Pagastu pārvaldes

Audriņu pagasta pārvalde (www.audrini.lv)

Pārvaldes vadītājs: Einārs Aleksandrs Bindemanis, t. 64628222, m.t.: 20240381
Lietvede: Tatjana Pavlova, t. 64628241
Galvenā grāmatvede: Elvīra Belisova, t. 64628242
Zemes lietu speciāliste: Marija Jačeikina, t. 64628243, mob.t. 29467978 (Pieņemšanas laiks: katru darba dienu 8.00 – 12.00)
Lauku attīstības konsultante Anastasija Saleniece (mob.t. 25645875; e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā katra mēneša 3. ceturtdienā plkst.8.00 – 12.00 pieņem Audriņu pagasta iedzīvotājus.
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas inspektore: Jolanta Driksna, t. 64603590. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un otrā trešdiena 10:00 – 11:00
Adrese: Lidicas ielā 17, Audriņu ciems, Rēzeknes novads, LV – 4611;
Darba laiks: Pirmdiena 8:00 – 16:30
Otrdiena 8:00 – 18:00
Trešdiena 8:00 – 16:30
Ceturtdiena 8:00 – 16:30
Piektdiena 8:00 – 15:00
Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
E-pasts: info@audrini.lv
Pagasta pārvaldes nolikums, rekvizīti un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis


Bērzgales pagasta pārvalde (www.berzgale.lv)

berzgalePārvaldes vadītājs: Arvīds Dunskis, t. 64644633, m.t. 28378899
Lietvede: Janīna Adijāne, t. 64644633
Galvenā grāmatvede: Inese Adijāne, t. 64644644
Zemes lietu speciāliste: Janīna Adijāne, t. 26439301 (Pieņemšanas laiks: katru darba dienu 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30)
Lauku attīstības konsultante: Anita Dzene, mob.t. 26571714, e – pasts: anita.dzene@llkc.lv
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektore: Kristīne Pukinska, tālr. 64603580, pieņem katru ceturtdien no 10.00-11.00;
Adrese: Rītupes iela 34, Bērzgales ciems, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612; Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@berzgale.lv
Pagasta pārvaldes nolikums, rekvizīti un citi dokumenti
Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis


Čornajas pagasta pārvalde (www.cornaja.lv)

CornajaPārvaldes vadītājs: Oļegs Kvitkovskis, t. 64637598, m.t.26136507
Lietvede: Anna Magazniece, t. 64637599
Galvenā grāmatvede: Iveta Broliša, t.64637558
Zemes lietu speciālists: Edgars Paškovs. Pieņemšanas laiks Čornajas pagasta pārvaldē – pirmdienās plkst. 8.00 — 15.00, otrdienās plkst. 10:00 – 15:00, Ratniekos — ceturtdienās plkst. 09:00 – 11:00.
Lauku attīstības konsultante Valija Jekimova (mob.t. 28373688, e – pasts: valija.jekimova@llkc.lv, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā katra mēneša 4. otrdienā plkst.8.30 – 12.00 pieņem Čornajas pagasta iedzīvotājus.
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Jānis Graudumnieks, tel.64603569. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena, no plkst. 9:30 līdz 10:30.
Adrese: Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4617
Darba laiks: 8.00 – 16.30, kasiere: 8.00 – 12.00, 12.30 – 14.30

Dricānu pagasta pārvalde

DricaniPārvaldes vadītāja: Skaidrīte Melne, t. 64644069, m.t. 29113368
Lietvede: Marija Zahare, t. 64644069
Galvenā grāmatvede: Ineta Lāce, t. 64644069, m.t. 27881227
Zemes lietu speciālists: Normunds Mozgis, t. 64644069 (Pieņemšanas laiks: Pirmd., O. 8.00 – 16.30, T. 8.00 – 12.00)
Lauku attīstības speciāliste: Anastasija Saleniece (mob.t. 25645875; e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv. Pieņemšanas laiks: katra mēneša 3. trešdienā plkst. 8.30 – 12.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Deniss Muravjovs, tel. 64603576. Pieņemšanas laiks: katra mēneša otrā un ceturtā trešdiena, no plkst. 9:30 līdz 10.30.
Adrese: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615
Darba laiks: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

Feimaņu pagasta pārvalde (www.feimani.lv)

FeimaniPārvaldes vadītāja: Anita Verčinska, m.t.20223650
Lietvede: Vita Ameļko, t.64644892, e-pasts: Vita.Amelko@feimani.lv
Galvenā grāmatvede: Aksana Baboviča, t. 64644894
Zemes lietu speciālists: Arnolds Taranda, mob.t. 29880705 (Pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst.08:00-12:00; 12:30-16:30)
Lauku attīstības konsultante: Vija Isajeva, mob.t. 26157521, e- pasts: vija.isajeva@llkc.lv. Pieņemšanas laiks: katra mēneša 2. piektdiena plkst.8.30 – 12.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Raimonds Viškers, tel. 64603559, mob.t 27077436. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 09:30 līdz -10:30
Adrese: “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4623
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

Gaigalavas pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja v.i.: Valentīna Puste, t. 64644537
Lietvede: Valentīna Puste, t. 64644537
Galvenā grāmatvede: Vija Dundeniece, t. 64644537
Zemes lietu speciālists: Jānis Zelčs, t. 26678123 (Pieņemšanas laiks: ceturtdienās no 8.00 līdz 16.00)
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Deniss Muravjovs, tel. 64603576. Pieņemšanas laiks: trešdienās, no plkst. 11.00 līdz 12.00.
Adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV – 4618
Darba laiks: 8.00 – 12.30, 13.00 – 16.30

Griškānu pagasta pārvalde (www.griskani.lv)

Jānis AleksānsPārvaldes vadītājs: Jānis Aleksāns, t. 64640431, m.t. 26451063
Lietvede: Zoja Lipska, t. 64640431
Galvenā grāmatvede: Iveta Rutkovska, t. 64640462
Zemes lietu speciālists: Edgars Paškovs
Darba laiks: Piektdienās 8:00-12:00;  12:30-16:00
Tel. 28786267
Lauku attīstības konsultante: Sintija Šubrovska (mob.t. 28311079, e – pasts: sintija.subrovska@llkc.lv, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 304.kabinetā katra mēneša 3. ceturtdienā plkst. 8.00 – 12.00 pieņems Griškānu pagasta iedzīvotājus;
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Andris Marčuks, tel. 64603590, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no plkst. 09:15 līdz 10:15.
Adrese: Centrālā iela 27, c. Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., LV – 4641
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

Ilzeskalna pagasta pārvalde

IlzeskalnsPārvaldes vadītāja: Genovefa Gailuma, t. 64644580, m.t.29390724
Lietvede: Anita Rozenberga, t. 64644580
Galvenā grāmatvede: Marina Rūbežniece. , 64644580
Zemes lietu speciāliste: Anna Kūkoja, t. 64644580, mob.t. 29203135 (Pieņemšanas laiks: trešdiena, ceturtdiena 8.00 – 16.30)
Lauku attīstības konsultante: Anastasija Saleniece, e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv, t. 64644580 mob.t. 25645875. (Pieņemšanas laiks: katra mēneša 1. trešdienā plkst. 9.00 – 12.00)
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektore: Kristīne Pukinska, tel. 64603580, pieņemšanas laiks: katru trešdiena no plkst. 11.10 līdz 12.00.
Adrese: Centra iela 1, Ilzeskalns, Rēzeknes novads, LV – 4619
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

Kantinieku pagasta pārvalde - Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienība (www.kantinieki.lv)

006Vadītāja: Marija Vasiļjeva, t. 64640644, mob. t. 26480724
Zemes lietu speciālists: Andris Laizāns, t. 28305701 (Pieņemšanas laiks: Pirmd., Ceturtd. 13.30 – 16.00)
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Aleksandrs Cvetkovs, tel. 64662391,  pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 10:45 līdz 11:45.
Adrese: „Administratīvais centrs” c.Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov., LV-4621
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@kantinieki.lv;

Kaunatas pagasta pārvalde (www.kaunata.lv)

   Pārvaldes vadītājs: Sergejs Bašmakovs, t. 64667000, m.t.29224840
Lietvede: Janīna Kairiša, t. 64667000
Galvenā grāmatvede: Ināra Graudumniece, t. 64667002
Zemes lietu speciālists: Viktors Grišunovs, t. 64667002, mob.t. 26415936 (Pieņemšanas laiks: pirmdien, trešdien no pl. 8:00 līdz pl. 15:00)
Lauku attīstības konsultante: Valija Jekimova (mob.t. 28373688, e – pasts: valija.jekimova@llkc.lv.  (Pieņemšanas laiks: katra mēneša 3. trešdienā  plkst. 9.00 – 12.30)
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Andris Marčuks, tel. 64603590, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 10:45 līdz 11:45)
Adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622

Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30


Lendžu pagasta pārvalde (www.lendzi.lv)

LendziPārvaldes vadītājs: Voldemārs Deksnis, t. 64644726, m.t.28346149
Lietvede: Silvija Kipļuka, t. 64644726
Galvenā grāmatvede: Kornelija Šarkovska, t. 64644722
Zemes lietu speciāliste: Silvija Kipļuka, t. 64644726
Adrese: Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes novads, LV – 4625
Darba laiks: 8.00 - 12.00, 13.00 – 17.00
E-pasts: info@lendzi.lv;

Lūznavas pagasta pārvalde (www.luznava.lv)

OzolainePārvaldes vadītāja p.i. Edgars Blinovs, t. 64607420, (Pieņemšanas laiki no plkst. 8.00-12.00 katru trešdienu).
Lietvede: Jautrīte Mežule, t. 64607421
Galvenā grāmatvede: Ina Kaļiņina, t. 64607422
Zemes lietu speciālists: Arnolds Taranda (pieņemšanas laiks trešdienās no 8.00-16.30)
Lauku attīstības konsultante: Vija Isajeva (mob.t. 26157521, e – pasts: vija.isajeva@llkc.lv. Pieņemšanas laiks: katra mēneša 2. ceturtdienā plkst.8.30 – 12.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Imants Mežors, tel. 64603569, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no plkst. 10:50 līdz 11.50.
Adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads, LV - 4627
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@luznava.lv; Fakss: 64607423

Maltas pagasta pārvalde (www.malta.lv)

MaltaPārvaldes vadītājs: Vitālijs Skudra, t. 64621401, m.t.29461863
Lietvede: Ineta Skudra, t. 64634377
Galvenā grāmatvede: Janīna Otikova, t. 64634368
Zemes lietu speciālists: Viktors Šmaukstelis, t. 64631336, 64634377 (Pieņemšanas laiks: katru darba dienu 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00)
Lauku attīstības konsultante: Vija Isajeva, t. 64631031 mob.t. 26157521. Pieņemšanas laiks: katru trešdienu plkst. 8.00 – 17.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Imants Mežors, tel. 64603569, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 09:30 līdz 11:00.
Adrese: Skolas ielā 24, Malta, LV – 4630
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 13.00 - 17.00
E-pasts: info@malta.lv; Fakss: 64621401

Mākoņkalna pagasta pārvalde – Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienība (www.makonkalns.lv)

Rolands KalvisStruktūrvienības vadītājs: Rolands Kalvis, t. 64646741, m.t. 29299487
Lietvede – kasiere: Vilhelmīna Trūle, t. 64646726, m.t. 29163241
Zemes lietu speciālists: Viktors Grišunovs, t.. 64667002, mob.t. 26415936 (Pieņemšanas laiks: otrdien no pl. 8:00 līdz pl. 12:00; ceturtdien no pl. 8:00 līdz pl. 15:00)
Lauku attīstības konsultante: Valija Jekimova, mob.t. 28373688, e-pasts: valija.jekimova@llkc.lv. Pieņemšanas laiks: katra mēneša 3. otrdienā plkst. 8.30 – 12.00.
Brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”, vadītāja: Santa Kairiša, e-pasts: strops@makonkalns.lv. Darba laiks: pirmdien, trešdien un ceturtdien no plkst.12.00 līdz 19.00, otrdien no plkst.10.00 līdz 18.00, piektdien no 10.00 līdz 17.00, sestdien un svētdien – brīvdiena.
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākais inspektors: Raimonds Viškers, tel. 64603569, pieņemšanas laiks: katra mēneša otrā trešdiena no plkst. 09:00 līdz 10:00
Adrese: Skolas iela 3, c. Lipuški, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov., LV – 4626
Juridiskā adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@makonkalns.lv

Nagļu pagasta pārvalde (www.nagli.lv)

Tarauds (770 x 1156)Pārvaldes vadītāja p.i: Andrejs Tārauds, m.t.29451832
Lietvede: Iveta Reble, m.t. 64644360, e-pasts iveta.reble@rezeknesnovads.lv
Galvenā grāmatvede: Marina Tuča, t. 64644323 (LMT)
Zemes lietu speciālists: Jānis Zelčs, pieņemšanas laiks: trešdien: 8.00 – 10.00, tel. 26678123.
Lauku attīstības konsultants: Uldis Andrejevs (mob.t. 27885686, e- pasts: uldis.andrejevs@llkc.lv, pieņemšanas laiks katra mēneša 1. trešdienā plkst.8.30 – 12.00.  
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa pilnvarotais: Sandris Jurčs tālr. 64603540, katru otrdienu no plkst.10.45-11.45;
Adrese:  ”Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

Nautrēnu pagasta pārvalde

Līvija PlavinskaPārvaldes vadītāja: Līvija Plavinska, t. 64628805, m.t. 29468107
Lietvede: Elita Velikāne, t. 64628805
Galvenā grāmatvede: Sarmīte Boļše, t. 64628807
Zemes lietu speciāliste:  Anna Kūkoja, t. 29203135 (Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.8.00 – 16.30, otrdienās plkst.8.00 – 16.30)
Lauku attīstības konsultante: Anastasija Saleniece,
e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv,  t. 64628806 mob.t. 25645875 .Pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst.8.00 – 16.30, otrdienās plkst.8.00 – 12.00.
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektorsArnis Omuls, tel. 64603743. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena, no plkst. 9:30 līdz 10.30.
Adrese: „Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV – 4652
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: nautreni.pag@e-apollo.lv; Fakss: 64628805

Ozolaines pagasta pārvalde (www.ozolaine.lv)

OzolainePārvaldes vadītājs: Edgars Blinovs, m.t.26128599, e-pasts: edgars.blinovs@ozolaine.lv
Lietvede: Liene Peļņa, t. 64640171, e-pasts: liene.pelna@ozolaine.lv
Galvenā grāmatvede: Svetlana Petrova, t. 64640170, e-pasts: svetlana.petrova@ozolaine.lv
Zemes lietu speciāliste: Jana Jakuškina, t. 64640424, m.t.22020146 (Pieņemšanas laiks: otrdienās un ceturtdienās 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30), e-pasts: jana.jakuskina@rezeknesnovads.lv
Lauku attīstības konsultante: Valija Jekimova (mob.t. 28373688, e-pasts: valija.jekimova@llkc.lv, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā katra mēneša 4. otrdienā plkst. 8.30 – 12.00 tiks pieņemti Ozolaines pagasta iedzīvotāji.
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Viktors Kuprijanovs, tel. 64603580, 110, 112 (Pieteikties iepriekš zvanot)
Adrese: “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4633
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@ozolaine.lv; Fakss: 64640171
Sociālie tīkli: draugiem.lv/ozolainefacebook.com/ozolainespagasts,
twitter.com/ozolainehttps://www.instagram.com/ozolaine.lv/, Youtube/Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde

Ozolmuižas pagasta pārvalde (www.ozolmuiza.mozello.lv)

OzolmuizaPārvaldes vadītāja: Velta Runča, t. 64640224, m.t.26197458, e-pasts: velta.runca@ozolmuiza.lv
Lietvede: Dzidra Troška, t. 64640224, e-pasts: dzidra.troska@ozolmuiza.lv
Galvenā grāmatvede: Marija Petrovska, t. 64640224, e-pasts: marija.petrovska@ozolmuiza.lv
Zemes lietu speciāliste: Jana Jakuškina, t. 64640224, mob.t. 22020146
e-pasts: jana.jakuškina@rezeknesnovads.lv. Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 8.00-12.00 un 12.30-16.30; trešdiena no 8.00-12.00 un 12.30-16.30
Lauku attīstības konsultante: Anastasija Saleniece (mob.t. 25645875; e-pasts: anastasja.saleniece@lkc.lv, Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 303.kabinetā katra mēneša 3. ceturtdienā plkst. 8.00 – 12.00 pieņems Ozolmuižas pagasta iedzīvotājus.  
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektorsEdgars Mitrevičs , tel. 64603580. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena, no plkst. 10:30 līdz 11:30.
Adrese: “Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov., LV-4633
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

Pušas pagasta pārvalde – Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienība

Viktors Afanasjevs Struktūrvienības vadītājs: Viktors Afanasjevs, t. 64646045, m.t. 25444094
Kasiere-lietvede: Veronika Paplavska, t. 64646045, mob.t. 27812478
Zemes lietu speciālists: Viktors Šmaukstelis, t. 64646045 (Pieņemšanas laiks: katru ceturtdienu no plkst. 9:00-13:00, t. 64646045, m.t. 26407409
Lauku attīstības konsultante: Valija Jekimova, t. 64646045 mob.t. 28373688, e-pasts: valija.jekimova@llkc.lv, pieņemšanas laiks: katra mēneša 3. pirmdienā plkst. 8.30 – 12.00
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Raimonds Viškers, tel. 64603548. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 09:30 līdz -10:30.
Adrese: Parka iela 1, c. Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV – 4635
Darba laiks: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

Rikavas pagasta pārvalde

RikavaPārvaldes vadītājs: Andrejs Tārauds, t. 64607080, m.t.29451832
Lietvede: Valentīna Bebriša, t. 64607081
Galvenā grāmatvede: Antoņina Piļajeva, t. 64607082
Zemes lietu speciālists: Jānis Zelčs, pieņemšanas laiks: trešdien: 10.15 –16.30, tel. 26678123
Lauku attīstības konsultante: Sintija Šubrovska (mob.t. 28311079, e-pasts: sintija.subrovska@llkc.lv, pieņemšanas laiks:katra mēneša 3. otrdienā plkst.9.00 – 12.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Aleksandrs Cvetkovs, tel. 64662391, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 09:15 līdz 10:15.
Adrese: Jaunības iela 15, c. Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV - 4648
Darba laiks: 8.00 – 17.00
E-pasts: info@rikava.lv; Fakss: 64607081
Pagasta pārvaldes nolikums, rekvizīti un citi dokumenti

Sakstagala pagasta pārvalde

SakstagalsPārvaldes vadītāja: Olga Muravjova, t. 64640550, m.t. 29133899
Lietvede: Tamāra Tutina, t. 64640550
Galvenā grāmatvede: Inese Belova, t. 64640551
Zemes lietu speciālists: Andris Laizāns, t. 28305701 (Pieņemšanas laiks: Pirmd., Ceturtd. 8.00 – 12.00)
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Aleksandrs Cvetkovs, tel. 64662391. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena, no plkst. 9:30 līdz 10:30.
Adrese: Kalna iela, 2, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes novads, LV – 4650
Darba laiks: 8.00-12.00; 12:30-16.30
E-pasts: info@sakstagals.lv; Fakss: 64640550
Pagasta pārvaldes nolikums, rekvizīti un citi dokumenti

Silmalas pagasta pārvalde (www.silmala.lv)

SilmalaPārvaldes vadītājs: Eduards Grišuļonoks, t. 64644683, m.t.29108439
Lietvede: Regīna Baranova, t. 64644830
Galvenā grāmatvede: Lolita Ļoļāne, t. 64644682
Zemes lietu speciāliste: Marina Borisova, t. 64644844
Lauku attīstības konsultante: Vija Isajeva, mob.t. 26157521, e-pasts: vija.isajeva@llkc.lv, pieņemšanas laiks: Gorņicā katra mēneša 2. pirmdienā plkst. 8.30 – 9.45 un katra mēneša 2. otrdienā plkst. 8.30 – 9.45; Kruķos katra mēneša 2. pirmdienā plkst. 10.00 – 12.00, Vecružinā katra mēneša 2. otrdienā plkst. 10.00 – 12.00  
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Raimonds Viškers, tel. 64603559, mob.t  27077436. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no plkst. 09:30 līdz -10:30.
Adrese: C.Gornica, Saules iela 4, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV – 4630
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@silmala.lv;

Stoļerovas pagasta pārvalde (www.stolerova.lv)

  Pārvaldes vadītājs:  Aivars Lukša, t. 64644192, m.t. 29423522
Lietvede: Ausma Sprukte, t. 64644192
Galvenā grāmatvede: Anna Matisāne, t. 64644193
Zemes lietu speciālists: Edgars Paškovs, t. 64644192, (pieņemšanas laiks: trešdienās 8.00 – 15.00)
Lauku attīstības konsultante: Valija Jekimova (mob.t. 28373688, e-pasts: valija.jekimova@llkc.lv, pieņemšanas laiks: katra mēneša 3.ceturtdienā plkst.9.00– 13.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Andris Marčuks, tel. 64603590, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no plkst. 10:30 līdz 11:30)
Adrese: Skolas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV - 4642
Darba laiks: 8.00 – 16.30, pusdienu pārtraukums – no 12.00 līdz 12.30.
E-pasts: info@stolerova.lv

Stružānu pagasta pārvalde (www.struzani.lv)

Pārvaldes vadītāja p.i. : Valērijs Šarikovs, t. 64667552
Galvenā grāmatvede: Rima Semjonova, t. 64667552
Lietvede: Silvija Igaune, t.64667552, silvija.igaune@struzani.lv (Pieņemšanas laiks: darba dienās 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30)
Zemes lietu speciālists: Normunds Mozgis, t.27876886, pieņemšanas laiks: darba dienās 8:00 -12.00, 12.30 – 16.30, E-pasts: info@struzani.lv
Lauku attīstības konsultante: Anastasija Saleniece, t. 64667552 mob.t. 25645875. Pieņemšanas laiks: katra mēneša 1. trešdienā plkst. 8.00 – 12.00
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas  inspektors Stružānu pagastā: Arnis Omuls, telefons: 64603743. Pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā otrdiena, no plkst.10:45 līdz 11.45.
Adrese: Miera 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4643
Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@struzani.lv; Fakss: 64667567
Pagasta pārvaldes nolikums, rekvizīti un citi dokumenti
Maksas pakalpojumu cenrādis


Vērēmu pagasta pārvalde (www.veremi.lv)

VeremiPārvaldes vadītājs: Vladimirs Bistrovs, t. 64625933, 64605900, m.t.29467876
Lietvede: Aina Kudure, t. 64628833
Galvenais grāmatvedis: Jānis Inkins, t. 64628836
Zemes lietu speciāliste: Laimdota Melne, t. 64605901(Pieņemšanas laiks: Pirmd., C. 8.00 – 12.00, 12.30. – 16.30)
Lauku attīstības konsultante: Sintija Šubrovska, mob.t. 28311079, e-pasts: sintija.subrovska@llkc.lv. Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 304.kabinetā katra mēneša 3. ceturtdienā plkst. 8.00 – 12.00 tiks pieņemti Vērēmu pagasta iedzīvotāji  
VP LRP Rēzeknes  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektors: Artūrs Gaisiņš, tel. 64603561, pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā un trešā trešdiena no plkst. 10:45 līdz 11:45.
Adrese: J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV – 4647
Darba laiks: 08.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@veremi.lv; Fakss: 64625933
Pagasta pārvaldes nolikums, rekvizīti un citi dokumenti