Pagastu pārvalžu 2014. gada un 2015. gada budžetu prezentācijas

Audriņu pagasts:

Bērzgales pagasts

Čornajas pagasts

Dricānu pagasts

Feimaņu pagasts

Gaigalavas pagasts

Griškānu pagasts

Ilzeskalna pagasts

Kantinieku pagasts (Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienība)

Kaunatas pagasts

Lendžu pagasts

Lūznavas pagasts

Maltas pagasts

Mākoņkalna pagasts

Nagļu pagasts

  • 2014. gada budžeta izpilde
  • 2015. gada budžeta plāns

Nautrēnu pagasts

Ozolaines pagasts

Ozolmuižas pagasts

Pušas pagasts

Rikavas pagasts

Sakstagala pagasts

Silmalas pagasts

Stoļerovas pagasts

Strūžānu pagasts

Vērēmu pagasts