Parka ielas seguma atjaunošana Ozolmuižas pagasta Ozolmuižā

Publicēts 01.08.2018

Iepirkuma identifikācijas Nr. OPP 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 13.08.2018. līdz plkst. 9:00.
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: Parka ielas seguma atjaunošana Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ozolmuižas pagasta pārvalde, “Laimas”, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633.
Kontaktpersona: Marija Petrovska, tālrunis 64640224, e-pasts marija.petrovska@ozolmuiza.lv.

Iepirkuma nolikums
Darba daudzumi (bez cenām)
Parka iela – viss kopā
Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0