Par rezultātiem konkursā Būvniecības darbi Maltas, Tiskādu un Adamovas sanatorijas internātpamatskolās

Publicēts 01.07.2010

Ar iepirkuma komisijas 21.06.2010. lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Latgalija”, līgumcena: 227302 LVL (bez PVN)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0