Pārgājienu diena Tiskādu vidusskolā

Publicēts 04.10.2018

Katru gadu Tiskādu vidusskolas skolēni kopā ar skolotājiem dodas pārgājienos, lai iepazītu dzimtās vietas vēsturi, vietējo iedzīvotāju ieražas un tradīcijas, kā arī iepazītos ar interesantām vietām. Arī šoruden 20. septembrī Tiskādu vidusskolā tika organizēta pārgājienu diena „100 kilometri Latvijai”, veltīta Latvijas simtgadei.

Skolas pārgājiena mērķis bija stiprināt skolēnu piederības sajūtu un mīlestību pret savu dzimto vietu, veicinātu veselīgu dzīvesveidu, tūrisma prasmju un iemaņu attīstīšanu. Ekskursijas laikā tika fotografēti pagasta dabas objekti un vietas, lai veidotu skolas fotoizstādi, veltītu Latvijas simtgadei.

1. klases skolēni savā pirmajā pārgājienā pēc tradīcījas devās iepazīties ar Tiskādu ezeru, tā augu un dzīvnieku daudzveidību, kā arī vērot rudens skaistumu dabā. Pārgājiena laikā tika attīstīta skolēnu izturība un pievērsta uzmanība veselīgam dzīvesveidam.

2. un 4. klašu skolēni devās pārgājienā apkārt Tiskādu ezeram. Pārgājiena ceļš bija aizraujošs un viegls, laiks pagāja nemanāmi, arī laika apstākļi bija labvēlīgi. Pārgājiens beidzās spēļu laukumā ezera krastā ar dažādām interesantām aktivitātēm. Skolā bērni atgriezās priecīgi un laimīgi.

Sagaidot skolas 150. gadu jubileju, 3. klases skolēni devās pārgājienā uz Tiskādu ciemu, lai apskatītu iepriekšējo Tiskādu vidusskolas atrašanās vietu – vecās skolas ēkas drupas, stadionu, apkārtni. Bērni ar interesi klausījās skolotājas stāstus par skolas vēsturi, aizrautīgi spēlēja dažādas spēles vecajā skolas stadionā, lasīja kastaņus zem kastaņām,  kuras stādījuši tā laika skolēni un skolotāji.

5. klase devās pārgājienā pa maršrutu: Ružina – Silmala – Ružina. Ceļš bija garš (6 kilometri uz vienu pusi), bet nenogurdinošs, tāpēc ka bērni palīdzēja cits citam. Pārgājienā bija jautri un interesanti, jo 5. klases skolēni ir ļoti aktīvi, pozitīvi un draudzīgi. Vēlreiz bērni pārliecinājās, cik krāšņa un bagāta ir Latvijas daba.

6. klases skolēni rudens pārgājienā devās uz Tarakanovkas ezeru. Skolēni labprāt vēroja skaistās dabas ainavas un kontaktējās ar saviem klasesbiedriem. Kopīgi pavadītais laiks pagāja jautri un interesanti.

7. un 8. klases skolēni iepazinās ar Ružinas ciema apkārtni pa maršrutu Ružina – Tiskādi – Jerzovka – Jaunružina – Ružina. Vērojot dzimtenes dabas rudenīgo skaistumu, skolēni un skolotājas priecājās par košās krāsās izrotātajiem kokiem, par interesantu un jautru kopā būšanu. Ieklausoties dabas skaņās, skolēni konstatēja, ka tās ir pavisam klusas – nedzird putnu priecīgās čivināšanas, vien augstu debesīs dzirdami gājputnu spārnu vēzieni un koku lapu skumīgā čaukstēšana.

9. klases skolēni kopā ar skolotāju nolēma apvienot pārgājienu ar veselīgām aktivitātēm un sava pagasta apkārtnes apzināšanu un izpēti. Tāpēc ceļa sākumā mēs devāmies uz Jaunružinas karjeru, kur pārbaudījām savus spēkus, kāpjot augšā karjera virsotne un lecot lejā smilts kaudzēs . Talāk mūsu ceļš aizveda mūs uz Prezmu.

Tur mēs novērtējām valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Prezmas baznīcu, kura uzcelta 1859. gadā. Baznīca iespaidoja mūs ar savu varenību un skaistumu – 25,60 metrus gara sarkanu ķieģeļu laukakmeņu mūra viennavas celtne ar diviem augstiem torņiem un sarkanu ķieģeļu mūra žogu.

Netālu no baznīcas atrodas Prezmas muižas parks un vecās ūdensdzirnavas. Tur mēs apskatījām dzirnavu drupas, atpūtāmies, organizējām fotosesiju, izbaudījām vietējo skaistumu un devāmies atpakaļceļā.

Atgriežoties skolā, bijām gandarīti, jo redzējām ļoti daudz, izklaidējāmies, jauki pavadījām laiku un kārtīgi atpūtāmies.

10. un 12. klases devās pa maršrutu Ružina-Tiskādi-Grovereški-Sprinda-Ružina.

No vidusskolēnu iespaidiem: „Diena bija skaidra, saulaina. Ceļā mēs redzējām daudz interesantu dabas un kultūras objektu. Daļu no ceļa mēs gājām gar skaisto Tiskādu ezeru, kas pārsteidza mūs ar savu kluso skaistumu. Kārtējo reizi mēs apbrīnojām dažādu konfesiju baznīcu arhitektūru – Ciskādu katoļu baznīca, Tiskādu vecticībnieku lūgšanu nams un Tiskādu pareizticīgā baznīca. Tikšanās ar skaisto vienmēr uzlabo garastāvokli. Rudens pārgājiens atstāja mūsu atmiņās brīnišķīgus iespaidus. Diena bija pavadīta jauki. Ar labu garastāvokli un jauniem iespaidiem visi atgriezās skolā.”

Mūsu dzimtene ir Latgale, iepazīstot to, mēs kļūstam arvien lepnāki par mūsu skaisto, brīnišķīgo un tik daudzveidīgo dzimto pusi.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova un klašu audzinātāji

IMG_1363IMG_1375 IMG_20180920_131102 itH0SPKioXw

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0