Par atļaujas sniegšanu otrās un trešās kategorijas šaušanas stenda darbībai SIA “OKSALIS”

Publicēts 19.10.2018

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumu “Par atļaujas izsniegšanu SIA “OKSALIS” otrās un trešās kategorijas šautuves stenda darbībai Čornajas pagastā”, Rēzeknes novada pašvaldība 2018. gada 18. oktobrī izsniedza atļauju Nr.11.2.6/197 SIA “OKSALIS”, reģ.Nr.42403025353, otrās un trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai, kas atrodas “Glans”, Treuhi, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads. Atļauja derīga no 18.10.2018. uz nenoteiktu laiku.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0