Par dievkalpojumu, kāzu un bēru norisi ārkārtas situācijas laikā

Publicēts 23.03.2020

Dievnami netiek slēgti 

2020. gada 17. martā, Tieslietu ministrijā notika sanāksme ar reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvjiem, ar mērķi pārrunāt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un saistībā ar to ieviestos ierobežojumus.

Sanāksmes laikā tika uzsvērts, ka arī krīzes laikā iedzīvotājiem ir nepieciešama garīgā aprūpe, ko sniedz reliģiskās organizācijas, tomēr tika uzsvērti arī nepieciešamie ierobežojošie un piesardzības pasākumi, ņemot vērā COVID-19 straujo izplatīšanos.

Sanāksmē tika panākta vienota izpratne par nepieciešamību ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, vienojoties par šādu rīcību Ministru kabineta š.g. 12. marta rīkojuma Nr.103 izpildē:

1. Dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību pulcējoties minētā rīkojuma 4.5.punkta izpratnē.

2. Dievnami netiek slēgti individuāliem apmeklētājiem, tomēr reliģisko norišu vietās ir atļauts atrasties tikai tādam cilvēku skaitam, kas ļauj stingri ievērot sociālo distancēšanos, turklāt nepārkāpjot maksimāli noteikto cilvēku skaitu, kas ir 50 cilvēki vienlaikus. Ja dievnama platība nenodrošina atbilstošas distances ievērošanu 50 cilvēkiem, tad cilvēku skaits tiek attiecīgi samazināts.

3. Reliģiskās organizācijas publiski aicinās ticīgos “palikt mājās”, pēc iespējas atturoties no publisku vietu, tai skaitā, baznīcas apmeklējuma, reliģiskās darbības veikšanai izmantojot attālinātos dalības veidus. Jo īpaši tas ir attiecināms uz personām, kas atrodas riska grupā.

4. Tieslietu ministrija nodrošinās nepieciešamo atbalstu, lai reliģiskās organizācijas varētu veikt savu darbību, vienlaikus respektējot noteiktos ierobežojumus.

Gan ministrijas, gan reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvji pauda vienotu nostāju par nepieciešamību vairot sociālo atbildīgumu, aicinot ļoti piesardzīgi vērtēt veselības riskus katru reizi, kad notiek saskarsme ar citiem cilvēkiem, un aicināja izmantot šo sociālās distancēšanās laiku, pievēršoties savai garīgajai izaugsmei.

Laulību un bēru ceremoniju rīkošana

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, gan reliģiskās organizācijas, gan dzimtsarakstu nodaļas iesaka iedzīvotājiem izturēties atbildīgi pret savu un apkārtējo drošību, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus laulību un bēru ceremoniju rīkošanā. Ievērot 2 metru distanci, nepulcēties vairāk par 50 cilvēkiem, un izvērtēt pulcēšanās nepieciešamību un iespējamos riskus.

Dzimtsarakstu nodaļas Latvijā turpina darbu, tādēļ laulības reģistrācija ir iespējama arī šajā laikā. Protams, jāievēro noteiktie ierobežojumi – kopējais viesu skaits nedrīkst pārsniegt 50 un visiem jāievēro distance, vēlams divi metri.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1. apakšpunktu, kas noteic, ārkārtējās situācijas laikā, valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti, lielākā daļa dzimtsarakstu nodaļu ir pārtraukušas klientu apkalpošanu klātienē, darbu organizējot attālināti ar neklātienes kanālu starpniecību – telefoniski, izmantojot elektronisko pastu vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

Vienlaikus ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija veic dzimtsarakstu nodaļu metodisko vadību un uzraudzību civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments ir aicinājis dzimtsarakstu nodaļas ārkārtējās situācijas laikā nodrošināt personām īpaši svarīgos pakalpojumus – dzimšanas fakta un miršanas fakta reģistrāciju. Atsevišķas dzimtsarakstu nodaļas arī reģistrē pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas pieteiktās laulības. Jāatzīmē, ka, drošības apsvērumu dēļ, laulību reģistrācija notiek tikai liecinieku klātbūtnē bez viesiem.

Ja personas nevēlas iepriekš pieteikto laulību reģistrēt ārkārtējās situācijas laikā, laulības reģistrāciju iespējams pārcelt, vienojoties ar dzimtsarakstu nodaļu par citu laulības noslēgšanas laiku. Dzimtsarakstu nodaļu kontaktinformācija pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā

Kas un kā kontrolēs ierobežojumu izpildi? 

Valsts Policija sadarbībā ar pašvaldības policiju uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attiecīgi reaģēs un vērtēs iespējamos pārkāpumus. VP aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods. Iedzīvotājiem par valdības noteiktās ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu varēs piemērot naudas sodu līdz 350 eiro (APK 176.2.)

Pēc Latvijas Pašvaldību savienības sniegtās informācijas

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0