Pagastu pārvalžu 2014. gada budžeta izpilde un 2015. gada plāni

Publicēts 25.02.2015

Audriņu pagasts:

Bērzgales pagasts

Čornajas pagasts

Dricānu pagasts

Feimaņu pagasts

Gaigalavas pagasts

Griškānu pagasts

Ilzeskalna pagasts

Kantinieku pagasts (Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienība)

Kaunatas pagasts

Lendžu pagasts

Lūznavas pagasts

Maltas pagasts

Mākoņkalna pagasts

Nagļu pagasts

Nautrēnu pagasts

Ozolaines pagasts

Ozolmuižas pagasts

Pušas pagasts

Rikavas pagasts

Sakstagala pagasts

Silmalas pagasts

Stoļerovas pagasts

Stružānu pagasts

Vērēmu pagasts

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0