Par Kaunatas vidusskolas direktori apstiprināta Alīna Gendele

Publicēts 10.08.2017
Alīna Gendele

10. augusta Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē par Kaunatas vidusskolas direktori vienbalsīgi apstiprināta Alīna Gendele. Izvērtējot izglītību, līdzšinējo darba pieredzi, Kaunatas vidusskolas attīstības stratēģiju un pārrunas darba intervijā, Alīnas Gendeles kandidatūru konkursa komisija atzina par labāko no pieciem iesniegtajiem pieteikumiem. Darba gaitas Kaunatas vidusskolā jaunā direktore uzsāks augusta nogalē, uzreiz pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas.

Alīna Gendele 2011. gadā saņēmusi Daugavpils Universitātes maģistra grādu pedagoģijā un izglītības zinātnē. Jaunā direktore beigusi arī Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtu, iegūstot Fiziskās kultūras un sporta pasniedzēja diplomu. “Izglītības jomā esmu no 1980. gadā, kad sāku strādāt par skolotāju Ludzas vidusskolā,” pastāstīja Alīna Gendele. Pēc tam viņa 25 gadus nostrādājusi par Ludzas sporta skolas direktori, savukārt no 2010. līdz 2017. gadam bijusi Ludzas novada domes priekšsēdētāja, kā arī pēdējos trīs gadus pārstāvējusi Latgales Plānošanas reģionu, esot Attīstības padomes priekšsēdētājas amatā. Šobrīd Alīna Gendele ir Ludzas novada domes deputāte.

“Gribu turpināt jau iesākto Kaunatas vidusskolas veiksmes stāstu,” uzsvēra jaunā direktore. “Svarīgākais uzdevums būs veidot izglītības iestādi tādu, lai radītu vislabākos apstākļus skolēniem justies labi, būt zinātkāriem un mācīties, jo zināšanas ir 21. gadsimta veiksmes atslēga, savukārt skolotājiem jārada motivācija, lai viņi varētu strādāt radoši, interesanti, lai atrastu īpašu pieeju ikkatram bērnam.”

Kā tuvākajā laikā veicamos darbus Alīna Gendele uzskaita materiāli tehniskās bāzes papildināšanu, novada mācības kā fakultatīva izveidi un arvien plašāku skolēnu mācību uzņēmumu veidošanu “Ļoti labi, ka skolā strādā uzņēmējdarbības konsultants, kas jauniešiem ļauj saredzēt iespējas kā jaunajiem uzņēmējiem palikt dzimtajā pusē. Laika gaitā būtu nepieciešams arī rekonstruēt stadionu. Tāpat varētu aktivizēt jaunsargu kustību, kas daudziem jauniešiem būtu kā karjeras aizsākums pirms turpināt mācības robežsardzes koledžā.” Jaunā direktore arī atzina, ka ir apsveicama Rēzeknes novada pašvaldības iniciatīva apmaksāt vidusskolēniem apmācības B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanai, kas ir liels plus, lai jaunieši pēc pamatskolas izvēlētos mācības turpināt tieši Kaunatas vidusskolā. Runājot par projektu īstenošanu, Alīna Gendele uzsvēra, ka ir jāizmanto LEADER projektu un pārrobežu sadarbības iespējas, savukārt Rāznas Nacionālā parka tuvums ļautu īstenot vides fondu projektus.

Jaunā direktore atceras, ka pirmoreiz Kaunatas vidusskolā bijusi 1971. gadā, kā maza meitene startējot savās pirmajās krosa sacensībās. Tagad dzīves ceļi atveduši atpakaļ uz Kaunatu. “Spēks ir kolektīvā, tāpēc tuvākā gada laikā es vēlos panākt, lai izveidojas saskanīga komanda starp skolotājiem, vecākiem un bērniem. Ja mani pieņems kā savējo un teiks “Jūs esat mūsējā!” – tas būs vislielākais gandarījums un motivācija turpināt darbu,” pastāstīja Alīna Gendele.

Jāatgādina, ka līdzšinējā Kaunatas vidusskolas direktore Skaidrīte Ūzuliņa nolēmusi turpināt darbu izglītības iestādē, kas atrodas tuvāk viņas dzīvesvietai Preiļu novadā.

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0