Pārmaiņas Rēzeknes novada speciālo skolu tīklā

Publicēts 18.04.2019

Rēzeknes novada speciālo skolu tīklā 2019. gadā notiks vairākas izmaiņas. Maltas speciālajai internātpamatskolai no 2019. gada 1. jūlija būs jauns nosaukums – Rēzeknes novada speciālā pamatskola. Savukārt pārējās divas speciālās skolas – Adamovas speciālā internātpamatskola un Tiskādu speciālā internātpamatskola ar 2019. gada 31. augustu tiek likvidētas.

Rēzeknes novada speciālā skola ar 2019. gada 1. septembri realizēs vairākas izglītības programmas. Skolas telpās Rozentovas ielā 9 skolēni apgūs speciālās pamatizglītības programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmu kodi: 21015811 un 21015821), vai arī kādu no profesionālās pamatizglītības programmām (šobrīd licencētas ir 3: “Koka izstrādājumu izgatavošana” (kvalifikācija – galdnieka palīgs), “Ēdināšanas pakalpojumi” (kvalifikācija – pavāra palīgs), “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” (kvalifikācija – palīgšuvējs).

Maltā, Kalnu ielā 4 mācības turpina bērni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmu kodi: 21015911 un 21015921). Arī speciālās pirmsskolas izglītības grupas (izglītības programmu kodi: 01015811 un 01015911) un vairums no skolas piedāvātajām veselības nostiprināšanas procedūrām (sāls istaba, infrasarkano staru sauna, burbuļvanna, masāžas kabinets, inhalācijas u. c.) ir izvietotas šajā ēkā.

Bērni ar mācīšanās traucējumiem un bērni ar garīgās veselības traucējumiem (izglītības programmu kodi: 21015611, 21015711, 21015621, 21015721) mācības turpinās pašreizējās Tiskādu speciālās internātpamatskolas telpās – Silmalas pagasta, Vecružinā, Ezera ielā 23. Tas nozīmē, ka tās pašas programmas, ko bērni apguva Adamovas un Tiskādu speciālajās skolās, pilnā apjomā un kvalitātē tiks realizētas Rēzeknes novada speciālajā pamatskolā. Tātad, Tiskādu skolēni paliks jau esošajās telpās, bet Adamovas skolēni pārcelsies uz Vecružinu.

Šobrīd plānojam visas darbības, kas jāpaveic, lai Adamovas skolas audzēkņus sekmīgi pārceltu uz jauno izglītības programmu realizācijas vietu. Tiek domāts par mācību un audzināšanas darbam nepieciešamajām telpām un personālu, transportu, internātu, bibliotēkas fondiem utt. Tiskādu skola ir daļa no teicamas infrastruktūras, un esam pārliecināti, ka jaunpienākušajiem skolēniem nebūs grūtību ar jauno mācību gadu turpināt izglītības apguvi Rēzeknes novada speciālajā pamatskolā.

Ja skolēniem vai viņu vecākiem ir nepieciešams sīkāks skaidrojums vai atbildes uz jautājumiem par jaunās skolas darba uzsākšanu un piedāvātajām iespējām, aicinām uz e-pasta saraksti vai sazvanīšanos (georgs.ignatjevs@saskarsme.lv, 29465657)

Maltas speciālās internātpamatskolas audzēkņu sporta komandas sauklis ir “Mana pirmā uzvara bija uzdrīkstēšanās”. Katrs sākums ir sarežģīts, tomēr ja esam uzdrīkstējušies sākt šo procesu, tad vadīsim to tā, lai tas vestu pie visu vecāku un pedagogu galvenās uzvaras – pēc labākās sirdsapziņas izglītotiem, laimīgiem un par nākotni pārliecinātiem jauniešiem.

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde

RNSPS_struktura

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0