ozolainespagasts,
twitter.com/ozolainehttps://www.instagram.com/ozolaine.lv/, Youtube/Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde
Rekvizīti: AS “Swedbank”
SWIFT kods: HABALV22
Konta Nr.: LV68HABA0551046064481
Reģistrācijas kods: 90012000191

Maltas pagastu apvienības struktūrvienība Lūznavas pagasta pārvalde (www.luznava.lv)

Pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Gatis Pučka, t. 64607420, gatis.pucka@luznava.lv
Lietvede: Jautrīte Mežule, t. 64607421
Vecākā grāmatvede: Ina Kaļiņina, t. 64607422
Zemes lietu speciālists: Arnolds Taranda (pieņemšanas laiks trešdienās no 8.00-16.30)
Lauku attīstības konsultante: Vija Isajeva (mob.t. 26157521, e – pasts: vija.isajeva@llkc.lv. Pieņemšanas laiks: katra mēneša 2. ceturtdienā plkst.8.30 – 12.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Imants Mežors, tel. 64603569, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no plkst. 10:50 līdz 11.50.
Adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads, LV - 4627
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@luznava.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV09HABA0140205069501 (pamatbudžets)
Norēķinu konts: LV67HABA0001402050695 (speciālais budžets)
Reģistrācijas kods: 90012000079
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Lūznavas pagasta Twitter konts
Ģimenes ārste Jeļena Daņilova – ģimenes ārsta prakse
Jaunatnes 4, Lūznava, Rēzeknes nov., LV-4627, t.:64667338


Maltas pagastu apvienības struktūrvienība Feimaņu pagasta pārvalde (www.feimani.lv)

FeimaniPārvaldes vadītāja: Anita Verčinska, m.t.20223650
Lietvede: Vita Ameļko, t.64644892, e-pasts: Vita.Amelko@feimani.lv
Vecākā grāmatvede: Aksana Baboviča, t. 64644894
Zemes lietu speciālists: Arnolds Taranda, mob.t. 29880705 (Pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst.08:00-12:00; 12:30-16:30)
Lauku attīstības konsultante: Vija Isajeva, mob.t. 26157521, e- pasts: vija.isajeva@llkc.lv. Pieņemšanas laiks: katra mēneša 2. piektdiena plkst.8.30 – 12.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Raimonds Viškers, tel. 64603559, mob.t 27077436. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 09:30 līdz -10:30
Adrese: “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4623
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@feimani.lv,  Anita.Vercinska@feimani.lv
Rekvizīti:
Valsts kase
Norēķinu konts: LV41TREL9801850785200
Kods: TRELLV22
Reģistrācijas kods: 90012000064
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārste Aina Tjarve – ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta)
Feimaņu ciemā.5-13, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623, t.:64644889

Maltas pagastu apvienības struktūrvienība Maltas pagasta pārvalde (www.malta.lv)
MaltaPārvaldes vadītājs: Vitālijs Skudra, t. 64621401, m.t.29461863
Vecākā grāmatvede: Jeļena Šņukute
Grāmatvede: Anna Dzene
Zemes lietu speciālists: Viktors Šmaukstelis, t. 64631336, 64634377 (Pieņemšanas laiks: katru darba dienu 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00)
Lauku attīstības konsultante: Vija Isajeva, t. 64631031 mob.t. 26157521. Pieņemšanas laiks: katru trešdienu plkst. 8.00 – 17.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Imants Mežors, tel. 64603569, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 09:30 līdz 11:00.
Adrese: Skolas ielā 24, Malta, LV – 4630
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 13.00 - 17.00
E-pasts: info@malta.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV03HABA0551031900644
Reģistrācijas kods: 90012000168
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Pakalpojumu maksa
Ģimenes ārste Silvija Paraščiņaka – ģimenes ārsta prakse, Andrupenes 28, Malta, Rēzeknes nov., LV-4630, t.:64633337
Ģimenes ārste Mārīte Šļubure – ģimenes ārsta prakse, Andrupenes 28, Malta, Rēzeknes nov., LV-4630, t.:64633137

Ģimenes ārste Aina Tjarve – ģimenes ārsta prakse, Andrupenes 28, Malta, Rēzeknes nov., LV-4630, t.:64633137


Maltas pagastu apvienības struktūrvienība Pušas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītājs: Vitālijs Skudra, t. 64621401, m.t.29461863
Pagasta saimniecības vadītājs: Viktors Afanasjevs, t. 64646045, m.t. 25444094
Lietvede – kasiere: Veronika Paplavska, t. 64646045
Zemes lietu speciālists: Viktors Šmaukstelis, t. 64646045 (Pieņemšanas laiks: katru ceturtdienu no plkst. 9:00-13:00, t. 64646045, m.t. 26407409
Lauku attīstības konsultante: Valija Jekimova, t. 64646045 mob.t. 28373688, e-pasts: valija.jekimova@llkc.lv, pieņemšanas laiks: katra mēneša 3. pirmdienā plkst. 8.30 – 12.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Raimonds Viškers, tel. 64603548. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 09:30 līdz -10:30.
Adrese: Parka iela 1, c. Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV – 4635
Darba laiks: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
E-pasts: info@pusa.lv
Rekvizīti: AS „Swedbank”
Norēķinu konts: LV03HABA0551031900644
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90012000257
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Maltas pagastu apvienības struktūrvienība Silmalas pagasta pārvalde (www.silmala.lv)

SilmalaPārvaldes vadītājs: Eduards Grišuļonoks, t. 64644683, m.t.29108439
Lietvede: Regīna Baranova, t. 64644830
Vecākā grāmatvede: Līvija Gžibovska,
Vecākā grāmatvede: Lolita Ļoļāne, t. 64644682
Zemes lietu speciāliste: Marina Borisova, t. 64644844
Lauku attīstības konsultante: Vija Isajeva, mob.t. 26157521, e-pasts: vija.isajeva@llkc.lv, pieņemšanas laiks: Gorņicā katra mēneša 2. pirmdienā plkst. 8.30 – 9.45 un katra mēneša 2. otrdienā plkst. 8.30 – 9.45; Kruķos katra mēneša 2. pirmdienā plkst. 10.00 – 12.00, Vecružinā katra mēneša 2. otrdienā plkst. 10.00 – 12.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Raimonds Viškers, tel. 64603559, mob.t  27077436. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no plkst. 09:30 līdz -10:30.
Adrese: C.Gornica, Saules iela 4, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV – 4630
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@silmala.lv;
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV87HABA0551034238287
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90012000280
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Silmalas FVP – Skolas 2, Gornica, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4630, t.64644834
SIA “Ružinas doktorāts”, ģimenes ārste Svetlana Sorokina, Ezera 30, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636, t.:64646122,
2. prakses vieta – Kruķi, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4621, t.:64644914
Štikānu FVP, Preiļu 9, Štikāni, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 t.:64646943

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība”

Līvija PlavinskaNautrēnu pagastu apvienības vadītāja: Līvija Plavinska, t. 64628805, m.t. 29468107
Galvenais grāmatvedis
: Jānis Inkins t. 64628836
Galvenā grāmatveža vietniece: Sarmīte Boļše t. 64628807, m.t. 29439272
Vecākā lietvede: Elita Velikāne, t. 64628805
Juridiskā adrese un rekvizīti:
Reģistrācijas Nr.40900027430, Adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pag. Rēzeknes novads, LV-4652, Banka A/S Swedbanka  Norēķinu konts LV53HABA0551046048067 
E-pasts:
nautrenuapvieniba@rezeknesnovads.lv
Nautrēnu pagastu apvienības nolikums


Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība Nautrēnu pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja: Līvija Plavinska, t. 64628805, m.t. 29468107
Vecākā grāmatvede: Jeļena Cvetkova
Grāmatvede: Lilija Migliniece
Zemes lietu speciāliste:  Anna Kūkoja, t. 29203135 (Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.8.00 – 16.30, otrdienās plkst.8.00 – 16.30)
Lauku attīstības konsultante: Anastasija Saleniece,
e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv,  t. 64628806 mob.t. 25645875 .Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.8.00 – 16.30, otrdienās plkst.8.00 – 12.00.
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektorsArnis Omuls, tel. 64603743. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena, no plkst. 9:30 līdz 10.30.
Adrese: „Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV – 4652
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: nautreni.pag@e-apollo.lv
Rekvizīti: AS “Citadele banka’’ Rēzeknes filiāle
Norēķinu konts LV46PARX0002364020018
Kods PARXLV 22
Reģistrācijas kods: 90011995704
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārste Ināra Oļševska
– ģimenes ārsta un zobārsta prakse,
Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652, t.:64640992

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība Audriņu pagasta pārvalde (www.audrini.lv)

Pārvaldes vadītājs: Einārs Aleksandrs Bindemanis, t. 64628222, m.t.: 20240381
Lietvede: Tatjana Pavlova, t. 64628241
Vecākā grāmatvede: Elvīra Belisova, t. 64628242
Zemes lietu speciāliste: Marina Jačeikina, t. 64628243, mob.t. 29467978 (Pieņemšanas laiks: katru darba dienu 8.00 – 12.00)
Lauku attīstības konsultante Anastasija Saleniece (mob.t. 25645875; e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā katra mēneša 3. ceturtdienā plkst.8.00 – 12.00 pieņem Audriņu pagasta iedzīvotājus.
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas inspektore: Jolanta Driksna, t. 64603590. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un otrā trešdiena 10:00 – 11:00
Adrese: Lidicas ielā 17, Audriņu ciems, Rēzeknes novads, LV – 4611;
Darba laiks: Pirmdiena 8:00 – 16:30
Otrdiena 8:00 – 18:00
Trešdiena 8:00 – 16:30
Ceturtdiena 8:00 – 16:30
Piektdiena 8:00 – 15:00
Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
E-pasts: info@audrini.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
LV67HABA0551046048397
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011986218
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārste Ingrīda Doroško
– ģimenes ārsta prakse,
Krasuhas 3, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV-4611 t.:64640353


Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība Bērzgales pagasta pārvalde (www.berzgale.lv)

berzgalePārvaldes vadītājs: Arvīds Dunskis, t. 64644633, m.t. 28378899
Lietvede: Janīna Adijāne, t. 64644633
Vecākā grāmatvede: Inese Adijāne, t. 64644644
Zemes lietu speciāliste: Janīna Adijāne, t. 26439301 (Pieņemšanas laiks: katru darba dienu 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30)
Lauku attīstības konsultante: Anita Dzene, mob.t. 26571714, e – pasts: anita.dzene@llkc.lv
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektore: Kristīne Pukinska, tālr. 64603580, pieņem katru ceturtdien no 10.00-11.00;
Adrese: Rītupes iela 34, Bērzgales ciems, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612; Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@berzgale.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts LV53HABA0551046048261
Kods HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995460
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Ģimenes ārste Emīlija Zīmele – ģimenes ārsta prakse (2. prakses vieta), Rītupes 21-16, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV-4634 t.:29105398


Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība Ilzeskalna pagasta pārvalde

IlzeskalnsPārvaldes vadītāja: Genovefa Gailuma, t. 64644580, m.t.29390724
Lietvede: Anita Rozenberga, t. 64644580
Vecākā grāmatvede: Alita Ničiporčika, 64644580
Zemes lietu speciāliste: Anna Kūkoja, t. 64644580, mob.t. 29203135 (Pieņemšanas laiks: trešdiena, ceturtdiena 8.00 – 16.30)
Lauku attīstības konsultante: Anastasija Saleniece, e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv, t. 64644580 mob.t. 25645875. (Pieņemšanas laiks: katra mēneša 1. trešdienā plkst. 9.00 – 12.00)
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektore: Kristīne Pukinska, tel. 64603580, pieņemšanas laiks: katru trešdiena no plkst. 11.10 līdz 12.00.
Adrese: Centra iela 1, Ilzeskalns, Rēzeknes novads, LV – 4619
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@ilzeskalns.lv
Rekvizīti: AS “Swedbank”
Norēķinu konts: LV90HABA0551034520018
Kods: HABALV22
Reģistrācijas kods: 90011995545
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Ģimenes ārste Ināra Oļševska – ģimenes ārsta un zobārsta prakse, (2. prakses vieta),
Ilzeskalns, Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov., LV-4619t.: 29183926


Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība Lendžu pagasta pārvalde (www.lendzi.lv)

LendziPārvaldes vadītājs: Voldemārs Deksnis, t. 64644726, m.t.28346149
Lietvede: Silvija Kipļuka, t. 64644726
Zemes lietu speciāliste: Silvija Kipļuka, t. 64644726
Adrese: Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes novads, LV – 4625
Darba laiks: 8.00 - 12.00, 13.00 – 17.00
E-pasts: info@lendzi.lv;
Rekvizīti: AS “SEB banka”
Kods UNLALV2X
Norēķinu konts: LV36UNLA0050019812356
Reģistrācijas kods: 90011995649
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis
Lendžu FVP (feldšeru – vecmāšu punkts) Viraudas 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625. t.: 64644712


Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība Vērēmu pagasta pārvalde (www.veremi.lv)

VeremiPārvaldes vadītājs: Vladimirs Bistrovs, t. 64625933, 64605900, m.t.29467876
Lietvede: Aina Kudure, t. 64628833
Vecākā grāmatvede: Kristina Fedorenkova, t. 64628836
Zemes lietu speciāliste: Laimdota Melne, t. 64605901(Pieņemšanas laiks: Pirmd., C. 8.00 – 12.00, 12.30. – 16.30)
Lauku attīstības konsultante: Sintija Šubrovska, mob.t. 28311079, e-pasts: sintija.subrovska@llkc.lv. Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 304.kabinetā katra mēneša 3. ceturtdienā plkst. 8.00 – 12.00 tiks pieņemti Vērēmu pagasta iedzīvotāji  
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Artūrs Gaisiņš, tel. 64603561, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 10:45 līdz 11:45.
Adrese: J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV – 4647
Darba laiks: 08.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@veremi.lv
Rekvizīti: Nordea Bank Finland PLC Latvijas filiāle
Norēķinu konts: LV82NDEA0000083037090
Reģistrācijas kods: 90011995776
Pagasta pārvaldes nolikums un citi dokumenti