Par Griškānu pagasta kultūras pasākumu organizatori iecelta Ināra Daugule

Publicēts 20.02.2018

15. februārī Griškānu pagasta pārvaldes telpās notika atklāta konkursa uz vakanto Griškānu pagasta kultūras pasākumu organizatora amatu trešās kārtas vērtēšanas komisijas sēde, kurā piedalījās vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Griškānu pagasta sociālā darbiniece un Sīļukalna Kultūras nama pašdarbniece Silvija Slūka, kā arī komisijas dalībnieki – Griškānu pagasta PII “Sprīdītis” vadītāja Svetlana Klīdzēja, Griškānu pagasta bibliotēkas vadītāja un vietējā ansambļa “Vorpeņa” dalībniece Vija Proveja, Griškānu    pagasta jaunatnes lietu speciālists Igors Isupovs un Rēzeknes novada domes Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne. Vērtēšanas trešās kārtas ietvaros tika organizēta pretendenšu uz vakanto Griškānu pagasta kultūras pasākumu organizatora amatu intervija. Uz trešo kārtu tika uzaicinātas divas pretendentes: Ināra Daugule un Inga Oltiņa.

Pirmā uz interviju tika aicināta Inga Oltiņa, kura ir Sprūževas ciema vietējā iedzīvotāja, Griškānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” skolotāja, kā arī vairāku Griškānu Kultūras nama pulciņu aktīva dalībniece. Intervijas laikā komisijas dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Ingas redzējumu par Griškānu pagasta kultūras nama nākotni. Kā viena no prioritātēm kultūras nama darbībā tika izvirzīta pasākumu visai ģimenei organizācija, līdz ar to arī pagasta iedzīvotāju ģimenisko tradīciju stiprināšana. Būdama triju bērnu māmiņa, Inga pievērsa uzmanību jauniešiem un bērniem nepieciešamībai Griškānu pagastā radīt vidi, kurā viņi varētu darboties labprāt, aktīvi un aizrautīgi, tādā veidā izjūtot piederību dzimtajam pagastam. Intervijas laikā tika akcentēts tas, ka ir nepieciešams pievērst uzmanību katrai vecuma grupai, no bērniem līdz senioriem. Tika izteikta vēlme veidot ciešāku saikni starp paaudzēm, pilnveidojot komunikāciju, iesaistot pasākumu organizēšanā gan pieaugušos, gan bērnus un jauniešus. Atbildot uz jautājumu, kas būtu vispirms jāizdara, stājoties pasākumu organizatora amatā, Inga atbildēja, ka vispirms ir jāorganizē vietējo kultūras darbinieku sapulce, lai varētu sākt veidot saliedētu komandu, jo ir iespējams gūt vērā ņemamus panākumus, tikai darbojoties komandā. Tika uzdots jautājums, vai pretendente ir gatava pilnas slodzes darbam Griškānu pagasta kultūras organizatora amatā. Uz to tika saņemta atbilde, ka tas diemžēl nav iespējams, jo darbs PII “Sprīdītis” ir dzīves aicinājums; taču piedalīšanās pagasta kultūras dzīvē sniedz gandarījumu un vēlmi palīdzēt attīstīt un pilnveidot Griškānu pagastu kopumā. Tāpēc pretendente izteica vēlmi, gadījumā, ja netiek izvēlēta par pagasta kultūras pasākumu organizatori, asistēt un palīdzēt organizēt pasākumus Griškānu pagastā.

Nākamā uz sarunu tika aicināta Ināra Daugule, kura ir Griškānu pagasta kultūras nama dramatiskā pulciņa “Aizspogulija” vadītāja un iepriekš ir strādājusi par Griškānu pagasta kultūras organizatores aizvietotāju. Ināra izklāstīja savu redzējumu par Griškānu pagasta kultūras attīstību, minot to, ka ir nepieciešams pievērst uzmanību gan kultūras namam, gan arī kultūras dzīvei kopumā. Ir nepieciešams saglabāt un stiprināt Griškānu pagasta kultūrvēsturisko mantojumu, apzināt Griškānu pagasta iedzīvotāju vēlmes, veicināt un atbalstīt novadpētniecību, attīstot vietējo tūrismu, piedāvājot Latvijas vēstures, kultūras un dabas izzināšanā balstītus tūrisma produktus. Griškānu pagasta kultūras attīstības procesā uzsvars ir jāliek uz komunikācijas starp kultūras darbiniekiem, vietējo jaunatni, pārējiem iedzīvotājiem, kā arī citiem Rēzeknes novada pagastiem uzlabošanu, tādā veidā veidojot rīcībspējīgu komandu.

Pēc sarunas ar pretendentēm vērtēšanas komisija apspriedās: tika vērtēta pretendenšu intervija, viņu atbilstība amatam. Pēc diskusijas tika pieņemts lēmums Griškānu pagasta kultūras organizatores amatā, ar triju mēnešu pārbaudes laiku, apstiprināt Ināru Dauguli. Savukārt Ingai Oltiņai tika piedāvāts sadarboties ar Griškānu pagasta kultūras organizatori, palīdzot viņai.

Jaunajam kultūras nama organizatoram vēlam izturību, pacietību, pārsteidzošu ideju realizēšanu, kā arī ciešāku saikni ar pagasta iedzīvotājiem. Cerams, ka tas tuvākajā laikā arī notiks un Griškānu KN apmeklētāji varēs izbaudīt kvalitatīvus idejām radošus pasākumus uz vietas.

Griškānu pagasta jaunatnes lietu speciālists Igors Isupovs

Foto- Jānis Aleksāns

KN vadītāja izvēle1KN vadītāja izvēle2KN vadītāja izvēle3

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0