„Pārtikas produktu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām”

Publicēts 20.12.2013

Iepirkuma identifikācijas numurs - ASI 2013/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš -2014.gada 28.janvārim plkst.14-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Adamovas speciālā internātpamatskola, reģ.Nr.90000048186, adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647
Iepirkuma priekšmets – Pārtikas produktu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Adamovas speciālajā internātpamatskolā, pie sekretāres (darbdienās no plkst. 9.30 līdz plkst. 15.30)
Kontaktpersona - iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Irēna Kalinko; tālrunis 28610839; e-pasts: ruderen@inbox.lv

Ar iepirkumu komisijas 02.01.2014. lēmumu ir veikti grozījumi atklāta konkursa nolikuma „Pārtikas produktu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām”, identifikācijas Nr. ASI 2013/3:

  • 5.6.punktā pēc vārdiem „Piedāvājums jāiesniedz” vārdi un skaitļi „līdz 2014.gada 28.janvārim plkst.14-00” aizstāti ar vārdiem un skaitļiem „līdz 2014.gada 22.janvārim plkst.14-00”;
  • 5.9.punktā pēc vārdiem „Piedāvājumu atvēršanas sanāksme” vārdi un skaitļi „notiks 2014.gada 28.janvārī plkst.14-00” aizstāti ar vārdiem un skaitļiem „notiks 2014.gada 22.janvārī plkst.14-00”;
  • 10.4.punktā vārdi un skaitļi „neatvērt līdz 2014.gada 28.janvārim plkst.14-00” aizstāti ar vārdiem un skaitļiem „neatvērt līdz 2014.gada 22.janvārim plkst.14-00”.

Pamatojums – pretrunu novēršana starp IUB mājaslapā http://www.iub.gov.lv 20.12.2013. publicētajā paziņojumā par līgumu norādītajiem piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumiem atklātā konkursā „Pārtikas produktu piegāde Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām”, identifikācijas Nr. ASI 2013/3, (Paziņojuma par līgumu IV.3.4); IV.3.5); IV.3.8) punkti)  un Rēzeknes novada mājaslapā http://www.rezeknesnovads.lv publicēto informāciju par šo iepirkuma procedūru un atklāta konkursa nolikumā noteiktajiem termiņiem.
Nolikums (ar grozījumiem)

Kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde 2014.gadā

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 28.decembris plkst.10.30
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekciajs un mazgāšanas līdzekļu piegāde 2014.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
Iepirkuma nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0