Par transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem no 2019. gada 4. novembra

Publicēts 08.11.2019
Lendžu pagasta ceļš pirms pārbūves

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka transportlīdzekļu sezonālā maksimālās masas ierobežojumu ieviešana uz pašvaldības autoceļiem ir piespiedu pasākums, kas ļauj novērst šo ceļu masveida sabrukumu pavasara atkušņa laikā un arī vēlāk, rudenī, kad, ceļa segai pārmitrinoties, samazinās tās nestspēja. Īpaši krasi samazinās ekspluatācijas laiku nokalpojušu segu un to ceļu posmu nestspēja, kuru pamatnē ir mālaina un putekļaina grunts.

Pagasta pārvalžu atbildīgās amatpersonas ir apsekojušas pašvaldības autoceļus un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumiem Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”, pieņēmušas lēmumu par maksimālās masas ierobežojumiem uz vairākiem pašvaldības autoceļiem (skat. tabulā).

Transportlīdzekļu satiksmes aizliegums vai ierobežojumi šo noteikumu izpratnē neattiecas uz operatīvajiem transportlīdzekļiem un uz transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.

Visiem novada iedzīvotājiem lūgums būt pilsoniski aktīviem un, redzot, ka ceļš vai ceļazīme tiek bojāta, nekavējoties informēt attiecīgo pagasta pārvaldi vai Rēzeknes novada komunālinženieri pa tālruni 64607170.

Strauji mainoties laika apstākļiem, var mainīties ierobežojumu apjoms.

Pielikumā:  Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu saraksts, uz kuriem tiek ieviests maksimālais masas ierobežojums no 2019. gada 4. novembra līdz stabilam sasalumam.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0