Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Pušas pagasta pārvaldē

Publicēts 09.12.2009
Pušas pagasta administrācijas ēkas logu un durvju nomaiņa

Aktivitātes nosaukums
Būvuzņēmējs/ piegādātājs
Izlietotā summa, kopā
LVL (ar PVN)
1. Pušas pagasta Pušas ciema ūdensapgāde un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija
72754,43
1.1. “Tehniskā projekta izstrāde par ciemata ūdens apgādes dziļurbuma un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju”
SIA “ITBB”
7080
1.2. Par papildus darbiem iepirkumam “Pušas pagasta Pušas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija”
SIA “METRUM”
395,12
1.3. Par papildus darbiem iepirkumam “Pušas pagasta Pušas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija”
VA Sabiedrības veselības aģentūra
17,66
1.4. “Pušas pagasta Pušas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija”
SIA Siltumkomforts
64414,63
1.5 Par papildus darbiem iepirkumam
“Pušas pagasta Pušas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija”
SIA Sistēmeksperts
847,02
2. Autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai
M.E.LAT-LUX SIA
35388,20
3. Pušas pagasta administrācijas ēkas logu un durvju nomaiņa
SIA Latgales logs
35512,15
4. Ielas apgaismojuma ierīkošana Pušas ciemā
SIA “ISTEL”
11060,47
5. Pušas ciema 7”Līvānu tipa māju kvartāla kanalizācijas sistēmas avārijas remonts”
SIA Siltumkomforts
27481,41
6. Katlumājas izbūve
SIA Siltumkomforts
11703,34
Kopā
193900,00
Mērķdotācijas atlikums uz 27.11.2009
6100,00
Mērķdotācijas atlikuma plānotais izlietojums
Plānotā aktivitāte
Plānotā summa
Plānotais realizācijas laiks
Aizņēmuma atmaksa Valsts Kasē
6100.00
31.12.2009

Pušas pagasta administrācijas ēkas logu un durvju nomaiņa Pušas pagasta administrācijas ēkas logu un durvju nomaiņa Ielas apgaismojuma ierīkošana Pušas ciemāAutobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai Pušas pagasta Pušas ciema ūdensapgāde un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Pušas pagasta Pušas ciema ūdensapgāde un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijaPušas pagasta Pušas ciema ūdensapgāde un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0